InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Bezpečnost na silnicích pomůže zvýšit nově vyvinutá chytrá dopravní značka

09.12.2021
Chytrá dopravní značka "IISIGN" zlepšuje nejen bezpečnost a přehlednost provozu, ale také získává statistická data, vyhodnocuje je a poskytuje nadřazeným dopravním systémům. Umožňuje tak soukromým či státním organizacím získávat informace a data pro "vyšší" pohled na lokality, města či kraj. Komplexní technologické řešení je proto vhodným nástrojem pro koncepty Smart-City. Novinku pro zvýšení bezpečnosti na silnicích vyvinula společnost Compactive. Dotace na výzkum a vývoj čerpala společnost z programu Aplikace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Foto: mpo.cz
Příčinou nedostatečné bezpečnosti na silnicích je především nepřehlednost některých úseků, kde hrozí zvýšené riziko kolize vozidel s chodci, nedostatečná viditelnost dopravních značek a důležitých dopravních sdělení a celková absence inteligentního systému dopravních značení (vyhodnocování potenciálně nebezpečných situací, informovanost účastníků provozu apod.). "To dokáže vyřešit právě chytrá dopravní značka iisign. Pokud se?k přechodu blíží auto, iisign si ověří, zda se v jeho okolí někdo pohybuje. V?případě, že detekuje chodce, spustí iisign světelnou signalizaci. Řidič tak dostane s?časovým předstihem signál a má tak dost času pro bezpečné zastavení. Chodec bezpečně přejde silnici a řidič dál pokračuje v?jízdě," představuje novinku v oblasti dopravní bezpečnosti Lubomír Kuča ze společnosti Compactive a doplňuje: "Cílem projektu je zavedení inteligentního, ekologického a vysoce efektivního systému osvětlení dopravních značek, jeho propojení s nejmodernějšími současnými technologiemi, automatickou detekcí čidly, kamerou a analýzou obrazu, bezdrátovou komunikací, vzdálenou správou, cloudovou aplikací zobrazující data z čidel, počty aut, jejich rychlost a počty chodců,". Výstupem projektu bude technologické řešení skládající se z 6 částí - prototypů a 1 software.

Kromě bezpečnostních prvků slouží značení také pro analytické účely. "Prostřednictvím senzorů dokáže monitorovat data jako hustotu dopravy, rychlost, teplotu, barometrické a další údaje, jejichž získávání je běžně pro radnice finančně náročné", vyjmenovává další přínosy novinky Lubomír Kuča. Podstatná je mimo jiné variabilita umístění značení, která je plně funkční a přínosná jak v centru měst, tak v odlehlých oblastech i mimo zástavbu. Instalace zařízení je velmi jednoduché a následný provoz nevyžaduje ze strany zákazníka další údržbu.

Společnost Compactive čerpala dotační podporu z programu Aplikace z OP PIK. "Program Aplikace podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledkem by pak měly být například nové ověřené technologie, užitné a průmyslové vzory, funkční vzorky, prototypy nebo softwary s cílem inovovat a zvýšit tak konkurenceschopnost českých firem na světových trzích. Program dosud podpořil skoro 1 700 projektů za téměř 21 miliard korun," uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »