InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Veřejný ochránce práv informoval vládu o dalším neregistrovaném domově pro seniory v Mladých Bucích

16.12.2022
Ombudsman Křeček upozornil vládu na případ dalšího zařízení, které poskytuje sociální služby bez patřičného oprávnění. Zákon o sociálních službách přesně definuje domov pro seniory jako zařízení poskytující pobytové služby pro lidi závislé na péči zejména kvůli jejich věku. Zároveň zákon vymezuje okruh poskytovaných služeb. Pokud někdo poskytuje stejné služby, jako předpokládá zákon, musí k tomu získat registraci. Bez registrace chybí garance jakékoliv odbornosti pečujících, což může mít negativní dopad na zdraví ubytovaných seniorů.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Spolek seniorů Mladé Buky podle zjištění ombudsmana provozuje v Domě Sluníčko v Krkonoších pobytovou sociální službu, která odpovídá sociální službě domova pro seniory. Spolek přitom nemá oprávnění k poskytování sociálních či zdravotních služeb. Formálně se jedná pouze o spolek, jehož členy jsou právě ubytovaní senioři.

"Registrace je garancí toho, že zařízení poskytuje služby klientům prostřednictvím kvalifikovaného personálu a s odpovídajícím zázemím," zdůraznil ve zprávě vládě ombudsman Stanislav Křeček.

Pověření pracovníci Kanceláře ombudsmana spolu se zdravotní sestrou - konzultantkou České alzheimerovské společnosti - navštívili domov v Mladých Bucích na konci října 2021. Během jejich návštěvy žilo v zařízení 25 lidí, převážně seniorů. Většina obyvatel měla kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu (zejména syndromu demence) sníženou soběstačnost, byli tak odkázáni na pravidelnou pomoc okolí.

Kromě bydlení zajišťoval Spolek seniorům také společnou stravu. Samotná péče o klienty v době návštěvy zahrnovala mimo jiné i pomoc při úkonech osobní hygieny, včetně výměny inkontinenčních pomůcek, oblékání, podávání léků, polohování nebo dopomoc při pohybu či u jídla. Spolek klientům také organizoval různé společenské aktivity a pomáhal jim s vyřizováním jejich záležitostí.

Péči o seniory zajišťoval Spolek prostřednictvím asistentů sociální péče, se kterými měli klienti uzavřené smlouvy o poskytnutí pomoci. Zákon o sociálních službách ovšem u asistentů sociální péče počítá s jejich využitím pro poskytování pomoci a péče v přirozeném sociálním prostředí klienta, typicky u něj doma. Asistenti nemohou nahrazovat personál v pobytovém zařízení sociálních služeb. Nejedná se o pečující profesionály. Na rozdíl od pracovníků v sociálních službách a sociálních nebo zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají odborné činnosti v registrovaných domovech pro seniory, nemusí mít asistenti odborné vzdělání (kvalifikační kurz) ani dokončené základní vzdělání.

"Neodborná péče může mít za následek například předčasnou ztrátu samostatnosti či schopností a dovedností, které by u klienta při správné podpoře mohly být zachovány či dokonce posíleny," vysvětlil ombudsman ve zprávě rizika neodborné péče.

Kromě kvality péče je v neregistrovaných zařízeních ohrožena i majetková situace klientů. Na úhrady v registrovaných zařízeních se vztahují určitá pravidla. Například klientům po zaplacení za ubytování a stravu musí zůstat alespoň 15 % jejich příjmu a úhrada za péči může být maximálně ve výši přiznaného příspěvku na péči. Pro neregistrovaná zařízení ale žádná pravidla neplatí, ta stanovují zařízení sama.

Navíc tím, že neregistrovaná zařízení stojí mimo systém, stojí i mimo působnost Inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Není subjekt, který by v těchto zařízeních mohl provádět kontrolu kvality poskytované péče, zařízení tak nic nenutí k dodržování standardů kvality sociálních služeb a klienti nemají možnost domoci se nápravy nežádoucího stavu.

Prezident Spolku seniorů Mladé Buky Luboš Valenta v reakci na zprávu ze systematické návštěvy veřejného ochránce práv přislíbil přijetí některých doporučení ze zprávy. Opakovaně však popírá, že poskytuje pobytovou sociální službu, a odmítá ji řádně registrovat.

Ke stejnému závěru jako ombudsman přitom dospěl už před čtyřmi lety po své kontrole také Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ten v roce 2018 rozhodl, že se Spolek dopustil přestupku neoprávněného poskytování sociální služby. Názor krajského úřadu postupně potvrdily jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak Krajský soud v Hradci Králové. V současné chvíli řeší spor Nejvyšší správní soud.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Další články z rubriky Regiony

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět další část obchvatu České Lípy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu 1,5 kilometru dlouhého úseku přeložky silnice I/9, která bude součástí obchvatu České Lípy v Libereckém kraji. Jde o úsek mezi ulicí Litoměřická a silnicí II/262. Z průtahu městem by měl odvést část ...

Královéhradecký kraj už zná nominované výrobky na Regionální potravinu roku 2024

Spotřebitelé v Královéhradeckém kraji již znají nominované produkty na prestižní ocenění značkou Regionální potravina. Letos se v tomto regionu do sou ...

I letos si budou moci lidé prohlédnout reprezentační objekty Úřadu vlády

Historické a reprezentační objekty Úřadu vlády si veřejnost může prohlédnout ve vybraných dnech a o státních svátcích i v roce 2024. V průběhu roku bu ...

DPP hledá výrobce automatických vlaků a dopravního systému pro linky C a D pražského metra

Pro budovanou linku D a automatizaci stávající linky C Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje nakoupit nový dopravní systém, který bude schopen pl ...

Česká pošta ruší od 1. května noční a nedělní provoz pobočky v Jindřišské ulici

PRAHA - Od středy 1. května bude zrušen noční a nedělní provoz pobočky České pošty v Jindřišské ulici a dojde k úpravě sobotní otevírací doby. Nová ot ...

DoporučujemeSobota 20.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »