InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Hnutí DUHA: Ekologické organizace kritizují mizivé investice do biodiverzity z Národního plánu obnovy

27.06.2022
Na méně než jedno procento odhadují experti z konzorcia ekologických organizací investice do biodiverzity z Národních plánů obnovy v devíti středo- a východoevropských zemí. Přestože evropský nástroj pro obnovu a odolnost měl být především "zelený", v některých zemích jsou z něj financovány přírodě škodlivé projekty. Jinde jde spíše o konkrétní nastavení dotací, které navzdory proklamacím či dobrým úmyslům nevedou k posílení biodiverzity.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
V čerstvě vydané zprávě to konstatuje skupina ekologických organizací v čele s CEE Bankwatch Network a Euronatur, která poslední rok a půl sledovala proces navrhování, schvalování a čerpání Nástroje pro obnovu a odolnost Evropské unie ve středo- a východoevropských zemích. Předmětem kritiky je také zásada "Nepůsobit významnou škodu", která je podle Unie dostatečnou zárukou vhodnosti investic - její aplikace je ale v mnoha případech nedůsledná nebo nejasná. Zpráva si dále všímá toho, že plány obnovy vznikaly často zcela bez účasti veřejnosti a v některých zemích nejsou dosud informace o plánovaných investicích veřejně dostupné.

Hnutí DUHA sleduje a připomínkuje tvorbu českého Národního plánu obnovy od samého počátku a prosadilo ve spolupráci s dalšími organizacemi důležité investice do přírody a ochrany klimatu. Patří sem mimo jiné krajinná opatření na zadržování vody nebo péče o zvláště chráněná území.

Český národní plán obsahuje také důležitou investici do obnovy lesů zasažených kůrovcovou kalamitou. Z evropských fondů má být uvolněno 8,5 miliardy na výsadbu nových, vůči změně klimatu odolnějších lesů. Jak ale ukazuje naše analýza, dotační podmínky v nové výzvě ve skutečnosti nejsou nastaveny dost ambiciózně, aby deklarovaný cíl naplnily. Vlastník lesa například obdrží dotaci už při použití jedné zpevňující či meliorační dřeviny. Podmínky dotace neobsahují povinnost využít při obnově holin alespoň ná části plochy tzv. přípravné dřeviny (bříza, jeřáb, osika ad.), které by pomohly regenerovat holosečí zničené půdě a vedly by k vytvoření věkově rozrůzněného lesa. Podmínky dotací také neumožňují vlastníkům požádat o prodloužení lhůty k zalesnění, aby mohli využít přirozené zmlazení. Lhůta pro přirozené zmlazení je příliš krátká, takže vlastník, který si není jist, že podmínky splní, raději zvolí variantu jednorázového umělého zalesnění holin, které povede k vytvoření stejnověkých porostů. Dalším problémem je novela vyhlášky, která sice snižuje množství povinně vysazených sazenic na hektar, toto snížení ale opět není dostatečně ambiciózní aby vedlo k prostorové pestrosti nově vznikajících lesů.

Mezinárodní zpráva dále upozorňuje na nebezpečné investice do budování nádrží, přečerpávacích stanic, přehrad, průplavů a kanálů a k renovaci zregulovaných říčních úseků v Maďarsku, Polsku nebo Chorvatsku, které ohrožují cenné lokality Natura 2000. Zmiňuje také nedostatečnou ochranu lesů v Rumunsku nebo další problematické investice do lesů ve Slovinsku a Estonsku. V některých případech nemají plánované projekty dostatečné hodnocení environmentálních dopadů.

Jaromír Bláha, lesní odborník Hnutí DUHA, řekl:
"Dotace na adaptaci lesů na klimatickou změnu jsou bezpochyby správným krokem a ekologové i lesníci po nich již dlouho volají. Ministerstvo zemědělství ale stanovilo podmínky pro žadatele, které nemotivují k sázení skutečně druhově, prostorově a věkově různorodých lesů."


Zdroj: Hnutí DUHA

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemePondělí 22.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »