InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Členské státy a Evropská komise spolupracují při odstraňování překážek na vnitřním trhu

30.11.2022
Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o fungování pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu (SMET - Single Market Enforcement Taskforce), která se pravidelně schází od začátku roku 2021. Evropská komise a členské státy EU v rámci SMET úzce spolupracují na identifikaci a odstranění konkrétních překážek na vnitřním trhu prostřednictvím specificky zaměřených pilotních projektů. Pracovní skupina SMET má dvě úrovně, a to high-level SMET a šerpy SMET, přičemž šerpové SMET se setkávají pravidelně na technických jednáních zaměřených na odstraňování konkrétních překážek vnitřního trhu v rámci jednotlivých pilotních projektů.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Mezi probíhající pilotní projekty, které SMET momentálně intenzivně řeší patří např. "Přeshraniční omezení v oblasti regulovaných povolání (odstranění předběžné kontroly kvalifikace)", kde bylo doposud odstraněno napříč členskými státy EU celkem 249 předběžných kontrol. ČR aktuálně patří mezi 5 nejaktivnějších členských států při jejich odstraňování spolu s Portugalskem (56) Francií (46), Polskem (40) a Itálií (19), přičemž ČR odstranila téměř třetinu předběžných kontrol (ze 78 identifikovaných ČR odstranila 22). U pilotního projektu "Snížení administrativní zátěže při přeshraničním poskytování služeb a vysílání pracovníků" má Evropská komise za cíl snižovat administrativní zátěž v pěti identifikovaných oblastech (cílený přístup, krátkodobá výjimka, odkladná lhůta, požadavky na dokumenty a jejich překlady; požadavky na kontaktní osoby). Na jednání SMET 23. 9. 2022 prezentovala ČR ostatním členským státům EU a Evropské komisi dobrou praxi týkající se ohlašovací povinnosti a požadavků kladených na kontaktní osoby.

U pilotního projektu "Zjednodušení povolovacích postupů pro zavádění technologií obnovitelných zdrojů energie" (větrná a solární energie) vyzvala Evropská komise členské státy EU, aby do konce roku 2022 dokončily mapování identifikovaných překážek v zavádění OZE a od roku 2023 má začít jejich odstraňování. Celkem členské státy EU odsouhlasily po bilaterálních jednáních s Evropskou komisí 83 překážek napříč členskými státy EU k odstranění. ČR na podzim 2022 přijala harmonogram a konkrétní podobu odstranění překážek v oblasti povolovacích postupů na národní úrovni. Pilotní projekt v oblasti OZE bude mít pozitivní vliv na urychlení odklonu od fosilních paliv a na snížení cen energií v EU.

Detailní přehled o práci SMET a dosažení konkrétních výsledků při odstraňování překážek vnitřního trhu je přehledně shrnut do Zprávy SMET 2021-2022, kterou Evropská komise publikovala 29. 11. 2022. Zprávu projedná Rada pro konkurenceschopnost 1. 12. 2022 pod vedením ministra Síkely. SMET Report 2021-2022 je dostupný ke stažení na webu Evropské komise: single-market-economy.ec.europa.eu/news/single-market-task-force-continues-tackle-barriers-single-marketZdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Úřad spouští novou kampaň proti kyberšmějdům

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se spojuje s policií a bankami (ČBA) v boji proti kybernetickým podvodníkům. Jejich společná osvětová kampaň "Velké odhalení" učí, jak se bránit proti rostoucímu trendu kybernetických ...

Příprava na sdílení elektřiny pokračuje. Vyhláška o měření elektřiny jde na Legislativní radu vlády

V druhé polovině letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení stanovuje vyhláška o měření elektři ...

Za dobu našeho členství v EU vzrostlo bohatství průměrného Čecha o více než 40 %, říká analýza

Od vstupu do Evropské unie (EU) nám vzrostl reálný HDP v přepočtu na obyvatele o více než 40 %, a to z 480 tisíc korun v roce 2004 na 675 tisíc korun ...

Česká vláda schválila regulaci trhu s kryptoaktivy včetně dohledu ČNB

Vláda včera schválila návrh zákona o digitálních financích, který předložilo Ministerstvo financí. Cílem zákona je implementace předpisů Evropské unie ...

Díky jednotným podmínkám budou stavební výrobky na českém trhu bezpečnější a kvalitnější

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda návrh novely o stavebních výrobcích. Jejím cílem je zajistit, aby všechny stavební výrobky pr ...

DoporučujemePondělí 22.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »