InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Premiér Babiš podepsal s odbory novou kolektivní dohodu pro státní zaměstnance

04.10.2021
Premiér Andrej Babiš podepsal v pondělí 4. října 2021 za vládu novou kolektivní dohodu vyššího stupně s odborovými svazy státních zaměstnanců. Smyslem kolektivní dohody je přispět ke zlepšení podmínek výkonu služby státních zaměstnanců, zejména zdravotních, sociálních nebo kulturních, a za tímto účelem upravit práva státních zaměstnanců, jakož i práva a povinnosti smluvních stran kolektivní dohody.
Andrej Babiš - předseda vlády České republiky | Foto: Úřad vlády ČR
Kolektivní dohoda vyššího stupně se uzavírá na dobu jednoho roku s možností automatického prodloužení o další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně, že platnost kolektivní dohody vyššího stupně prodloužit nechce. Toto automatické prodloužení je však možné nanejvýš dvakrát. Dosud platná kolektivní dohoda mezi vládou ČR a odborovými svazy státních zaměstnanců byla podepsána s platností do 31. prosince 2019 a poté dvakrát prodloužena, její platnost tudíž k 31. prosinci 2021 definitivně vyprší.

Nová kolektivní dohoda vyššího stupně je výsledkem kolektivního vyjednávání, kterým byl za vládu pověřen náměstek ministra vnitra pro státní službu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministryní financí a ministryní práce a sociálních věcí. Kolektivní dohoda vyššího stupně je závazná pro všechny služební úřady a nároky z ní vznikají všem státním zaměstnancům ve všech služebních úřadech. Všem státním zaměstnancům tak vzniká zejména nárok na placené služební volno z osobních důvodů, tzv. indispoziční volno, a nárok na odměny ke služebním a životním výročím a na odměny při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod.

Nová kolektivní dohoda vyššího stupně se od předchozí dohody liší jen v několika detailech. Dílčí úpravy a upřesnění se týkají například podmínek vydávání služebních posudků, zpřesnění dikce článku týkajícího se rodičovství státních zaměstnanců a těhotenství a mateřství státních zaměstnankyň či odstranění omezujícího dovětku o tom, že služební úřady jsou povinny zabezpečit, aby určení množství služebních úkolů respektující předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a zohledňující čas na jídlo, oddech a přirozené potřeby státních zaměstnanců bylo vytvořeno před zahájením výkonu služby.

Nová kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance vstoupí v platnost 1. ledna 2022 a vyprší 31. prosince 2022.

Zdroj: PČR

Další články z rubriky Domácí

On-line služby objednalo v červnu nejvíce Čechů v letošním roce

Nákup služeb v on-line prostředí provedlo nejvíce spotřebitelů v dosavadním průběhu roku. Podle pravidelného výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) to v červnu bylo více než 28 % internetových uživatelů. V předchozích měsících byla ...

Ordinace Armády spásy významně přispívají k ochraně veřejného zdraví

Hlavním cílem zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova je bezpochyby zlepšení jejich zdravotního stavu. Nesmíme ale také zapomínat na fakt, že v p ...

ČEZ v 1. pololetí postavil téměř stovku nových veřejných dobíjecích stojanů pro elektroauta

Takřka 100 nových dobíjecích stojanů, celkový výkon všech stanic téměř 58 MW a více než 50procentní meziroční růst celkově načerpané bezemisní elektři ...

Vláda se bude zabývat technickým zhodnocením darovaných vrtulníků systému H-1

Na středečním zasedání vlády se budou ministři zabývat technickým zhodnocením 8 kusů vrtulníků systému H-1 darovaných České republice Spojenými státy ...

Kultura hlásí více než desítiprocentní nárůst návštěvnosti

Návštěvnost kulturních zařízení vzrostla podle předběžných údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) v roce 2023 o víc ...

DoporučujemeStředa 24.7.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »