InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Betonárka v Jarošově nad Nežárkou dostala od inspekce za svá pochybení pokutu sto tisíc korun

18.10.2021
Absence povolení k provozu, provozního řádu, v době kontroly dokonce i technického listu, ve kterém by bylo popsáno používání sila, v němž je uskladněn cement - to je jen část nedostatků, za něž dostala společnost Linberg Beton s.r.o. pokutu sto tisíc korun. Pochybení společnosti se ale netýkaly jen administrativních úkonů.
Foto: cizp.cz
Inspektoři ČIŽP provedli v červnu kontrolu areálu této společnosti v Jarošově nad Nežárkou. Linberg Beton s.r.o. se zabývá výrobou betonu, a to na základě sjednaných objednávek, dále vyrábí ve svém areálu betonové stavební dílce (např. betonové skruže, betonové potrubí, zákrytové desky, ztracené bednění). Kromě již zmiňovaných prohřešků byl ze sila, které je součástí "linky" na výrobu betonu, demontován filtr tuhých částic, kterým je odváděna vzdušina při plnění sila. Jako náhradní řešení zvolil provozovatel naprosto nevhodný způsob, kdy na uvolněné místo demontovaného filtru nasadil plechové vědro.

Kontrola areálu byla zaměřena na provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Provozovatel připravuje betonové směsi v míchacím centru TEKA, kdy kapacita míchacího centra je cca 30 m3/hod. betonové směsi.

V průběhu kontroly bylo požadováno po provozovateli předložení dokladů v souvislosti s provozem stacionárního zdroje, který - dle sdělení provozovatele - funguje od roku 2007. V protokolu o kontrole je uvedený provoz od roku 2014 s tím, že v tomto roce provozovatel požádal příslušný orgán ochrany ovzduší o vydání povolení k provozu, avšak z důvodu nepředložení všech náležitostí bylo řízení o vydání povolení zastaveno. Provozovatel v dalším období neprojevil žádnou aktivitu týkající se vydání povolení k provozu.

Dále provozovatel neevidoval a neohlásil údaje o souhrnné provozní evidenci do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2019 a 2020.

"Inspekce při stanovení výše pokuty jako polehčující okolnost vzala skutečnost, že nezpracováním evidence a neodesláním údajů ve stanovených termínech nemohlo dojít k poškození životního prostředí, jedná se o administrativní pochybění," uvedl k případu ředitel oblastního inspektorátu Vladimír Jiráček. K tomu ale hned dodal, že nerespektováním stanovené povinnosti došlo při zpracování požadovaných údajů minimálně k nepřesnému vyhodnocení znečištění ovzduší v dané lokalitě. Naopak jako přitěžující okolnost ČIŽP vzala v úvahu skutečnost, že ze strany obviněného bylo spácháno více přestupků, které jsou projednány ve společném řízení.

Zdroj: ČIŽP

Další články z rubriky Regiony

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastní Univerzita ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

DoporučujemeStředa 7.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »