InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí zkontrolovala více než 500 modelů hraček

26.01.2022
Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2021 pokračovala v kontrolách dětských hraček. V tomto období zkontrolovala 525 modelů hraček a u 212 modelů zjistila nedostatky. Pro koncového uživatele byly jako nebezpečné vyhodnoceny 3 modely hraček.
Foto: coi.cz
Česká obchodní inspekce provedla ve 3. čtvrtletí minulého roku 194 kontrol hraček pro děti do 14 let. Kontroly byly zaměřeny na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Kontrolní akce proběhla u 2 výrobců či zplnomocněných zástupců, 2 dovozců do EU a u 190 distributorů.

Inspektoři ČOI zkontrolovali 525 modelů hraček a nedostatky zjistili u 212 modelů hraček. Při kontrolách průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele inspektoři zjišťovali, zda jsou dostupné identifikační údaje o výrobci či dovozci (vysledovatelný původ hraček) a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), inspektoři kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení.

ČOI zjistila tyto administrativní nedostatky:

- ve 136 případech se jednalo o nedostatky při identifikaci výrobce hračky

- v 89 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce

- v 70 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)

- v 54 případech na kontrolovaných modelech hraček nebyla uvedena značka shody CE

- v 58 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)

- v 35 případech se jednalo o nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

U některých hraček se opakovala kumulace několika výše uvedených administrativních závad.

Na základě odborných analýz byly vyhodnoceny jako nebezpečné 3 modely hraček. U hračky s elastickou šňůrou a pískacím mechanizmem (Měkký míček - Soace Ball) provedená analýza rizik prokázala možné vážné riziko poškození zdraví, kvůli malým částem, které se mohou z výrobku uvolnit a děti do tří let je mohou vdechnout. Dále byly vyhodnoceny jako nebezpečné pro životní prostředí dvě hračky na baterie, (Piánko na baterie, Piánko modrý lev) u kterých bylo zjištěno nadlimitní množství olova v pájených spojích. Těžké kovy z výrobků mohou, po jejich nesprávné likvidaci, kontaminovat okolí a mohou negativně ovlivnit životní prostředí. Informace o výskytu těchto hraček na trhu byly podle směrnice EP a Rady 2001/95/ES zveřejněny v systému RAPEX i na webových stránkách ČOI.

Uložená opatření


Česká obchodní inspekce uložila při kontrolách hraček ve 3. čtvrtletí 2021 za porušení § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky celkem 56 pokut v celkové výši 476 000 Kč.Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Domácí

AV ČR: Revoluční metoda českých vědců odhalila strukturu chromozomu

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědcům z Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR se díky revoluční metodě podařilo to, o co se pokoušeli experti nejprestižnějších ...

Piráti navrhnou opatření pro snížení konzumace alkoholu

Alkohol představuje v České republice závažný problém s významnými zdravotními a sociálními důsledky. Piráti proto plánují změny v regulaci alkoholu, ...

STUDENT AGENCY TRAVEL zveřejňuje trendy v prodeji letenek pro letní sezonu

Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL, přední český prodejce letenek, přináší nejnovější přehled cestovatelských trendů pro letní prázdniny 2024. Analýza r ...

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou ...

Česká republika obdržela od EU další refundaci za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu

Česká republika patří mezi významné dodavatele vojenské techniky Ukrajině, která již více než dva roky čelí ruské agresi. Česko za vojenský materiál, ...

DoporučujemeNeděle 21.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »