InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Úřad vlády: Premiér Fiala se setkal se zástupci církevních institucí

08.12.2022
Předseda vlády ČR Petr Fiala se na Úřadu vlády setkal se zástupci církevních institucí. Tradičně se dvě organizace zastřešující římskokatolickou církev (COMECE) a nekatolické křesťanské církve (CEC) setkávají s předsedou vlády dané země, která právě předsedá Radě EU. Obě organizace působí při Evropské komisi v Bruselu. Jednání se zúčastnil také kardinál Jean - Claude Hollerich, lucemburský arcibiskup a předseda Komise biskupských konferencí EU, dále pražský arcibiskup a primas český Jan Graubner a 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví v ČR Ivana Procházková.
Foto: vlada.cz
Hlavní témata jednání vycházela z aktuální celosvětové situace. Zástupci církví poděkovali předsedovi vlády za způsob vedení českého předsednictví. Již brzy převezme tuto roli Švédsko, a právě v řadě politik a rozpracovaných úkolů bude švédské předsednictví následovat české kroky a českou iniciativu. Premiér Petr Fiala zopakoval, že se české předsednictví zavázalo podporovat společné úsilí EU hájit suverenitu a teritorialní integritu Ukrajiny. ČR se velmi intenzivně zabývá řešením dopadů přílivu ukrajinských uprchlíků, ze zemí EU jsme přijali nejvíce běženců z Ukrajiny na počet obyvatel.

"ČR i celá EU si je vědoma toho, že ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu mohou způsobit, že mnoho Ukrajinců nebude mít v zimě elektřinu, plyn, či teplou vodu. EU bude muset reagovat jako celek. Za ČR připravujeme krizový scénář nouzového typu ubytování a mapujeme kapacity jednotlivých členských států. Ubytování a sociální a zdravotní systém ale mají své limity," řekl předseda vlády.

Řeč přišla i na otázku vysokých cen energií, kde se české předsednictví snaží aktivně hledat celounijní řešení, a odpověď na energetickou válku Ruska vůči EU. ČR během předsednictví vede aktivní dialog, posiluje ještě více snahu o kompromis a dohodu v rámci EU, kdy ruská agrese vrhla na řadu otázek a problémů EU úplně jiné světlo, než jaké byly ještě minulý rok. České předsednictví také přislíbilo zaměřit se na zvyšování bezpečnosti a obranyschopnosti EU.

"Válka na Ukrajině výrazně dopadá také na naše občany. Úkolem vlády je i v takové situaci udržet sociální smír, a proto jsme připravili řadu opatření, která dopady války na naše občany omezují. Děje se tak i za cenu přehodnocení některých našich plánů vzniklých při sestavování vlády," dodal premiér.

V závěru jednání premiér uvedl, že vidí velkou naději právě ve společném úsilí řešit aktuální problémy. Je zřejmé, že část společnosti může silněji cítit obavy z budoucnosti, zejména ze sociálně-ekonomických a bezpečnostních důvodů. Společný postup zemí EU stabilitu Evropy posiluje. Představitelé církví ocenili snahu českého předsednictví o aktivní dialog se členy, ale i partnery EU, ať už jde o postupný integrační proces v podobě rozšiřování Schengenského prostoru, nebo například se zeměmi západního Balkánu, se kterými se v albánské Tiraně aktuálně konal summit a o jehož výsledcích předseda vlády rovněž hovořil.

Zdroj: Vláda ČR

Další články z rubriky Domácí

ČSÚ: Domácnosti omezují výdaje

Růst hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků zpomalil a klesla i jejich míra investic. Domácnostem se nadále reálně propadaly příjmy. Reálně klesla jejich spotřeba a přibrzdily také investiční výdaje. Hospodaření vládních institucí skončilo ve ...

Piráti usilují o zlepšení podmínek nezletilých dětí ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů ...

Ministr Bartoš jednal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny o sociálně vyloučených komunitách

O fungování Agentury pro sociální začleňování i o řešení sociálního vyloučení Romů nejen v hospodářsky postižených regionech hovořil místopředseda vlá ...

Ministerstvo zahraničí hostilo jednání k zajištění odpovědnosti za zločin agrese spáchaný proti Ukrajině

Na pozvání ministra Jana Lipavského se ve čtvrtek 26. ledna 2023 setkali právní experti z řady členských států EU, ukrajinských zástupců, a některých ...

MŽP: Navyšujeme alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vy ...

DoporučujemeNeděle 29.1.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »