InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Ministerstvo školství: Nový etický kodex pro učitele reaguje na výzvy 21. století

08.12.2022
Chování učitele na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka či využívání technologií ve výuce. To jsou příklady témat v novém etickém kodexu pro učitele, který má dát ředitelům a učitelům návod, jak se k současným výzvám postavit ve škole. Výsledná podoba kodexu je kompromisem připomínek více než desítky organizací, které se na jeho tvorbě podílely.
Foto: msmt.cz
Učitelé dosud neměli profesní etický kodex, který by pomohl řešit situace, s kterými se ve své práci potýkají. Proto učitelé iniciovali vznik etického kodexu a přizvali k tvorbě i zástupce MŠMT, České školní inspekce, Asociace děkanů pedagogických fakult, ředitelských asociací, České středoškolské unie nebo Unie rodičů. "Učitelé kodex potřebují, protože se téměř každý den setkávají se situacemi, kde se nelze řídit jen zákonem," říká ministr školství Vladimír Balaš. Podle něj jde etický kodex dohromady i s připravovaným profilem absolventa studia učitelství.

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala může etický kodex pomoci řešit mnohým ředitelům situace, které mohou být v činnosti školy, ve vztazích mezi učiteli, žáky i rodiči komplikované, ale nejsou upraveny jinými právními předpisy. "Kodex upravuje etický rámec práce učitele a dává najevo jeho postavení, přístup a postoje. Řediteli může pomoci v jeho práci při řešení různých školních situací, kdy se bude moci na něj odvolat," doplňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Podle něj může etický kodex dát mnohým ředitelům návod, jak se postavit k některým sporům, které řeší i Česká školní inspekce. "Řešíme učitele, kteří šíří dezinformace. Nebo stížnosti rodičů, že učitelé některá témata nepojímají v souladu s názorem rodiny. Ředitelé se tak nyní mohou na etický kodex odvolat," doplňuje ústřední školní inspektor.

Etický kodex pro učitele se utvářel složitým kompromisem. Zástupci více jak desítky organizací připomínkovali formou vzájemné diskuze předložené body, které vznikly na základě různých hodnotových dokumentů týkající se učitelské profese. "Příspěvky jsme většinou formulovali podle převažujícího názoru," vysvětluje Michal Kaderka z Učitelské platformy. V případě nejednoznačnosti se zohlednil názor těch, kteří byli v diskutovaném bodu tematicky zainteresovaní. Např. u vlivu technologií ve vzdělávání se přihlíželo postoji Bořivoje Brdičky či Ondřeje Neumajera, kteří jsou považováni v oblasti nových technologií ve výuce a práci učitele za nejvýznamnější experty. Názor Unie rodičů byl zohledněn u rodičovských témat, postoj organizace UNICEF u životního prostředí apod. "Ještě před první verzí jsme pročetli různé etické aspekty profilů absolventů či zahraniční kodexy. Takže jsme při zapracování měli i přehled, jaké různé přístupy při tvorbě jiných kodexů vznikly," doplňuje Michal Kaderka.

Etický kodex pro učitele bude živým dokumentem a pro jeho aktualizaci vznikne v následujícím roce obdoba panelu ze zástupců připojených organizací. Panel pak bude řešit změny a přijímání dalších významných osobností či organizací, které se budou na aktualizaci kodexu podílet.

Zdroj: MŠMT

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeSobota 20.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »