InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí
PANDEMIE COVID-19 ONLINE
Zdroj: MZ ČR 15.04.2024 [e]
Nové připady:
0
Ukončená očkování:
6 982 249
Hospitalizovaných:
6
Vyléčení:
4 715 577
Aktivní případy:
158
Úmrtí celkem:
43 522

Evropská komise vyzývá členské státy, aby se připravily na podzimní a zimní covidovou vlnu

07.09.2022
Evropská komise minulý týden navrhla konkrétní opatření, jejichž cílem je zabránit prudkému nárůstu případů onemocnění COVID-19 během nadcházejícího období podzimu a zimy. Komise naléhá na členské státy, aby vytvořily nezbytné strategie a struktury, mimo jiné pro očkování proti onemocnění COVID-19 a pro sledování tohoto onemocnění, s cílem rychle a udržitelně reagovat na budoucí ohniska. Hlavním cílem opatření navrhovaných Komisí je zvýšit využívání vakcín, včetně upravených a nových očkovacích látek, a zajistit, aby všichni občané byli dobře chráněni.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: "Zkušenosti z posledních dvou let připravily EU na to, aby letos na podzim a v zimě mohla čelit další vlně pandemie COVID-19. Naše kroky nyní do značné míry určí podobu pandemie a míru imunity, kterou lze v populaci vybudovat. Členské státy by měly i nadále koordinovat úsilí v oblasti připravenosti v celé EU, a to včas před příští vlnou, a dále rozvinout programy očkování. Přijmeme-li opatření nyní, omezíme tlak na systémy zdravotní péče a problémy v hospodářství i společnosti."

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová uvedla: "Pandemie je tu stále ve značné míře s námi. Konat však musíme nyní, a to společně a koordinovaným a udržitelným způsobem, abychom pomohli zamezit dalšímu prudkému nárůstu závažných případů onemocnění COVID-19. Proto je zásadní, aby měly všechny členské státy pro podzim a zimu připraveny spolehlivé očkovací strategie, a to včetně zavádění nově registrovaných posilovacích očkovacích látek. Nejvyšší prioritu musí dostat odstraňování nedostatků v očkování. Je rovněž nutné, aby byly vytvořeny odolné systémy pro sledování onemocnění za účelem monitorování vývoje viru, aby existovaly strategie pro znovuzavedení účinných opatření v oblasti veřejného zdraví v případě potřeby a aby byly posíleny kapacity systémů zdravotní péče. Stručně a jasně, musíme být připraveni na to, že budeme čelit dalšímu náročnému období."

Hlavní opatření týkající se očkování proti COVID-19


Konkrétně Komise členské státy vyzývá, aby:

- zlepšily proočkovanost u základního očkování a prvních posilovacích dávek pro způsobilé osoby. Toto je obzvláště důležité, pokud jde o skupiny obyvatelstva s vyšším rizikem závažných důsledků a země s nižší mírou proočkovanosti.

- upřednostnily aplikaci další posilovací dávky pro konkrétní skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby ve věku 60 let a starší a jiné způsobilé osoby jakéhokoli věku ohrožené závažnými onemocněními.
kombinovaly očkovací kampaně proti onemocnění COVID-19 a chřipce. Doprovázely očkování pravidelně aktualizovanou a jasnou komunikací odrážející epidemiologický vývoj, poznatky o chování a vnímání pandemie veřejností.

- zajistily jasnou komunikaci s občany o přínosech očkování.

Dne 1. září Komise na základě doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky schválila pro použití v EU očkovací látky upravené na variantu omicron od společností BioNTech Pfizer a Moderna. Další opatření, která by měla být přijata s ohledem na dostupnost nových a upravených očkovacích látek proti COVID-19, zahrnují:

- vypracování vnitrostátních očkovacích strategií objasňujících, které vakcíny, včetně nových a upravených očkovacích látek, by měly být podávány konkrétním skupinám obyvatelstva, a to i s ohledem na možný výskyt nových variant. Tyto strategie budou vycházet z pokynů vydaných v brzké době Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.

- zajištění dostatečné logistické kapacity pro podávání očkovacích látek, jakmile budou dodány nové a upravené vakcíny.

Další akce nad rámec očkování


Zásadní význam pro lepší pochopení toho, jak se virus šíří a vyvíjí, má sledování onemocnění způsobených respiračními viry, například chřipky, COVID-19 a dalších.

V závislosti na epidemiologické situaci zůstávají zmírňující opatření, například roušky nebo omezování počtu shromažďovaných osob za účelem bránění cirkulace viru, i nadále klíčovými prvky souboru nástrojů členských států. Je důležité, aby všechny členské státy byly připraveny opětovně zavést opatření v oblasti veřejného zdraví, která jsou založena na jasných prahových hodnotách. Veškerá opatření zaváděná ve školách by měla být přizpůsobena vzdělávacímu prostředí a věkovým skupinám a měla by být, pokud možno minimální, aby se zabránilo narušení vzdělávacího procesu.

Sdělení rovněž zdůrazňuje význam robustních systémů zdravotní péče a kapacit ve všech členských státech. Je třeba zlepšit připravenost systémů zdravotní péče na šíření infekčních onemocnění a další druhy otřesů. Měla by být rovněž přijata další opatření na podporu dobrého duševního zdraví zdravotnických pracovníků a celkové populace.

Členské státy se rovněž vybízejí k tomu, aby spojily své síly a shromažďovaly aktuální důkazy o zdravotním stavu po prodělání onemocnění COVID-19 a zdokonalovaly odbornou přípravu zdravotnických pracovníků. Cílem je, aby došlo k lepšímu uznávání dlouhodobého COVID-19, zejména v primární péči.

Navíc pro osoby i zboží má i nadále zásadní význam další úsilí o usnadnění volného pohybu v EU během pandemie COVID-19. Pokud jde o cestování ze třetích zemí, Komise má v úmyslu v brzké době navrhnout revizi příslušného doporučení Rady s cílem zohlednit změněnou epidemiologickou situaci, zvýšenou globální proočkovanost a vývoj u podmínek pro vstup na území členských států.

Pro ukončení pandemie je v neposlední řadě i nadále stěžejní podporovat úsilí o boj proti onemocnění COVID-19 na celém světě. EU bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodními partnery s cílem zajistit rychlý vývoj, rozšíření a spravedlivou distribuci očkovacích látek po celém světě.

Zdroj: Evropská komise
Související:

Další články z rubriky Domácí

Linka pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké rozšiřuje svůj provoz na 24 hodin

Linka pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké nově od dubna poskytuje psychologickou podporu nonstop. Její provoz zajišťuje Portál Naberte kurz Společnosti Podané ruce ve spolupráci s projektem Zodpovědné hraní. ...

Vědci vyvinuli strategii, jak určit, zda bude nanoterapie účinná pro pacienta

Vědecká komunita i farmaceutické společnosti upírají velkou pozornost k vývoji nanoléčiv jako nedílné součásti moderních terapeutických metod. Pomoci ...

NKÚ: Ženijní vojsko pracuje se zastaralou a poruchovou technikou, pontonové mosty nové tanky neunesou

Ženijní vojsko má nezastupitelnou roli při bojové podpoře Armády ČR (AČR). Část jeho techniky je však zastaralá, dávno za dobou životnosti, poruchová ...

Česká pošta v loňském roce výrazně zlepšila své hospodaření

Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se hospodářský výsledek zlepšil téměř o 60 %. Manage ...

Ostraha vzdušného prostoru nad ČR: Od míru po otevřený konflikt

V minulém týdnu se u 26. pluku velení, řízení a průzkumu uskutečnilo cvičení s názvem Clear Sky. Jeho hlavním cílem byla ostraha vzdušného prostoru na ...

DoporučujemePondělí 15.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »