InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Ministerstvo průmyslu a obchodu opravilo významné účetní nesprávnosti

18.10.2021
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MPO předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet a údaje předkládané MPO pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 neobsahovaly významné nesprávnosti.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Kontrola probíhala i v otevřeném účetním období 2020. MPO tak mohlo průběžně opravovat účetní nesprávnosti, které kontroloři zjistili. Hodnota opravných účetních zápisů činila 45,1 miliardy korun. Následně MPO sestavilo účetní závěrku, ve které kontroloři zjistili další významné nesprávnosti ve výši 1,9 miliardy korun. MPO i tyto případy opravilo a sestavilo za rok 2020 novou závěrku, která dle názoru NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Ve vedení účetnictví kontroloři zjistili přetrvávající nedostatek, který ale neměl vliv na účetní závěrku za rok 2020. Tento nedostatek měl však dopad na čtvrtletně sestavované a ministerstvem předávané účetní záznamy. MPO totiž neúčtuje o poskytnutých zálohách na transfery, přičemž až do okamžiku jejich vyúčtování (finančního vypořádání) se jedná o pohledávky za příjemci transferů. Jde přitom o významné účetní případy, které jen na kontrolovaném vzorku představovaly 27 miliard korun.

Kontroloři také zjistili, že MPO uzavřelo dohody o splátkách, na jejichž základě by dlužníci spláceli MPO svůj dluh i více než tisíc let. Tyto dohody neobsahovaly některé zákonem stanovené náležitosti, což navíc způsobilo jejich nicotnost.

NKÚ prověřil i to, zda MPO napravilo nedostatky z předchozí kontroly. Z celkem 12 opatření provedlo MPO úplně a správně 10 opatření a dvě částečně.
Zdroj: NKÚ

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »