InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Členské státy a Evropská komise spolupracují při odstraňování překážek na vnitřním trhu

30.11.2022
Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o fungování pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu (SMET - Single Market Enforcement Taskforce), která se pravidelně schází od začátku roku 2021. Evropská komise a členské státy EU v rámci SMET úzce spolupracují na identifikaci a odstranění konkrétních překážek na vnitřním trhu prostřednictvím specificky zaměřených pilotních projektů. Pracovní skupina SMET má dvě úrovně, a to high-level SMET a šerpy SMET, přičemž šerpové SMET se setkávají pravidelně na technických jednáních zaměřených na odstraňování konkrétních překážek vnitřního trhu v rámci jednotlivých pilotních projektů.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Mezi probíhající pilotní projekty, které SMET momentálně intenzivně řeší patří např. "Přeshraniční omezení v oblasti regulovaných povolání (odstranění předběžné kontroly kvalifikace)", kde bylo doposud odstraněno napříč členskými státy EU celkem 249 předběžných kontrol. ČR aktuálně patří mezi 5 nejaktivnějších členských států při jejich odstraňování spolu s Portugalskem (56) Francií (46), Polskem (40) a Itálií (19), přičemž ČR odstranila téměř třetinu předběžných kontrol (ze 78 identifikovaných ČR odstranila 22). U pilotního projektu "Snížení administrativní zátěže při přeshraničním poskytování služeb a vysílání pracovníků" má Evropská komise za cíl snižovat administrativní zátěž v pěti identifikovaných oblastech (cílený přístup, krátkodobá výjimka, odkladná lhůta, požadavky na dokumenty a jejich překlady; požadavky na kontaktní osoby). Na jednání SMET 23. 9. 2022 prezentovala ČR ostatním členským státům EU a Evropské komisi dobrou praxi týkající se ohlašovací povinnosti a požadavků kladených na kontaktní osoby.

U pilotního projektu "Zjednodušení povolovacích postupů pro zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie" (větrná a solární energie) vyzvala Evropská komise členské státy EU, aby do konce roku 2022 dokončily mapování identifikovaných překážek v zavádění OZE a od roku 2023 má začít jejich odstraňování. Celkem členské státy EU odsouhlasily po bilaterálních jednáních s Evropskou komisí 83 překážek napříč členskými státy EU k odstranění. ČR na podzim 2022 přijala harmonogram a konkrétní podobu odstranění překážek v oblasti povolovacích postupů na národní úrovni. Pilotní projekt v oblasti OZE bude mít pozitivní vliv na urychlení odklonu od fosilních paliv a na snížení cen energií v EU.

Detailní přehled o práci SMET a dosažení konkrétních výsledků při odstraňování překážek vnitřního trhu je přehledně shrnut do Zprávy SMET 2021-2022, kterou Evropská komise publikovala 29. 11. 2022. Zprávu projedná Rada pro konkurenceschopnost 1. 12. 2022 pod vedením ministra Síkely. SMET Report 2021-2022 je dostupný ke stažení na webu Evropské komise: single-market-economy.ec.europa.eu/news/single-market-task-force-continues-tackle-barriers-single-marketZdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Ministr Síkela ocenil klíčové lidi českého předsednictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) splnilo všechny cíle, které si před předsednictvím v Radě Evropské unie (EU) stanovilo. Za všemi úspěchy stojí konkrétní lidé a jejich týmy, bez kterých by nebylo možné přijímat důležitá opatření pro celou ...

Ceny energií na trzích klesají. Cílem MPO je, aby to co nejdříve pocítili koneční zákazníci

Ceny energií na světových trzích se postupně vrací na úroveň před zahájením ruské agrese. Odlišné nákupní strategie obchodníků s energiemi ale umožňuj ...

MPO: Na vojenském letišti v Líních probíhají průzkumné práce

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu zahájil státní podnik DIAMO geologické průzkumné práce na lokalitě v Líních, během kterých podnik odebere v ...

SP ČR: Nařízení o stanovení cen energie dává firmám určitou jistotu

Svaz průmyslu vítá vládou schválenou novelu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Firmy si přínos nového nařízen ...

Pojistné a daňové Milostivé léto: MPSV a MF nabídnou další šanci dostat se z dluhů

Česká vláda pokračuje v boji proti exekucím. Pokud se lidé ocitají v dluhové pasti, ovlivňuje to negativně nejen jejich osobní život, ale i celou spol ...

DoporučujemeNeděle 29.1.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »