InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Liberecký kraj šetří moderními technologiemi vodu, elektřinu a odbourává byrokracii

02.03.2022
Zrychlit, ušetřit, zlepšit. Do těchto tří slov lze shrnout hlavní myšlenky vize koncepce s názvem Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Jejím cílem je zkvalitnit služby veřejné správy i usnadnit život obyvatelům a návštěvníkům regionu. Za uplynulý rok se naplňování této koncepce dařilo a pokračovat bude i v roce letošním. Dokládá to výroční zpráva Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2021.
Foto: kraj-lbc.cz
"Do budoucna by měl kraj představovat efektivní organizaci, kde funguje komunikace mezi odvětvími, jednotlivé subjekty o sobě ví a společně plánují a koordinují své aktivity v oblasti využití chytrých technologií. Ušetří se tím čas, náklady a energie a výsledek společné práce bude kvalitnější a efektivnější. To vše s využitím lokálních zdrojů," uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Liberecký kraj se tak začal zbavovat papírování a přišel s elektronickým podepisováním materiálů do krajské rady a zastupitelstva. Také rozšířil způsoby přijímání žádostí o dotace z krajského rozpočtu o možnost podat je pouze elektronicky s využitím elektronického podpisu.

Vznikly také projekty na instalaci fotovoltaických elektráren na budovách v majetku kraje, jimiž jsou Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, Gymnázium v České Lípě a Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci.

Podařilo se rovněž zpracovat pilotní projekty pro dálkové odečty energií a instalaci chytrých čidel na objektech, v nichž sídlí krajské příspěvkové organizace Oblastní galerie Liberec a Vlastivědné muzeum v České Lípě, zpracovat metodiku pro hospodaření s vodou a uskutečnit projekt Hospodaření se srážkovou vodou na Obchodní akademii v České Lípě a také zadat zpracování studie proveditelnosti pro realizaci juniorního centra kybernetické bezpečnosti na Střední průmyslové škole v České Lípě. "Projekt Hospodaření s vodou v Libereckém kraji získal v soutěži Chytrá města 2021 zvláštní cenu poroty za přínos v oblasti hospodaření se srážkovou a šedou vodou," zdůraznil Jiří Ulvr.

Liberecký kraj rovněž připravuje obyvatele na to, jak bude vypadat a jaké potřeby bude mít trh práce v budoucnosti a pracuje na zlepšování dovedností žáků na krajských školách v oblasti digitální ekonomiky či IT dovedností. Proto bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti pro realizaci juniorního centra kybernetické bezpečnosti na Střední průmyslové škole v České Lípě.

Kraj v tomto roce plánuje projednat záměr zpracování studie komplexního řešení energeticky úsporných opatření pro Areál Léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově. "Tento úkol je důležitý, protože se jedná o areál, v němž je spotřeba energie vysoká," poznamenal Ulvr.

Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj se podrobně zabývá tématy i z dalších oblastí života. V dopravě pracuje kraj na záměru shromažďovat dopravní data z individuální a veřejné hromadné dopravy proto, aby se zlepšila informovanost o dopravě a jejím plánování.

Samotný krajský úřad pracuje na systému on-line sledování podaných úředních dokumentů, rovněž zlepšuje systém datové architektury, který umožní účinnější správu, poskytování a především vyhodnocování dat.

Zdroj: Liberecký kraj

Další články z rubriky Regiony

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastní Univerzita ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

DoporučujemeStředa 7.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »