InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Dopravní podnik hl. m. Prahy zrekonstruuje tramvajovou trať Ohrada - Palmovka včetně estakády Krejcárek

24.03.2022
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájí od pondělí 28. března 2022 letošní největší investiční akci na stávající pražské tramvajové síti - rekonstrukci a modernizaci tratě v úseku Ohrada - Palmovka dlouhém téměř 1,5 kilometru. Součástí stavebních prací bude také rekonstrukce estakády Krejcárek. Z tohoto důvodu bude po celou dobu rekonstrukce obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Ohrada - Palmovka. Linky č. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 19 a 95 budou jezdit po změněných trasách, DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X10, v nočním provozu X95. Stavební práce potrvají do konce května 2023, většinu z nich zrealizují společnosti COLAS CZ a "FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby", část modernizace provede DPP vlastními silami. Předpokládané náklady na rekonstrukci tratě jsou 239,5 milionů korun.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Tramvajová trať Ohrada - Palmovka, která poprvé přímo spojila Libeň se Žižkovem, byla zprovozněna před téměř 32 lety, 22. listopadu 1990. Její součástí je také první pražská tramvajová estakáda Krejcárek nad hlavním železničním koridorem Masarykovo nádraží - Libeň a nad tratí Hlavní nádraží - Vysočany. Tramvajová trať v minulosti prošla několika běžnými opravami, naposledy v roce 2009. Za celou dobu ale nebyla zrekonstruována, stejně jako estakáda Krejcárek. Prakticky v celém úseku se nachází ještě původní dřevěné pražce z konce 80. let a zejména v části Ohrada - Krejcárek, i původní polské kolejnice 180S. Izolace mostu ani jeho odvodnění na mnoha místech už neplní svoji funkci.

DPP v rámci této investiční akce odstraní z estakády celé tramvajové těleso, aby se dostal k mostní konstrukci, kterou zkontroluje, očistí, opraví a kompletně přeizoluje. Jen z estakády to znamená demontáž 1 246 metrů kolejí, více než 1 800 dřevěných pražců a odtěžení 2 650 m3 štěrku z kolejového lože. Zhruba polovinu z něj DPP zrecykluje a využije při budování nového tramvajového tělesa a obsypům kolem mostních opěr. Důležitou etapu představují přeložky optických sítí a dalších inženýrských sítí, které jsou nyní vedeny pod evakuačními chodníky. Po dokončení rekonstrukce estakády budou uloženy přímo v tubusu mostu jako v kolektoru, čímž se zlepší jejich dostupnost. Kompletní rekonstrukcí projde také odvodnění mostu i tramvajové tratě, DPP vyčistí zanesené vpusti, odcizené mříže na nich budou nahrazeny novými nekovovými. Všech 22 trakčních bran i osvětlení estakády projde repasí. Nově přibydou mazníky, díky nimž se sníží opotřebovávání kolejnic. DPP samozřejmě na mostě opět vybuduje nové tramvajové těleso, což znamená 2 650 m3 štěrku, 1 858 nových betonových pražců a celkem 218 tun nových kolejnic.

Práce na samotné mostní konstrukci a rekonstrukci tramvajové trati na ní představují podstatnou část této investiční akce. DPP nicméně kromě toho opraví také dolní část tramvajové tratě od estakády směrem ke křižovatce Palmovka (v Sokolovské a Zenklově ulici) a zmodernizuje horní část tratě od mostu po křižovatku Ohrada (tj. po křižovatku ulic Pod Krejcárkem, Koněvovy a Jana Želivského). Na křižovatce Ohrada vymění DPP také kolejové rozvětvení od Krejcárku. DPP mimo mostní estakádu zdemontuje dalších 1 650 metrů kolejí, více než 2 500 starých pražců a odtěží 3 514 m3 štěrku z kolejového lože. V rámci oprav a modernizace zde DPP nainstaluje 2 545 nových pražců, téměř 216 tun nových kolejnic a vymění 1822 metrů lana trakčního vedení. Na Krejcárku DPP upraví geometrii kolejového oblouku. Zmenšením jeho poloměru se zlepší poměry v místě dilatačního zařízení a také dojde k mírnému přiblížení zastávky Krejcárek ke křižovatce ulic Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem a Novovysočanské. Zastávka bude nově v přímé části tramvajové tratě, pro snazší nástup a výstup se zvýší výška nástupní hrany. Zlepší se bezbariérový přístup od křižovatky (křižovatka ulic Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem, Novovysočanská) a bezbariérový bude i přechod přes tramvajovou trať. Paralelně s rampou k zastávce Krejcárek DPP vybuduje i nové schodiště do ulice Pod Krejcárkem. Po dokončení rekonstrukce tratě bude DPP navíc moct odstranit současné dlouhodobé omezení rychlosti tramvají v místech mostní dilatace.

Rekonstrukce tramvajové tratě Ohrada - Palmovka se dotkne provozu na železničních tratích, které vedou pod estakádou Krejcárek. Výluky budou nutné pouze v době montáže ochranných lávek pod mostní konstrukcí. Budou pouze ve večerních nebo nočních hodinách, a vždy jenom na určitých skupinách kolejí. Díky tomu nebudou mít žádný vliv na cestující v osobní železniční dopravě. První z výluk je plánována na noc z 2. na 3. května 2022, další pak v následujících dnech do 11. května 2022.

"Při mém nástupu na Magistrát jsem se zavázal, že se zodpovědně postaráme o všechny mosty a estakáda Krejcárek je největší most ve správě Dopravního podniku. Celou akci na tramvajové trati Ohrada - Palmovka koordinujeme s generální rekonstrukcí Libeňského mostu. Do doby, než dokončíme rekonstrukci estakády Krejcárek, nebude tramvajový provoz na Libeňském mostě nijak omezen. V oblasti Palmovky s DPP realizujeme ještě další investiční akci: stavíme infrastrukturu pro elektrifikaci autobusové linky č. 140 na Prosek, do Letňan a Čakovic. Jsou to první vlaštovky v rámci rozsáhlé revitalizace a rozvoje celé oblasti Palmovky. Kromě toho letos také postoupíme do další etapy rekonstrukce Barrandovského mostu, nejdůležitější dopravní tepny v Praze," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

"V letošním roce se pouštíme do investičních akcí, které jsou co do rozsahu a časové náročnosti jedny z nejsložitějších v novodobé historii DPP. Před pár týdny jsme zahájili výměnu stropní desky nad stanicí metra Florenc C, která potrvá 4,5 roku, od budoucího pondělí budeme bezmála 15 měsíců rekonstruovat estakádu Krejcárek a tramvajovou trať Ohrada - Palmovka. Paralelně dokončujeme rekonstrukci tramvajové tratě na frekventovaném Rašínově nábřeží, kde se nám i díky příznivým klimatickým podmínkám podařilo celou stavbu zkrátit o dva dny a provoz zde zahájíme příští středu 30. března 2022. Nicméně v ten samý den začneme s opravami kolejových křížení na jedné z nejvytíženějších pražských tramvajových křižovatek na Andělu, které zde potrvají ve čtyřech etapách měsíc, do 30. dubna 2022. Stavby, opravy a rekonstrukce koordinujeme s HMP a dalšími subjekty tak, aby akce na sebe navazovaly. Rašínovo nábřeží i Anděl děláme v předstihu tak, aby obě akce byly dokončeny, než začne rekonstrukce Barrandovského mostu. V dubnu nás pak čekají dvě milejší akce, zahájení stavby nové tramvajové tratě Modřany - Libuš a zprovoznění tratě Barrandov - Holyně, kterou jsme začali stavět loni v červnu. Pevně věřím, že v dubnu budeme moci zahájit tu největší a nejočekávanější investici, stavbu prvního úseku metra D," uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

"Po opravdu mnohaleté přípravě, jak je bohužel u tohoto typu staveb v ČR už obvyklé, zahajujeme komplexní rekonstrukci tramvajové tratě Ohrada - Palmovka, zejména jejího dominantního objektu, kterým je tzv. estakáda Krejcárek. Na ní se ukazuje, jak rychle stárneme, vždyť jenom ?nedávno’ byla postavena. Nedávno ale znamená už 32 let, což je v historii mostu a tramvajové tratě dost dlouhá doba. I když stavba probíhala na přelomu 80. a 90. let, most je naštěstí postaven tak, že jej nyní musíme jenom zrekonstruovat, nikoliv zbourat a postavit nový, jak se leckdy stává u jiných staveb z tohoto období. Tramvajová trať Ohrada - Palmovka, díky své neobvyklé konstrukci otevřeného kolejového svršku, byla velkou výzvou pro údržbu. Výluk a oprav na ní bylo požehnaně, celkem čtrnáct. První, záruční proběhla už v roce 1993, poslední rozsáhlejší v prosinci 2009, nicméně kvůli korozi stojiny kolejnic jsme zde drobnější opravy museli provést loni i předloni. Tato investiční akce by měla zajistit, aby samotná estakáda Krejcárek vydržela dalších alespoň 30 let a oblouky tramvajové tratě minimálně následujících 10," dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP - Povrch.

"Pro COLAS CZ je tato zakázka příležitostí po několikaleté odmlce opět pracovat pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. V minulých letech jsme byli úspěšní u řady dopravních podniků po celé ČR, kde jsme realizovali zajímavé tramvajové tratě a získali zkušenosti s různými, v rámci ČR zcela novými, technickými řešeními. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s renomovaným dodavatelem mostních staveb firmou FIRESTA-Fišer. Věřím, že získané zkušenosti zúročíme v úspěšné a oboustranně příjemné spolupráci s DPP," doplnil Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel společnosti COLAS CZ.

Dopravní opatření


Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a mostu Krejcárek bude od pondělí 28. března 2022 od zhruba půlnoci z neděle 27. března 2022 až do odvolání obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Ohrada - Palmovka.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Další články z rubriky Regiony

Na Vysočině se orlům daří vyvést mladé také díky ohleduplnosti lesníků

Kroužkování mláďat orlů mořských hnízdících v lesích na Vysočině dokončí v tomto týdnu ornitologové. Lesníci kvůli hnízdění chráněných druhů ptáků omezují své hospodaření. S ornitology ale spolupracují i při ochraně porostů obnovených po ...

Francouzi budou moct poznat netradiční Česko prostřednictvím trhů z Jihomoravského a Zlínského kraje

Brněnský Zelný trh včetně podzemních prostor, vinařství Ilias v Pavlově nebo Luhačovice. Místa, která se ještě letos představí divákům francouzských t ...

Páteční Muzejní noc láká i na Hučák v centru Hradce Králové

Hradec Králové - Letošní ročník celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2023 se v Hradci Králové a okolí uskuteční už po šestnácté, tentokrát 19. k ...

Dopravní podnik města Brna má již 15 retrovozidel. Sbírku doplnil nově zrekonstruovaný trolejbus Škoda 22Tr

Dopravní podnik města Brna (DPMB) rozšířil svoji sbírku retro vozidel. Nově do ní přibyl trolejbus Škoda 22Tr. Práce, které kompletně probíhaly ve voz ...

Moravskoslezští záchranáři otevřeli své základny veřejnosti

V pondělí 15. května, proběhl na dvanácti výjezdových základnách ZZS MSK Den otevřených dveří. Datum nebylo zvoleno náhodou, protože si v něm každoroč ...

DoporučujemeNeděle 28.5.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »