InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Ministerstvo průmyslu a obchodu nesouhlasí s výzvou NKÚ se zrušením státního podniku ČPP Transgas

18.01.2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude se zveřejněnými závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu zabývat. S některými závěry ale MPO nesouhlasí, protože není možné zrušit státní podnik, který spravuje nemovitý majetek v hodnotě stovek milionů korun a stále plní nezbytné úkoly v rámci aktivit státu i samotného ministerstva. Výzva NKÚ neodpovídá aktuálním úkolům podniku a je v rozporu i se závěry loňské kontroly NKÚ na MPO.
Ilustrační snímek | Foto: NKÚ
Loňská kontrola NKÚ, která se týkala především hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, přitom nekonstatuje žádná závažná pochybení. "Díky aktivitám a spolupráci ČPP Transgas s dalšími státními podniky došlo jen v posledních několika letech k milionovým úsporám," říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro správu majetkových podílů Jan Dejl a dodává: "Současně dochází k výraznému zhodnocení spravovaného nemovitého majetku v řádu milionů korun ročně."

NKÚ ve svém závěru zmiňuje také účetní ztrátu. Ta se ale v posledních letech přibližuje k tzv. "černé nule", je tedy pouze účetní a nezohledňuje trvalý nárůst tržní hodnoty spravovaného nemovitého majetku a jeho budoucí potenciál. Jinými slovy, jakmile podnik dokončí aktuální investice, projeví se tato skutečnost v kladném hospodářském výsledku.

"Mrzí mě, že NKÚ neakcentuje pozitivní změny, ke kterým v podniku v posledních letech došlo, nezmiňuje úsilí, které bylo zaměřeno na nápravu problematického stavu a vytvoření plně funkčního státního podniku," říká ředitel státního podniku ČPP Transgas Václav Černý a dodává: "Samozřejmě by nebylo problémem dosáhnout kladného hospodářského výsledku při omezení péče o svěřený majetek či při méně konzervativní správě aktiv, takto však ředitel státního podniku nemůže postupovat."

Hlavní důvody, proč MPO se závěry zprávy NKÚ nesouhlasí:

1) Státní podnik kromě správy majetku má na starosti úkoly, které se pozitivně projevují v činnosti jiných státních podniků.

- Transgas zrekonstruoval areál v Brně Zábrdovicích, ve kterém nyní působí státní Textilní zkušební ústav, který původně sídlil v již zcela nevyhovujících prostorech, podílí se na urychlení likvidace jiných státních podniků, realizuje bezúplatné převody ve prospěch jiných státních podniků a obcí.

- Je třeba zmínit objekt v Praze Holešovicích, kde nájemce investoval přes 16 mil. Kč do rekonstrukce objektu a o tuto částku je sníženo nájemné, jedná se tedy o částku, která se ve zkoumaném období neprojevila ve výnosech podniku a o tuto částku je nutné snížit ztrátu, kterou uvádí NKÚ. Současně je nutné zdůraznit skutečnost, že v roce 2024 bude mít podnik k dispozici k dalšímu využití budovu, jejíž hodnota vzrostla min. o 50 mil. Kč.

- Stejně tak je zhodnocován areál v Brně Černovicích, a to postupnými opravami, které se samozřejmě negativně aktuálně projevují v účetnictví podniku, avšak je tak zásadně zhodnocován svěřený majetek a zajištěny budoucí vyšší výnosy. Veškerá investiční aktivita ČPP Transgas je přitom realizována z vlastních zdrojů, tedy bez nutnosti externího drahého financování. Transgas přitom nečerpá ani žádné dotační prostředky státního rozpočtu.

- Majetek, ke kterému má podnik právo hospodaření, bude sloužit k rozvoji dalších subjektů náležejících do gesce MPO, nyní je v počáteční fázi společný projekt s Technickým a zkušebním ústavem stavebním, v jednání je další projekt s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským.

2) V tiskové zprávě NKÚ k závěrům kontroly rezonuje tvrzení, že Transgas vede "neoprávněně" v účetnictví nevypořádanou pohledávku ve výši 4,6 mld. Kč z tzv. Jamburských dohod.

- Tato pohledávka významné nominální hodnoty je přes poměrně komplikovaný dosavadní vývoj více než 20 let vedena v účetnictví ČPP Transgas na základě rozhodnutí Ministerstva financí. A ČPP Transgas ji proto řádně spravuje a účastní se všech jednání o jejím vymáhání.

- Jedná se o pohledávku, která vznikla v souvislosti se závazkem vlády ČSSR z poloviny 80. let minulého století provést výstavbu plynárenských objektů na území SSSR a vláda SSSR se zavázala splatit úvěr na úhradu vynaložených náklad dodávkami zemního plynu.

- V souvislosti s rozhodnutím Ministerstva financí o privatizaci podniku Transgas z roku 2001 veškeré smlouvy týkající se tzv. Jamburských dohod nebyly součástí privatizovaného majetku a zůstaly ve státním podniku ČPP Transgas včetně práv a povinností z nich vyplývajících.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články z rubriky Ekonomika

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Česká asociace umělé inteligence. Na konferenci AI inspiration v pražském Cubexu na konci května ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

AMSP: Vyzkoušejte si Akademii podnikání České spořitelny

Máte hlavu plnou nápadů a snů a nechybí vám ambice je realizovat? Svého podnikavého ducha můžete ze řetězu pustit třeba právě teď! V Akademii podnikán ...

DoporučujemeÚterý 28.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »