InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Firma Trepart zaplatí 450 tisíc korun za nesprávné nakládání s azbestem

06.12.2021
PRAHA - V březnu 2020 prováděla firma Trepart s.r.o. na základě objednávky od společnosti Skanska, a.s. demoliční práce v areálu bývalých Michelských pekáren na Praze 4. V rámci těchto prací byly likvidovány boletické panely obsahující azbest bez jakýchkoli opatření proti úniku azbestových vláken do ovzduší, a ani při další manipulaci s panely firma nezajistila, aby nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Vzniklý odpad nezařadila jako nebezpečný, ale ve směsi se směsným odpadem s ním nakládala jako s odpadem kategorie ostatní. Česká inspekce životního prostředí uložila firmě Trepart za tyto přestupky pokutu ve výši 450 tisíc korun, která nabyla 20. listopadu tohoto roku právní moci.
Foto: cizp.cz
Inspekce se začala protiprávním jednáním společnosti Trepart zabývat na základě dvou podnětů, které obdržela v květnu 2021 v součinnosti s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 4 - Odborem stavebním. Azbestová vlákna a prach unikaly do okolí především při destrukci panelů na severní straně Sociálně administrativní budovy v areálu Michelských pekáren bouracím bagrem bez jejich předchozí demontáže. Odpad s obsahem azbestu firma neuložila do neprodyšně utěsněného obalu, jak stanovuje zákon, ale smíchala ho se směsným stavebním odpadem. Demolici společnost Trepart prováděla bez ohledu na okolní zástavbu rodinných domů a bez ohledu na zdraví svých pracovníků, kteří se v bezprostřední blízkosti bagru pohybovali bez ochranných pomůcek.

Při stanovování výše pokuty brala ČIZP v potaz také skutečnost, že firma Trepart zasílala inspekci nepravdivé doklady týkající se množství vzniklého odpadu s obsahem azbestu, jeho zařazování podle Katalogu odpadů a jeho předání do zařízení k odstranění odpadů. Způsobila tím inspekci značné průtahy při vyhodnocování kontroly. Podle obchodního rejstříku je přitom Trepart odbornou společností v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Jednatel firmy uvedl, že při bouracích pracích stavebního objektu došlo k selhání vedoucího stavby.

Azbest patří do skupiny karcinogenních a mutagenních látek. Odpad, který azbest obsahuje, vykazuje nebezpečné vlastnosti, které jsou škodlivé pro lidský organismus. "Nakládání s azbestovými odpady způsobem, kdy se z těchto odpadů do okolí uvolňují azbestová vlákna a azbestový prach, hodnotíme především jako závažné ohrožení lidského zdraví a významné ohrožení životního prostředí dané lokality," uvedl ředitel oblastního inspektorátu Václav Beroušek.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Regiony

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce letošního roku. Během oprav, jejichž investorem je Zlínský kraj, bude uzavřený vchod do budovy z třídy ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

Polovina obchodníků na východě Čech prodala alkohol mladistvým

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla v květnu mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholických nápojů a ...

DoporučujemePondělí 5.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »