InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Evropský parlament schválil pravidla pro výši minimální mzdy. V Česku by měla být přes 20 tisíc

14.09.2022
Evropský parlament ve středu přijal 505 hlasy pro (92 hlasovalo proti a 44 se zdrželo hlasování) nový právní předpis o přiměřených minimálních mzdách.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Minimální mzdy ve všech zemích EU by měly zajišťovat důstojné životní a pracovní podmínky a členské státy by měly podporovat kolektivní vyjednávání o mzdách.

Cílem této nové směrnice, která byla v červnu předběžně dohodnuta s Radou, je zlepšit pracovní a životní podmínky všech pracovníků v EU a podpořit ekonomický a sociální pokrok. Toho má být dosaženo díky stanovení minimálních požadavků na přiměřenost zákonných minimálních mezd určených vnitrostátními právními předpisy a/nebo kolektivními smlouvami a zlepšení účinného přístupu pracovníků k ochraně formou minimální mzdy.

Směrnice se bude vztahovat na všechny pracovníky EU, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním poměru. Nová pravidla nemusí zavádět ty země EU, v nichž se ochrana formou minimální mzdy zakládá výlučně na kolektivních smlouvách. Tyto země nebudou mít ani povinnost stanovit všeobecnou použitelnost kolektivních smluv.

Posouzení přiměřenosti minimální mzdy


Stanovení minimální mzdy zůstává v pravomoci členských států. Ty však nyní budou muset zaručit, že jejich minimální mzdy umožní pracovníkům vést důstojný život, a to s přihlédnutím k životním nákladům a k úrovni odměňování v dané zemi obecně. Při posuzování přiměřenosti svých stávajících zákonných minimálních mezd mohou členské státy vycházet ze spotřebního koše zboží a služeb za reálné ceny či z 60 % mediánu hrubé mzdy a 50 % hrubé průměrné mzdy.

Podpora kolektivního vyjednávání


Kolektivní vyjednávání na odvětvové a meziodvětvové úrovni má pro dosažení přiměřené ochrany formou minimální mzdy zásadní význam, a proto je podle Parlamentem schválených pravidel třeba jej prosazovat a upevňovat. V zemích, kde se kolektivní vyjednávání vztahuje na méně než 80 % pracovníků, budou muset členské státy - se zapojením sociálních partnerů - vypracovat akční plán na jeho rozšíření.

Sledování a právo na nápravu


Schválené znění ukládá zemím EU povinnost zavést systém prosazování, včetně spolehlivého sledování, kontrol a inspekcí v terénu, aby bylo zajištěno dodržování pravidel a řešily se problémy jako zneužívání subdodávek, zdánlivá samostatná výdělečná činnost, nezaznamenané přesčasy či vyšší intenzita práce.

Prohlášení zpravodajů


Dennis Radtke (EPP, DE) po hlasování uvedl: "Současná situace opět jasně ukazuje, že v Evropě potřebujeme fungující a silné sociální partnerství. Politika nemůže dát komplexní odpověď na všechny aspekty této krize."

Agnes Jongeriusová (S&D, NL) řekla: "Ceny potravin, energií a bydlení rostou. Lidé se snaží vyjít s penězi. Nemáme času nazbyt, práce se musí opět vyplatit. Tato směrnice stanoví standardy, jak by měla vypadat přiměřená minimální mzda. Zároveň dáváme impuls kolektivnímu vyjednávání, takže více pracovníků bude lépe chráněno."

Další postup


Očekává se, že Rada dohodu formálně schválí v září. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby dosáhly souladu se směrnicí.

Zdroj: europarl.europa.eu

Další články z rubriky Ekonomika

Nová Exportní strategie v praxi. MPO zahájilo její implementaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novou Exportní strategii, která určuje podobu podpory českého exportu na příštích deset let. Nyní resort pracuje na naplňování jednotlivých opatření. Na prioritách implementace se MPO shodlo s ...

Podnikatelé zamířili do Velké Británie. Zaměří se na oblast IT a kybernetické bezpečnosti

Návštěvou Experience centra společnosti Mastercard zaměřeného na inovační digitální řešení kyberkriminality a zajištění větší bezpečnosti při platební ...

Den za obnovu lesa už tuto sobotu na osmi místech v zemi

Den za obnovu lesa, největší celostátní lesnickou akci pro veřejnost, pořádají v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin ve všech regionech Lesy České repub ...

LNG terminál v nizozemském Eemshavenu slaví rok. Přijelo do něj 21 lodí s plynem určeným pro Česko

Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm mil ...

Zdeněk Zajíček: Obíhat úřady musí data, nikoliv podnikatelé. Jednotné měsíční hlášení je první skvělý krok

Hospodářská komora oceňuje přístup ministerstva práce a sociálních věcí a resortu financí k digitalizaci podnikatelské agendy. Oba resorty spolu s Hos ...

DoporučujemeNeděle 24.9.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »