InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Evropská komise navrhuje urychlit zavádění okamžitých plateb v eurech během deseti vteřin

26.10.2022
Komise dnes přijala legislativní návrh, díky kterému by všichni občané a podniky s bankovním účtem v EU a zemích EHP získali možnost provádět okamžité platby v eurech. Cílem návrhu je zajistit, aby byly okamžité platby v eurech cenově dostupné a bezpečné a aby byly bez potíží zpracovávány po celé EU.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Okamžité platby umožňují lidem převést peníze v kterýkoli den a kteroukoli denní dobu během deseti vteřin. Tyto platby jsou mnohem rychlejší než tradiční bezhotovostní převody, které poskytovatelé platebních služeb přijímají pouze v úředních hodinách a které přicházejí na účet příjemce do následujícího pracovního dne s tím, že tato lhůta se může protáhnout až na tři kalendářní dny. Okamžité platby výrazně zvyšují rychlost a pohodlí pro spotřebitele, například při placení faktur nebo přijímání urgentních převodů (v případě naléhavých zdravotních problémů apod.). Pomáhají také podstatně zlepšit peněžní toky a znamenají úspory nákladů pro podniky, zejména malé a střední, včetně maloobchodníků. Uvolňují peníze, které jsou v současné době zablokovány v tranzitu v rámci finančního systému (tzv. peníze na cestě) a které tak bude možné použít dříve na spotřebu nebo investice. V každý jednotlivý den přitom na cestě zůstává zablokováno téměř 200 miliard eur. Na začátku roku 2022 představovaly okamžité platby jen 11 % všech bezhotovostních eurových převodů v EU. Tento návrh má odstranit překážky, jež brání většímu rozšíření okamžitých plateb a jejich přínosů.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: "V mnoha zemích se okamžité platby rychle stávají normou. I v Evropě by měly být přístupné všem, tak abychom zůstali celosvětově konkurenceschopní a co nejvíce těžili z inovačních příležitostí, které nabízí digitální věk. Lidé získají větší výběr a pohodlí. Podniky získají lepší kontrolu nad svými peněžními toky a sníží se jim provozní náklady. Dnešní návrh posílí naši ekonomiku, neboť ji zefektivní a pomůže jí růst."

Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová pak dodala: "Přechod od převodů do druhého dne k převodům do deseti vteřin znamená velký převrat srovnatelný s přechodem z listovní na elektronickou poštu. Téměř 90 % eurových bezhotovostních převodů se však v současné době stále zpracovává tradičně jako "pomalé" převody. Skutečnost, že mnoho občanů a podniků v EU nemůže peníze posílat a přijímat okamžitě, nemá žádné opodstatnění, neboť technologie pro provádění okamžitých plateb je zavedena od roku 2017. V době, kdy rostou účty domácností a malých a středních podniků a kdy se počítají všechny drobné, je možnost posílat a přijímat peníze v řádu vteřin obzvláště důležitá. Tato iniciativa znamená přímý prospěch pro občany a podniky v EU."

Návrh, kterým se mění a modernizuje nařízení o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) z roku 2012, stanoví v souvislosti s okamžitými platbami v eurech čtyři požadavky:

Okamžité platby v eurech musí být všeobecně dostupné.
Poskytovatelé platebních služeb v EU, kteří již nabízejí bezhotovostní převody v eurech musí ve stanovené době nabízet i jejich okamžitou verzi.

Okamžité platby v eurech musí být cenově dostupné.
Poskytovatelé platebních služeb musí zajistit, aby cena účtovaná za okamžité platby v eurech nepřevyšovala cenu účtovanou za tradiční neokamžité bezhotovostní převody v téže měně.

Musí být zvýšena důvěra v okamžité platby.
Poskytovatelé musí ověřovat soulad mezi číslem bankovního účtu (IBAN) a jménem příjemce, které plátce v příkazu zadá, aby byl plátce před provedením platby upozorněn na případnou chybu nebo podvod.

Musí být odstraněny překážky ve zpracovávání okamžitých plateb v eurech a současně musí být i nadále účinně identifikovány osoby, na které se vztahují sankce EU - poskytovatelé platebních služeb nebudou probírat všechny transakce jednotlivě, ale budou nejméně každý den ověřovat, zda jejich klienti nefigurují na sankčních seznamech EU.

Tento návrh podpoří na evropském trhu plateb inovace a hospodářskou soutěž v plném souladu se stávajícími předpisy o sankcích a boji proti finanční kriminalitě. Přispěje rovněž k širším cílům Komise v oblasti digitalizace a otevřené strategické autonomie. Tato iniciativa zapadá do priority Komise zajistit hospodářství ve prospěch lidí a vytváří atraktivnější investiční prostředí.


Zdroj: Evropská komise

Další články z rubriky Ekonomika

Ve třech výzvách MPO je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a start-upy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce - klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké ...

Evropský parlament schválil reformu trhu s elektřinou

Europoslanci ve čtvrtek přijali reformu, která má stabilizovat, zlevnit a udržitelnější trh s elektřinou v Evropské unii. Právní předpisy, které byly ...

Ministerstvo zemědělství otevřelo příjem žádostí o dotace pro tento rok

Ministerstvo zemědělství otevřelo příjem žádostí o dotace pro tento rok prostřednictvím Jednotné žádosti, která zahrnuje jak žádosti o přímé platby, t ...

Česká ekonomika se vrací k růstu

Česká ekonomika letos podle nové predikce Ministerstva financí vzroste o 1,4 % a v příštím roce její růst zrychlí na 2,6 %. Inflace se po většinu roku ...

SP ČR: Česko musí zatraktivnit daňové odpočty na výzkum a vývoj

Ekonomika České republiky musí dostat nový impuls a posunout se k vyšší přidané hodnotě. Ve vyspělých zemích OECD sázejí v podpoře čím dál více na daň ...

DoporučujemeSobota 13.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »