InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Firma Trepart zaplatí 450 tisíc korun za nesprávné nakládání s azbestem

06.12.2021
PRAHA - V březnu 2020 prováděla firma Trepart s.r.o. na základě objednávky od společnosti Skanska, a.s. demoliční práce v areálu bývalých Michelských pekáren na Praze 4. V rámci těchto prací byly likvidovány boletické panely obsahující azbest bez jakýchkoli opatření proti úniku azbestových vláken do ovzduší, a ani při další manipulaci s panely firma nezajistila, aby nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Vzniklý odpad nezařadila jako nebezpečný, ale ve směsi se směsným odpadem s ním nakládala jako s odpadem kategorie ostatní. Česká inspekce životního prostředí uložila firmě Trepart za tyto přestupky pokutu ve výši 450 tisíc korun, která nabyla 20. listopadu tohoto roku právní moci.
Foto: cizp.cz
Inspekce se začala protiprávním jednáním společnosti Trepart zabývat na základě dvou podnětů, které obdržela v květnu 2021 v součinnosti s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 4 - Odborem stavebním. Azbestová vlákna a prach unikaly do okolí především při destrukci panelů na severní straně Sociálně administrativní budovy v areálu Michelských pekáren bouracím bagrem bez jejich předchozí demontáže. Odpad s obsahem azbestu firma neuložila do neprodyšně utěsněného obalu, jak stanovuje zákon, ale smíchala ho se směsným stavebním odpadem. Demolici společnost Trepart prováděla bez ohledu na okolní zástavbu rodinných domů a bez ohledu na zdraví svých pracovníků, kteří se v bezprostřední blízkosti bagru pohybovali bez ochranných pomůcek.

Při stanovování výše pokuty brala ČIZP v potaz také skutečnost, že firma Trepart zasílala inspekci nepravdivé doklady týkající se množství vzniklého odpadu s obsahem azbestu, jeho zařazování podle Katalogu odpadů a jeho předání do zařízení k odstranění odpadů. Způsobila tím inspekci značné průtahy při vyhodnocování kontroly. Podle obchodního rejstříku je přitom Trepart odbornou společností v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Jednatel firmy uvedl, že při bouracích pracích stavebního objektu došlo k selhání vedoucího stavby.

Azbest patří do skupiny karcinogenních a mutagenních látek. Odpad, který azbest obsahuje, vykazuje nebezpečné vlastnosti, které jsou škodlivé pro lidský organismus. "Nakládání s azbestovými odpady způsobem, kdy se z těchto odpadů do okolí uvolňují azbestová vlákna a azbestový prach, hodnotíme především jako závažné ohrožení lidského zdraví a významné ohrožení životního prostředí dané lokality," uvedl ředitel oblastního inspektorátu Václav Beroušek.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Regiony

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět další část obchvatu České Lípy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu 1,5 kilometru dlouhého úseku přeložky silnice I/9, která bude součástí obchvatu České Lípy v Libereckém kraji. Jde o úsek mezi ulicí Litoměřická a silnicí II/262. Z průtahu městem by měl odvést část ...

Královéhradecký kraj už zná nominované výrobky na Regionální potravinu roku 2024

Spotřebitelé v Královéhradeckém kraji již znají nominované produkty na prestižní ocenění značkou Regionální potravina. Letos se v tomto regionu do sou ...

I letos si budou moci lidé prohlédnout reprezentační objekty Úřadu vlády

Historické a reprezentační objekty Úřadu vlády si veřejnost může prohlédnout ve vybraných dnech a o státních svátcích i v roce 2024. V průběhu roku bu ...

DPP hledá výrobce automatických vlaků a dopravního systému pro linky C a D pražského metra

Pro budovanou linku D a automatizaci stávající linky C Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje nakoupit nový dopravní systém, který bude schopen pl ...

Česká pošta ruší od 1. května noční a nedělní provoz pobočky v Jindřišské ulici

PRAHA - Od středy 1. května bude zrušen noční a nedělní provoz pobočky České pošty v Jindřišské ulici a dojde k úpravě sobotní otevírací doby. Nová ot ...

DoporučujemeSobota 20.4.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »