InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Experti z Balkánu a Střední Asie jednají v Praze o ochraně ozónové vrstvy

21.09.2022
V Praze včera začalo expertní jednání o ochraně ozónové vrstvy a o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Na setkání, které Ministerstvo životního prostředí pořádá spolu s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), se čeští experti podělí o zkušenosti s regulací látek poškozujících ozonovou vrstvu a také náhrady feronů tedy fluorovaných skleníkových plynů (tzv. F plynů) s experty východní a jihovýchodní Evropy a Střední Asie.
Foto: mzp.cz
Účastníci třídenního setkání "Sítě pro podporu implementace Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu," budou mít také možnost v praxi vidět, jak probíhá sběr a nakládání s regulovanými látkami a zařízeními obsahující tyto látky v českých podmínkách. A to díky spolupráci s firmou EAF protect s.r.o. v Chebu, která se zabývá ochranou životního prostředí v oblasti regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

Přímo v prostorách průmyslového provozu tak odborníci získají informace nejen o české a unijní právní úpravě v této oblasti, ale také o nakládání s regulovanými látkami a využívání F-plynů a jejich alternativ v ČR v sektorech jako jsou klimatizace, chlazení, požární ochrana či stavební sektor.

Zástupci českého Svazu chladicí a klimatizační techniky také vysvětlí, jak probíhá certifikace a odborná školení v oboru chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel.

To vše bude inspirací pro státy z Balkánu či východní Evropy pro jejich další kroky na národní úrovni. Těmto státům s implementací významně pomáhají projekty financované Mnohostranným fondem na podporu implementace Montrealského protokolu, jenž je financován příspěvky rozvinutých států, včetně České republiky. Zástupci sekretariátu fondu i protokolu seznámí v ČR experty s nejnovějšími rozhodnutími, které je nutno zohlednit při předkládání projektů k financování z mezinárodních zdrojů.

Ministerstvo životního prostředí oceňuje zapojení soukromého sektoru do organizace této akce. Právě díky spolupráci firem a zapojení do implementace legislativy v této oblasti se povedlo nastavit funkční systém sběru a odpovědného nakládání s vyřazenými látkami poškozujícími ozonovou vrstvu a fluorovanými skleníkovými plyny. Díky tomu vznikl základ pro totožný přístup i k dalším látkám, které mají negativní vliv na životní prostředí.

Montrealský protokol


16. září se celosvětově připomíná jako Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, a to právě na počest podpisu Montrealského protokolu. Ten vznikl byl sjednán před 35 lety jako součást Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy, jež chrání lidské zdraví a životní prostředí proti nepříznivým důsledkům lidské činnosti, které ovlivňují nebo by mohly ovlivňovat ozonovou vrstvu. Montrealský protokol je nejúspěšnější globální environmentální smlouvou ratifikovanou 197 státy světa a Evropskou unií.

Naplňování Montrealského protokolu ochránilo miliony lidí před rakovinou kůže či šedým zákalem. Ekosystémům umožnilo přežít a prosperovat. Ochránilo život na Zemi. A zpomalilo změnu klimatu: modely ukazují, že kdyby nebyly zakázány chemické látky poškozující ozonovou vrstvu, do konce tohoto století by se průměrná globální teplota zvýšila o další 2,5 °C, což by mělo vážné důsledky pro život na Zemi.

Ozonová vrstva Země se nachází ve výškách kolem 20 km a obklopuje celou zeměkouli jako jeden souvislý ochranný obal. Ozon je plyn, který je přirozenou součástí zemské atmosféry. Zachycuje část UV záření poškozujícího přírodu a naše zdraví (označované jako UV-B), ale propouští jiné paprsky (označované jako UV-A), které jsou naopak pro život na Zemi důležité a potřebné. Díky atmosférickému ozonu se proto na zemském povrchu mohla v uplynulých milionech let rozvíjet živá příroda včetně lidské populace.

Na stránkách NASA - Národní úřad pro letectví a vesmír - můžete porovnat množství ozonu ve stratosféře v různých letech.

Zdroj: MŽP

Další články z rubriky Regiony

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce letošního roku. Během oprav, jejichž investorem je Zlínský kraj, bude uzavřený vchod do budovy z třídy ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

Polovina obchodníků na východě Čech prodala alkohol mladistvým

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla v květnu mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholických nápojů a ...

DoporučujemePondělí 5.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »