InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

FN Brno nutí nápor covidových pacientů k postupnému omezování péče

11.11.2021
Opakovaně vypadající scénář, ve kterém je druhým rokem v hlavní roli koronavirus. Tentokrát ale i přes očkování ve více infekční mutaci delta. Nakažení s vážnějším průběhem postupně plní jedno covidové oddělení za druhým, včetně jednotek intenzivní péče. S ohledem na větší počet potřebného personálu, který o covidové pacienty pečuje, je potřeba přistupovat k celému chodu nemocnice. Po postupném slučování některých klinik je nyní na programu i omezování plánované péče.
Foto: fnbrno.cz
Začátkem listopadu byl už lehce omezen provoz v Dětské nemocnici, v podobě snížení činnosti operačních sálů ORL a jednodenní chirurgie. Uvolnění lékaři a zdravotní sestry se přesunuli do areálu FN Brno v Bohunicích, aby se zapojili do péče o hospitalizované pacienty s nemocí covid-19. "Může dojít k odložení některých naplánovaných neakutních operačních výkonů a v takovém případě budou rodiče dětí, u kterých by byl změněn termín operace, předem upozorněni. Nový termín jim bude sdělen, hned, jak to situace umožní," uvedl zdravotnický náměstek Dětské nemocnice FN Brno doc. MUDr. Jan Blatný, PhD.

Právě v areálu Bohunice Fakultní nemocnice Brno je aktuálně hospitalizováno sto pacientů s koronavirem na standardních odděleních. Pro tyto pacienty je vyčleněna Klinika infekčních chorob, Oddělení rehabilitace a část Kliniky nemocí plicních a TBC. Výrazný přesah ale tvoří pacienti vyžadující intenzivní lůžkovou péči, takových je aktuálně 30 (údaj k 11. 11.) a hospitalizováni jsou již na šesti odděleních JIP, konkrétně na klinikách infekční, plicní, chirurgické, popáleninové a dvou odděleních ARO. Od pátku (12. 11.) bude otevřena další covidová JIPka na Neurologické klinice. Stávající neurologičtí pacienti budou přesunuti na JIP neurochirurgickou. "Tak jako na všech ostatních covidových provozech je zvýšená potřeba zdravotních sester a lékařů. Proto jsme nuceni například omezit provoz Endoskopického centra, kde bude podle předpokladu zachována jen určitá část elektivní péče a samozřejmě akutní výkony, to ale povede k redukci až 200 různých výkonů za měsíc, což se dotkne relativně velkého množství pacientů. Dále jsme nuceni reprofilizovat JIP ortopedické kliniky, kterou budou nově využívat pacienti, kteří by byli hospitalizováni na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), tím pádem dojde k omezení elektivních ortopedických operací." říká zdravotnický náměstek FN Brno prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. a dodává, že další oddělení, které bude sloužit covidovým pacientům bude od pondělí (15. 11.) na Gynekologicko-porodnické klinice. Tato lůžka nebudou pro akutní péči o pacienta ve velmi vážném stavu, ale pro ty, kteří potřebují HFNO, neboli vysokotlakou kyslíkovou podporu, která na běžném standardním lůžku není.

Nemocnice postupně podniká kroky pro ještě více efektivní využití prostor, přesuny pacientů a uvolnění personálu pro možný nástup na vznikající covidová oddělení. Dosud došlo ke sloučení Oddělení ORL s Klinikou ústní, čelistní a obličejovou chirurgií, nebo Oční kliniky s Urologickou klinikou. Současně již bylo uzavřeno 5 z 25 operačních sálů. Tím pádem začíná být postupně redukována zbytná péče, především na již sloučených odděleních. Od 15. 11. bude omezen další provoz ve formě odkladů neakutních operací a zákroků. To se týká klinik, kde se operace předem plánují, nebo jde o zákroky, jejichž odklad nijak nezhorší zdravotní stav pacienta. "Uzavřením dalších 3 sálů se dostáváme aktuálně na 65% kapacity operačních sálů, což nám však stále umožní maximální využití stávajícího personálu pro zachování již dohodnutých zákroků," uvádí MUDr. Petr Benda, MHA, primář Diagnosticko-terapeutického centra a zástupce zdravotnického náměstka a dodává, že pokud se bude situaci i nadále vyvíjet stejným způsobem, není vyloučeno, že dojde k omezení i v ambulantním provozu: "Takové omezení je ale potřeba chápat tak, že některé úkony u pravidelně sledovaných pacientů ve stabilizovaném stavu se budou provádět takzvaně na dálku - tj. telefonickou konzultací, vydáním receptu a podobně. Primárně jde tedy hlavně o úkony, které nevyžadují akutní a fyzické ošetření lékařem."

Zdroj: FN Brno

Další články z rubriky Regiony

Na řece Olešce na Semilsku se objevil račí mor

Račí mor se objevil v Libereckém kraji. Stalo se tak na řece Olešce v semilském okrese. Výskyt potvrdily Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny České ...

Ústecké školy a učitelé excelují v národní soutěži digitálních kompetencí

Školy a učitelé z Ústeckého kraje zazářili v Národní soutěži škol v digitálních kompetencích 2024. Jejich úspěchy potvrzují vysokou úroveň digitálního ...

Plzeňský kraj vysílá na Olympiádu dětí a mládeže 253 sportovců

Slavnostním zahájením ve stylu olympijských her začne v neděli 23. června již 21. ročník Olympiády dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Plzeňský kra ...

V Písku pomáhá s obnovou pohyblivosti horních končetin nový přístroj

Obnovit pohybovou funkci horní končetiny pacientů po úrazech nebo při neurologických onemocněních pomáhá v písecké nemocnici nové zařízení. Funguje na ...

Na území Středočeského kraje a hl. města Prahy hrozí přetížení kapacity tratí

Od změny jízdního řádu v prosinci letošního roku dojde k posílení osobní dopravy na trati Praha - Kolín novou linkou S61 i kratším intervalem spěšné l ...

DoporučujemeStředa 19.6.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »