InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Porodní asistentky U Apolináře mohou samostatně vést porod i podávat léky bez asistence lékaře

13.06.2022
Předepisovat léky pro prevenci nadměrného krvácení u porodu, indikovat a samostatně obsluhovat epidurální analgezii nebo ošetřit porodní poranění s podáním místního anestetika samostatně bez lékaře mohou nově absolventky odborného vzdělávacího programu, který jako první v České republice nabízí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Unikátní projekts akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR rozšiřuje dosavadní odborné kompetence porodních asistentek při vedení nízkorizikového porodu v porodnickém zařízení. První absolventky programu již působí na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK - v porodnici U Apolináře.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Jsme vůbec první nemocnicí v České republice, kde může profese porodní asistentky v rámci českého zdravotnického systému získat takto specifické kompetence. Míra samostatnosti při vedení spontánního porodu u nízkorizikových rodiček, její pravomoci a šíře získaných vědomostí jsou naprosto nevídané a v tuto chvíli nejvyšší možné," popisuje náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA.

Porodnice U Apolináře je zároveň první zdravotnické zařízení v České republice, kterému se podařilo podobný program posvěcený Ministerstvem zdravotnictví ČR prosadit a úspěšně realizovat. "Jsem rád, že jedinečný program pro porodní asistentky proběhl právě na naší klinice. Jde o přípravu porodních asistentek pro vedení spontánního porodu u nízkorizikových rodiček, což je v souladu s naší společnou vizí s vedením VFN vytvořit Centrum porodní asistence, kde porodní asistentky budou moci své znalosti plně uplatnit v nových porodních pokojích," říká přednosta kliniky prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Česká legislativa obecně neumožňuje nelékařským povoláním samostatně předepisovat léky. V případě nízkorizikového porodu, který porodní asistentka zvládne vést sama, lékař porodník často jen indikuje léky a nijak nezasahuje. Pouze a jen v kompetenci porodníků je podání léku pro prevenci nadměrného porodního krvácení, podání antibiotik při pozitivní detekci streptokoků u rodičky, aplikace epidurální analgezie či jiné farmakologické metody pro tlumení porodních bolestí nebo aktivní vedení III. doby porodní a podání lokálních anestetik při ošetření porodních poranění. Porodní asistentka získává absolvováním náročného programu zvláštní odbornou způsobilost pro všechny tyto úzce vymezené zdravotnické činnosti, které jsou jinak podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) při nízkorizikovém (lidově fyziologickém) porodu na porodním sále v rukou lékaře, a tak může být zcela samostatná. To je klíčová změna," shrnuje vedoucí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK, iniciátor a garant programu prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. "Na naší klinice dlouhodobě klademe důraz na další odborné vzdělávání porodních asistentek. Jsme rádi, že máme plnou podporu našich lékařů," doplňuje vrchní sestra gynekologicko-porodnické části kliniky PhDr. Daniela Šimonová, MHA.

Možnost absolvovat náročný program a zvýšit si odbornost využilo hned několik apolinářských porodních asistentek. "Je to dobrá zpráva pro obor Porodní asistence a pro všechny z nás, které se této krásné, pozitivně naladěné práci chceme v budoucnu věnovat a její obsah dále rozvíjet," dodává absolventka kurzu a zároveň staniční sestra jednoho z porodních sálů Kristýna Matulová, DiS.

Výuka probíhala v pěti blocích přímo v prostorách porodnice U Apolináře téměř půl roku. Vedle teorie obsahovala praktická cvičení a nácvik na moderních simulátorech 1. lékařské fakulty UK. Jedna z největších porodnic v České republice má nyní prvních 7 absolventek. Přelomový vzdělávací program je navíc otevřený pro porodní asistentky z celé České republiky. Další možnost přihlásit se bude na podzim tohoto roku.

"Trvalo nám dlouho, než se podařilo tak zásadní změnu v porodnictví prosadit a obhájit. Významně také pomohla Česká společnost porodních asistentek. V případě nízkorizikové rodičky se nemusí lékař či lékařka skutečně porodu vůbec účastnit. Na druhé straně, pokud se u porodu vyskytne nepravidelnost, mají porodní asistentky v porodnickém zařízení jistotu, že se na pomoc doktor dostaví neprodleně - to je dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví do pěti minut. V takových případech je role porodní asistentky zásadní, ale role lékaře nevyhnutelná," uzavírá profesor Pařízek.

Zdroj: Všeobecná FN Praha

Další články z rubriky Regiony

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce letošního roku. Během oprav, jejichž investorem je Zlínský kraj, bude uzavřený vchod do budovy z třídy ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

Polovina obchodníků na východě Čech prodala alkohol mladistvým

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla v květnu mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholických nápojů a ...

DoporučujemePondělí 5.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »