InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí
PANDEMIE COVID-19 ONLINE
Zdroj: MZ ČR 22.05.2022 [a]
Nové připady:
85
Ukončená očkování:
6 961 224
Hospitalizovaných:
164
Vyléčení:
3 875 754
Aktivní případy:
2 044
Úmrtí celkem:
40 266

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo jména členů Národního institutu pro zvládání pandemie

12.01.2022
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách www.mzcr.cz/nizp seznam členů Národního institutu pro zvládání pandemie, který vede epidemiolog Roman Chlíbek. Jeho úkolem je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09) | Foto: Úřad vlády ČR
Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP), vede epidemiolog Roman Chlíbek. Úkolem institutu je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví, kterými se následně zabývá Centrální řídící tým (CŘT). CŘT s NIZP úzce spolupracuje a analyzuje dopady, přínosy a realizovatelnost stanovených doporučení. Ta jsou předkládána ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také Ústřednímu krizovému štábu. V institutu, který funguje neformálně již několik měsíců, zasedají přední vědci a odborníci a schází se pravidelně každý týden.

Národní institut pro zvládání pandemie tvoří také další odborné skupiny: Skupina analytická pod vedením Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně, Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

Jmenný seznam členů Národního institutu pro zvládání pandemie


Skupina analytická (vedoucí RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.)
1. Doc. Ing. Luděk Berec, Dr. - Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Biologické centrum AV ČR
2. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - ředitel ÚZIS ČR, Praha a vedoucí Institutu biostatistiky
a analýz, LF MU Brno
3. Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty UK, Praha
4. RNDr. Lucia Houfková - datová analytička, členka České statistické společnosti
5. RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. ÚZIS ČR, Praha a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno
6. Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky,
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
7. Mgr. David Kraus, Ph.D. - Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
8. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. ÚZIS ČR, Praha a Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno
9. Mgr. Roman Neruda, CSc. - Oddělení strojového učení, Ústav informatiky AV ČR, Praha
10. Mgr. Jan M. Novák - výzkumný analytik pro oblast zdravotnictví
11. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. - ÚZIS ČR, Praha a Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno
12. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. - Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
13. Ing. Robert Straka, Ph.D. - AGH University of Science and Technology, Kraków a FJFI ČVUT, Praha
14. RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha
15. Doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., M. S., Ph.D. - Oddělení statistického modelování, Ústav
informatiky AV ČR, Praha a RECETOX PřF MU, Brno

Skupina epidemiologie a prevence covid-19 (vedoucí doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA)
1. Mgr. Michal Bartoš - ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje, Plzeň
2. MUDr. Renata Ciupek - ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihomoravského kraje, Brno
3. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP
4. Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D - ředitelka KHS Jihočeského kraje, České Budějovice
5. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. - Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státního zdravotního ústavu
v Praze
6. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA - děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen
MESES
7. MUDr. Irena Martínková - ředitelka protiepidemického odboru KHS Moravskoslezského kraje,
Ostrava
8. MUDr. Jana Prattingerová - ředitelka protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje, Liberec
9. MUDr. Petr Smejkal - epidemiolog IKEM Praha, člen MESES

Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 (vedoucí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.)
1. Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
2. Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. - LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační
medicíny, ředitel
3. Doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. - Centrum molekulární biologie a genetiky Interní
hematologická a onkologická klinika, FN Brno (literární rešerše, prof Mayer)
4. MUDr. Barbora Macková - ředitelka Státního zdravotního ústavu v Praze, virologie
5. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu,
Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
6. MUDr. Hana Zelená, Ph.D. - Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě, člen SMIS
Skupina léčby a kliniky covid-19 (vedoucí prim. MUDr. Pavel Dlouhý)
1. Prof. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. - Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha
2. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA - praktický dětský lékař, členka výboru České vakcinologické
společnosti ČLS JEP
3. Prim. MUDr. Pavel Dlouhý - předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
4. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu,
Nemocnice Klatovy, místopředseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
5. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. - primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka
6. Doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc. - vědecký sekretář Společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP
7. MUDr. Petr Šonka - předseda Sdružení praktických lékařů ČR
8. Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník IKEM, člen výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP
9. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. - primář Interního oddělení Nemocnice Znojmo, člen výboru České
internistické společnosti ČLS JEP
10. Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. - plicní oddělení Medicon, a. s., členka výboru České
pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Skupina imunologická a vakcinologická (vedoucí prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.)
1. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA - praktický dětský lékař, členka výboru České vakcinologické
společnosti ČLS JEP
2. MVDr. Václav Fejt, vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod,
člen SMIS
3. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické
společnosti ČLS JEP
4. MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová - praktická dětská lékařka, Plzeň
5. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. - Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav v
Praze
6. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA - děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen
MESES
7. Prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. - vakcinolog, epidemiolog, Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové
8. Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. - přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště
klinické a transplantační imunologie IKEM Praha
9. Prof. Vojtěch Thon, Ph.D. - imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity,
Brno

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
Související:

Další články z rubriky Domácí

Bývalá mluvčí Charty 77 Šabatová kandiduje na primátorku za koalici Solidarita

Bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová bude nezávislou lídryní koaliční kandidátky Solidarita. Koalice spojuje Zelené, ČSSD a nezávislé osobnosti pro podzimní volby do Zastupitelstva hlavního města ...

Ministr Lipavský jednal s lichtenštejnskou ministryní zahraničních věcí o Ukrajině a Radě EU

Ministr Jan Lipavský diskutoval hlavně o podpoře Ukrajiny s ministryní zahraničních věcí, školství a sportu Lichtenštejnska Dominique Hasler. Ta navšt ...

Nabízíme ukrajinským uprchlíkům práci i pomoc při jednání s úřady, říká ředitel Volarezy

Volareza, příspěvková organizace Ministerstva obrany, ve svých zařízeních zaměstnala několik ukrajinských žen. Zároveň je jednou z resortních organiza ...

Elektronický nástroj Tender arena pro podávání nabídek ŘSD je opět funkční

Ředitelství silnic a dálnic postupně obnovuje provoz jednotlivých informačních systémů, které čelily problémům v souvislosti s kybernetickým útokem. P ...

Ministerstvo pro místní rozvoj: Jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost zajistit, aby veřejné zakáz ...

DoporučujemeNeděle 22.5.2022
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2022 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.