InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Evropský parlament schválil pravidla pro výši minimální mzdy. V Česku by měla být přes 20 tisíc

14.09.2022
Evropský parlament ve středu přijal 505 hlasy pro (92 hlasovalo proti a 44 se zdrželo hlasování) nový právní předpis o přiměřených minimálních mzdách.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Minimální mzdy ve všech zemích EU by měly zajišťovat důstojné životní a pracovní podmínky a členské státy by měly podporovat kolektivní vyjednávání o mzdách.

Cílem této nové směrnice, která byla v červnu předběžně dohodnuta s Radou, je zlepšit pracovní a životní podmínky všech pracovníků v EU a podpořit ekonomický a sociální pokrok. Toho má být dosaženo díky stanovení minimálních požadavků na přiměřenost zákonných minimálních mezd určených vnitrostátními právními předpisy a/nebo kolektivními smlouvami a zlepšení účinného přístupu pracovníků k ochraně formou minimální mzdy.

Směrnice se bude vztahovat na všechny pracovníky EU, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním poměru. Nová pravidla nemusí zavádět ty země EU, v nichž se ochrana formou minimální mzdy zakládá výlučně na kolektivních smlouvách. Tyto země nebudou mít ani povinnost stanovit všeobecnou použitelnost kolektivních smluv.

Posouzení přiměřenosti minimální mzdy


Stanovení minimální mzdy zůstává v pravomoci členských států. Ty však nyní budou muset zaručit, že jejich minimální mzdy umožní pracovníkům vést důstojný život, a to s přihlédnutím k životním nákladům a k úrovni odměňování v dané zemi obecně. Při posuzování přiměřenosti svých stávajících zákonných minimálních mezd mohou členské státy vycházet ze spotřebního koše zboží a služeb za reálné ceny či z 60 % mediánu hrubé mzdy a 50 % hrubé průměrné mzdy.

Podpora kolektivního vyjednávání


Kolektivní vyjednávání na odvětvové a meziodvětvové úrovni má pro dosažení přiměřené ochrany formou minimální mzdy zásadní význam, a proto je podle Parlamentem schválených pravidel třeba jej prosazovat a upevňovat. V zemích, kde se kolektivní vyjednávání vztahuje na méně než 80 % pracovníků, budou muset členské státy - se zapojením sociálních partnerů - vypracovat akční plán na jeho rozšíření.

Sledování a právo na nápravu


Schválené znění ukládá zemím EU povinnost zavést systém prosazování, včetně spolehlivého sledování, kontrol a inspekcí v terénu, aby bylo zajištěno dodržování pravidel a řešily se problémy jako zneužívání subdodávek, zdánlivá samostatná výdělečná činnost, nezaznamenané přesčasy či vyšší intenzita práce.

Prohlášení zpravodajů


Dennis Radtke (EPP, DE) po hlasování uvedl: "Současná situace opět jasně ukazuje, že v Evropě potřebujeme fungující a silné sociální partnerství. Politika nemůže dát komplexní odpověď na všechny aspekty této krize."

Agnes Jongeriusová (S&D, NL) řekla: "Ceny potravin, energií a bydlení rostou. Lidé se snaží vyjít s penězi. Nemáme času nazbyt, práce se musí opět vyplatit. Tato směrnice stanoví standardy, jak by měla vypadat přiměřená minimální mzda. Zároveň dáváme impuls kolektivnímu vyjednávání, takže více pracovníků bude lépe chráněno."

Další postup


Očekává se, že Rada dohodu formálně schválí v září. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby dosáhly souladu se směrnicí.

Zdroj: europarl.europa.eu

Další články z rubriky Ekonomika

Úřad spouští novou kampaň proti kyberšmějdům

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se spojuje s policií a bankami (ČBA) v boji proti kybernetickým podvodníkům. Jejich společná osvětová kampaň "Velké odhalení" učí, jak se bránit proti rostoucímu trendu kybernetických ...

Příprava na sdílení elektřiny pokračuje. Vyhláška o měření elektřiny jde na Legislativní radu vlády

V druhé polovině letošního roku se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení stanovuje vyhláška o měření elektři ...

Za dobu našeho členství v EU vzrostlo bohatství průměrného Čecha o více než 40 %, říká analýza

Od vstupu do Evropské unie (EU) nám vzrostl reálný HDP v přepočtu na obyvatele o více než 40 %, a to z 480 tisíc korun v roce 2004 na 675 tisíc korun ...

Česká vláda schválila regulaci trhu s kryptoaktivy včetně dohledu ČNB

Vláda včera schválila návrh zákona o digitálních financích, který předložilo Ministerstvo financí. Cílem zákona je implementace předpisů Evropské unie ...

Díky jednotným podmínkám budou stavební výrobky na českém trhu bezpečnější a kvalitnější

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda návrh novely o stavebních výrobcích. Jejím cílem je zajistit, aby všechny stavební výrobky pr ...

DoporučujemePondělí 22.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »