InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Karlovarský kraj zvládá řešit uprchlickou krizi díky maximálnímu nasazení všech týmů

21.03.2022
Stovky jednotlivců a desítky týmů se v Karlovarském kraji zapojily do řešení nebývalé humanitární katastrofy, kterou vyvolala válka na Ukrajině. Ozbrojená agrese Ruska začala 24. února 2022 a kromě zmařených lidských životů a nedozírných škod na majetku znamená také masivní útěk statisíců ukrajinských občanů do okolních zemí včetně ČR.
Foto: HZS Karlovarského kraje
Rozsah spolupráce a dalších potřebných postupů a opatření řeší Karlovarský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje. Do koordinace pomoci se zapojily všechny ostatní bezpečnostní složky, řada institucí, města, obce, firmy, spolky, dobrovolníci a další.?

Od 1. 3. 2022 zřídil Karlovarský kraj Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v karlovarské KV Areně. Provoz centra zajišťuje Hasičský záchranný sbor, na potřebných agendách se podílí kromě Policie ČR také Úřad práce, zdravotní pojišťovny a další instituce. Krizový štáb zároveň ustavil pracovní skupiny zaměstnanců krajského úřadu, které mají na starost kromě jiného stravování a technické zabezpečení provozu KACPU, provozu centrálního skladu humanitární pomoci, fungování systému ubytování uprchlíků, zajišťování tlumočníků a dobrovolníků pro centrum, zajištění zdravotní péče pro příchozí, pomoc při začleňování ukrajinských dětí do systému školství, vznik webu s informacemi pro uprchlíky i české občany, koordinaci s obcemi a součinnost s Ústředním krizovým štábem a Národním centrem pomoci Ukrajině.

Řešení úkolů spojených s uprchlickou krizí každodenně řeší pracovní skupiny krajského úřadu.

Stravování uprchlíků a technické zabezpečení chodu asistenčního centra:


Pracovní skupina krajského úřadu zaměřená na stravování a technické zabezpečení od počátku vzniku KACPU zajišťuje stravu a pití pro uprchlíky, intenzivně provádí zásobování trvanlivými potravinami, cukrovinkami pro děti, potřebami pro malé migranty. Zabezpečuje vybavení KACPU dodávkou topných těles, kancelářských potřeb, materiálu na výrobu paravánů pro oddělení prostor. Tato skupina má také na starosti dodávky dezinfekce, roušek a respirátorů i technických prostředků, jako jsou mobilní telefony apod. Zavedla a udržuje v chodu centrální sklad humanitární pomoci v areálu Řempo Stará Role, který personálně zajišťují rovněž zaměstnanci krajského úřadu. Poptává materiál do skladu podle požadavku krizového štábu - spacáky, deky, drogerii, jídlo apod.

Ubytování uprchlíků:


Pracovní skupina krajského úřadu zaměřená na ubytování je v přímém kontaktu s poskytovateli ubytování, pomáhá jim při vyplňování formuláře, eviduje došlé nabídky od poskytovatelů do centrálního systému ubytování. K 18. 3. 2022 bylo registrováno 421 ubytovacích zařízení různého typu v rámci Karlovarského kraje. Exportuje data z platformy POMÁHEJ UKRAJINĚ a importuje data do centrální evidence humanitární pomoci. Zodpovídá jednotlivé dotazy týkající se kompenzací za ubytování a bude se podílet na administraci smluv s ubytovateli.

Zdravotní péče:


Pracovní skupina krajského úřadu pro oblast zdravotnictví zajišťuje nepřetržitý zdravotnický dozor v KACPU, kde mohou příchozí najít okamžitou pomoc zdravotníků, tedy řeší i služby zdravotníků, jejich odměňování a související agendu. Koordinuje poskytování informací ukrajinským uprchlíkům o struktuře zdravotní péče v kraji včetně předávání kontaktů na jednotlivé lékaře a naopak předává informace lékařům k poskytování zdravotních služeb ukrajinským občanům. Zabezpečuje přenos informací od zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví směrem ke zdravotnickým zařízením.

Školství:


Pracovní skupina krajského úřadu pro oblast školství vyhotovila manuál pro uprchlíky s postupem pro přihlašování dětí do mateřských a základních škol. Je v kontaktu s řediteli škol ohledně přijímání dětí uprchlíků. Zajišťuje pomoc žáků a studentů středních škol v KACPU při hlídání dětí uprchlíků, koordinovala dodání žíněnek na spaní pro přenocování příchozích do centra. Řeší zvýšenou agendu nostrifikací (uznání vzdělání v zahraničí) pro zájemce o práci z řad uprchlíků.

Doprava:


Pracovní skupina krajského úřadu pro oblast dopravy má na starosti evidenci a registraci všech dobrovolných nabídek na zajišťování osobní i nákladní dopravy do centrálního rejstříku humanitární pomoci. Zajistila navigaci a dopravní značení k asistenčnímu centru KACPU, na Úřad práce a do skladu humanitární pomoci včetně ukrajinské jazykové mutace, dohlíží na operativní změny tohoto dopravního značení. Urychleně řešila extrémní nárůsty cen pohonných hmot pro autobusové dopravce zajišťující na území Karlovarského kraje dopravní obslužnost území.

IT podpora:


Pracovní skupina krajského úřadu pro oblast IT podpory vytvořila automatizované online formuláře pro zpracování údajů do systému humanitární pomoci, tým zpracoval a zajistil publikaci na pracovním a interním portálu MIGRACE. Vytvořil web "Pomoc Karlovarského kraje Ukrajině" (https://www.kr-karlovarsky.cz/ukrajina/Stranky/Informace.aspx), na němž denně probíhá aktualizace informací pro uprchlíky i občany ČR. Zpracovává tiskové materiály a publikace. Během dvou dnů připravil a zprovoznil 50 ks notebooků ze sbírky materiální pomoci pro ukrajinské uprchlíky.

Tlumočení a distribuce nabídek do skupin:


Pracovní skupina krajského úřadu "migrace" se stará o vyhledávání a zajištění tlumočníků pro potřeby všech složek v KACPU a jako prvotní pomoc uprchlíkům na místě v rodném jazyce. Zabezpečuje překlady zásadních materiálů do ukrajinského jazyka a distribuuje je na místo určení. Vede kompletní evidenci veškerých nabídek a provádí jejich následnou distribuci k ostatním skupinám.

Sociální věci:


Pracovní skupina krajského úřadu pro oblast sociálních věcí koordinuje výkon sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí v obcích, nastavila pravidelné online setkávání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanci vykonávajícími agendu sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí v obcích, včetně pravidelného předávání aktuálních informací. Spolupracuje při zajištění humanitární pomoci - např. zajištění postelí z příspěvkových organizací v Karlovarském kraji, které poskytují pobytové sociální služby.

Personální záležitosti:


Pracovní skupina krajského úřadu pro personální záležitosti vyhledává lidské zdroje pro zajištění činností ostatních pracovních skupin nebo KACPU, připravuje a uzavírá dohody na pomoc se zajištěním činností KACPU, což se týká mimo jiné zdravotníků a tlumočníků. Koordinuje nábor a činnost dobrovolníků: 12 zdravotníků a 17 tlumočníků, koordinace dobrovolníků. Dále koordinuje zaměstnance krajského úřadu při zajišťování pomoci Ukrajině, např. pro zajištění denního provozu v centrálním skladu humanitární pomoci.

Legislativa:


Pracovní skupina "legislativní" zajišťuje realizaci usnesení vlády o smluvním zajištění kompenzací za ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Dále řeší problematiku zákonného zajištění stravování v KV Areně po dobu nouzového stavu a po jeho skončení. Připravuje opatření vedení kraje podle krizového zákona.

Bezpečnost a krizové řízení:


Odbor bezpečnosti a krizového řízení zajišťuje jednání Krizového štábu Karlovarského kraje a průběžné plnění zadaných úkolů. K tomu využívá pracovní skupinu "komunikace" která koordinuje spolupráci s městy a obcemi a poskytuje jim metodickou pomoc při příjmu, ubytování, stravování a další práci s uprchlíky. Tajemníkem Krizového štábu Karlovarského kraje je vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení, jenž řídí spolupráci pracovních skupin krajského úřadu a plní jednotlivé požadavky. Potřeby kraje přenáší na stát směrem k Ústřednímu krizovému štábu a Národnímu centru pomoci Ukrajině.


Zdroj: Karlovarský kraj

Další články z rubriky Regiony

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastní Univerzita ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

DoporučujemePondělí 5.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »