InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

V příštím roce plánuje Liberec řadu investičních akcí pro rozvoj města

28.12.2021
Liberečtí zastupitelé schválili rozpočet města pro rok 2022. Výdaje Liberce příští rok přesáhnou 2,536 miliardy korun, příjmy budou o 257 milionů nižší. Rozdíl radnice zaplatí z přebytku hospodaření z předchozích let a z nevyčerpaných peněz ve fondech rozvoje.
Foto: liberec.cz
"I přes složitou ekonomickou situaci jsme připravili a schválili rozpočet, který nám dovolí investovat stovky milionů korun. Celkem tak hodláme v roce 2022 uvolnit na rozvoj města přes půl miliardy. Rok 2022 nebude jednoduchý. Věřím ale, že kromě investic do nových věcí, se nám v této složité době povede zajistit i kvalitní údržbu a servis, který od nás občané očekávají," říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

"Sestavit rozpočet města není nikdy lehký úkol. V letošním roce obzvlášť, kdy se může více než jindy diskutovat, zda navrhovaný rozpočet je, vzhledem k nepříznivé finanční situaci a dopadům koronavirové krize, dostatečně úsporný a zda zároveň umožní realizovat nejpotřebnější investiční akce či opravy na majetku města. Nicméně jsem přesvědčený, že se nám podařilo sestavit rozpočet města tak, aby se uskutečnila řada projektů, které rozvoji Liberce významně pomohou," komentuje statutární a ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Mezi největší investiční akce roku 2022 patří rekonstrukce budovy URAN za 116 milionů korun, výstavba domů pro sociální bydlení v ulici Na Žižkově a dokončení sociálního domu v ulici Milady Horákové, celkově za 100 milionů korun, dále dokončení rekonstrukce Liebiegova paláce na Centrum aktivního života, tato finální etapa v příštím roce vyjde na 150 milionů korun. Dále na výčet investičních akcí města příštího roku patří rekonstrukce budovy mateřské školy Malínek v hodnotě 90 milionů korun a vybudování zásobní řady a vodojemu v lokalitě ulice Horská za 23 milionů. Čtrnáct milionů bude stát modernizace kuchyně a oprava střechy základní školy Kaplického v Doubí. Město rovněž zahájí rekonstrukci a budování komunikací v rámci vnitřního okruhu, tedy ulice Nová Pastýřská a Sokolská a také plánuje stavební úpravy ulice Vítězné, to vše za 50 milionů korun.

Mezi přepokládané projekty města s velkým dopadem na dopravu spadá úprava křižovatky Žitavská-Švermova-rampa I/35, parkoviště P+R Pastýřská, regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa, která se týká Rychtářské ulice. V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci pak vzniknou nové chodníky a cyklopruhy v Hlávkově ulici a autobusové zastávky a rozšíření chodníku v Ruprechtické ulici.

Stavebními úpravami projdou i budovy libereckých škol a školek. Konkrétně se modernizace a stavební úpravy týkají základní školy Jabloňové, Švermovy a školy U Školy. Tady dojde k odvlhčení budovy a provedeny budou také venkovní práce. Na ZŠ Ještědská a ZŠ Sokolovská proběhnou modernizace technologií pro zvýšení spolehlivosti a životnosti školních bazénů. Hodnota prací je přibližně 2,5 mil. Kč s DPH. Z mateřských školek pak kromě velké rekonstrukce Malínku v Doubí město zmodernizuje také školku Stromovka na Františkově.
Na městských bytových domech v Krejčího ulici provede město modernizaci dvou kotelen v hodnotě 5 milionů korun. Na bytových domech v Burianově ulici v Rochlici a v ulici Seniorů provede město za téměř 11 milionů korun modernizaci výtahů.

"Významné investiční akce, které nejsou pro občany na první dojem okem viditelné, pak plánuje odbor vnitřních věcí statutárního města Liberce. Jsou jimi Portál občana, zvyšování bezpečnosti informačního systému statutárního města a rekonstrukce sítě optických kabelů v Pražské ulici," vyjmenovává tisková mluvčí města Jana Kodymová.

Také veřejný prostor a městská prostranství projdou řadou proměn a změn. V Moskevské ulici město vysadí nové stromy, doplní lavice a nové záhony. Nároží v Jánské ulici zkrášlí podsadbou květinového záhonu a v Kateřinkách město vybuduje vrty.

Mnoho libereckých parků zaznamená celkovou obnovu anebo dílčí pěstební opatření. "Například v parku Petra Bezruče v Lidových sadech, kde už proběhlo dendrologické šetření a byla zrealizována pěstební opatření, se tak v příštím roce může provést celková obnova, tedy výsadba bylinného, keřového a stromového patra. Ta potrvá celý příští rok a část roku 2023," říká tisková mluvčí města Jana Kodymová.

Dendrologický průzkum je zpracován také pro park u kostela Sv. kříže a park na Štefánikově náměstí. Pěstební opatření tedy v příštím roce proběhnou i v těchto parcích. Dílčí ošetření podle dendrologického posudku čeká stromořadí aleje na Masarykově ulici.

Klíčovým projektem Liberce, na kterém pracuje Kancelář architektury města (KAM), je příprava soutěže pro řešení území tzv. Papírového náměstí v dolním centru Liberce. "Jedná se o průmyslový a textilní brownfield uprostřed města, tzv. "Papírák", který má spolu s jižními terasami mimořádnou historii, potenciál a ducha. Je to taková naše ´Malá strana´. Městu se povedlo získat směnou zpět významnou část pozemků, a díky tomu teď připravujeme architektonicko-krajinářskou soutěž, která má položit dobrý základ rozvoje místa na další desítky let. Pro oživení centra je to klíčový úkol. Chceme místo proměnit na kreativní čtvrť s dostupným městským bydlením a synergicky propojit i s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028," vysvětluje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Zdroj: Město Liberec

Další články z rubriky Regiony

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastní Univerzita ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

DoporučujemeStředa 7.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »