InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Budeme společně rozvíjet železniční dopravu, podepsali ministr Havlíček a hejtman Vondrák

06.10.2021
Ministerstvo dopravy, Správa železnic a Moravskoslezský kraj chtějí společně rozvíjet železniční dopravu v tomto kraji. Uzavřeli proto memorandum, které má zajistit, že investice do infrastruktury bude plně v budoucnu využita a zároveň povede k vyššímu zabezpečení jednotlivých tratí.
Foto: mdcr.cz
"Chceme společně zajistit kvalitnější železniční infrastrukturu na území Moravskoslezského kraje, snahu napojit ji na okolní regiony, státy a transevropskou dopravní síť a přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí. Mobilita je základním parametrem pro nové investiční a pracovní příležitosti," říká ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Memorandum je souhrnem přípravy a realizace významných železničních staveb v Moravskoslezském kraji a její propojení s železniční sítí v Polsku, na Slovensku a v okolních krajích ČR. Zabývá se ale také implementací evropského zabezpečení ERTMS, zvyšováním bezpečnosti na tratích, ale také projektem vedoucím k přechodu na nízkoemisní dopravu.

"V memorandu vyjadřujeme naši vůli zachovat na jednotlivých tratích objednávku kraje, pokud bude nadále podporována státem na základě platné smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy. Ministerstvu dopravy i Správě železnic budeme také poskytovat součinnost při jednání s městy, obyvateli, vlastníky pozemků, kterých se dotknou investice, jako je například příprava a stavba vysokorychlostních tratí," říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Účelem podepsaného memoranda je zájem všech tří stran vytvářet perspektivní dopravní systém s výrazným podílem kolejové dopravy, a tím zlepšovat kvalitu dopravní obsluhy na území Moravskoslezského kraje s důrazem na její hospodárnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

"Pro nás je klíčové vědět, že investice do jednotlivých tratí mají smysl, stát i kraj s nimi do budoucna počítá a bude na jednotlivých tratích objednávat dopravu. Zároveň budeme v následujících letech modernizovat klíčový železniční uzel v Ostravě a připravovat na území Moravskoslezkého kraje první stavby, které budou zapojené do systému vysokorychlostních tratí," říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Důležitými záměry je příprava a realizace výstavby železničních staveb na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na železniční síť v sousedním Polsku, Slovensku a v okolních krajích. A to ve snaze řešit jejich potenciální elektrizaci, modernizaci nebo zvyšování kapacity za předpokladu prokázání jejich ekonomické rentability, územní průchodnosti a zajištění dostatečného objemu finančních zdrojů na jejich realizaci s ohledem na státem celonárodně stanovené priority.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Další články z rubriky Regiony

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastní Univerzita ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

Praha plánuje nakoupit 100 nových elektrobusů za 1,5 miliardy korun

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vo ...

Nová trať mezi Soběslaví a Doubím je připravena na rychlost 200 km/h

JIHOČESKÝ KRAJ - Soběslav se dnes stala dějištěm slavnostního ukončení modernizace traťového úseku mezi tamní stanicí a Doubím u Tábora. Jejím výsledk ...

Doporučujeme



Středa 7.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »