InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Zastupitelé Jihlavy se sešli ke svému 21. zasedání v úterý 21. září

21.09.2021
21. září 2021 od 10:00 jednali jihlavští zastupitelé. Výběr nejdůležitějších závěrů hlasování najdete zde a také na facebookovém profilu města Jihlavy
Jihlava | Foto: pixabay.com
Schváleny vize a klíčové oblasti pro Strategický plán

Zastupitelé schválili vize a klíčové oblasti pro Strategický plán rozvoje města Jihlavy na roky 2022 až 2032.

Jihlava by v budoucnosti měla stavět na tom dobrém z minulosti i současnosti, na místní komunitě a jít vlastní cestou. Společenská, sportovní a kulturní nabídka by měla odpovídat centru kraje kvalitou a pestrostí.
V Jihlavě se bude vytvářet prostředí, ve kterém samospráva, firmy i neziskový sektor plánují udržitelně (z dlouhodobého hlediska).

Souhlasíte, aby se Jihlava ubírala tímto směrem? Stále se můžete do tvorby strategického plánu zapojit i vy. Navštivte stránky www.jihlava.cz/proberemeji a zaposlouchejte se do příběhů lidí z budoucnosti. Chtěli byste také tak žít? Tým strategického plánování čeká na zpětnou vazbu.

Developeři pomohou řešit městu hluk z frekventovných silnic

Zastupitelé schválili spolupráci s developery z oblasti Horního Kosova. Město se s nimi bude podílet na realizaci nutných protihlukových opatření podél frekventovaných komunikací. Město se zavazuje na ulici S. K. Neumanna a na ulici Vrchlického realizovat protihluková opatření, skládající se z výměny stávající obrusné vrstvy za tzv. nízkohlučný "tichý" asfaltový povrch anebo realizovat jednorázová opatření na fasádách dotčených bytových domů. Šlo by o výměny oken a doplnění nuceného větrání u exponovaných fasád domů. Společnosti NA FRANTIŠKU I, s.r.o., LANDWEALTH CZ s.r.o. a SLD Jihlava s.r.o. poskytnou statutárnímu městu Jihlava finanční příspěvek v celkové výši 3.000.000,- Kč na realizaci těchto protihlukových opatření, každá ze společností rovným dílem ve výši 1.000.000,- Kč.

Restaurační předzahrádky by měly být hezčí

Zastupitelé schválili Manuál dobrých restauračních zahrádek. Změnili vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství tak, že kvalitní a hezké restaurační zahrádky budou mít 90% slevu z poplatku. Ti provozovatelé a majitelé restaurací, kteří budou mít svojí předzahrádku v souladu s manuálem, budou platit za zábor veřejné plochy jen symbolických 10% stanoveného poplatku. Město se tím snaží poplatníky motivovat k tomu, aby jimi provozované restaurační zahrádky korespondovaly s architekturou daného místa, odpovídaly jeho kvalitě a přispívaly současně k oživení uličního prostoru.

Elektronický dotykový panel zlepší orientaci na hřbitově

Pro lepší orientaci na ústředním hřbitově v Jihlavě bude u vstupu umístěna interaktivní digitální dotyková deska s podrobnými mapovými podklady. Zastupitelé města odsouhlasili nákup takového informačního panelu pro veřejnost za 230 tisíc korun. Město Jihlava poskytuje veřejnosti mnoho nástrojů geografického informačního systému (GIS), které v různých tématech zpřístupňují informace v mapových nástrojích. Jedním z témat, která byla zpracována a zpřístupněna veřejnosti, je pasport hřbitovů.

Tato aplikace obsahuje evidenci hrobových míst na hřbitovech v Jihlavě, evidenci hřbitovů obcí zapojených do Geoportálu ORP Jihlava a umožňuje vyhledávání pohřbených a dále označení majitele hrobů.

Odpuštění nájmu prádelně

Koronavirem asi nejvíc postižené městské firmě zastupitelé pomohou odpuštěním nájmu. Městské obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava město odpustí nájemné za dobu od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Jde o nájem za pronajaté nemovitosti na Rantířovské ulici v celkové výši 828.130 Kč. Zastupitelé rozhodli o prominutí nájmu s ohledem na dopady opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou krizí. Prominutí nájemného bude realizováno jako veřejná podpora v režimu de minimis, a to za splnění všech legislativních podmínek.

Zastupitelé schválili peníze na opravu havárie kanalizace

Zastupitelstvo Jihlavy schválilo poskytnutí 4 milionů korun na opravu havarijního stavu kanalizace v ul. Na Kopci.

V srpnu 2021 byl během stavebních prací v ulici zjištěn havarijní stav kanalizace v úseku asi 40 m a kousek dál o délce dalších cca 130 m kanalizace. Oprava v takové délce už má charakter obnovy a proto musí být zařazena na seznam jmenovitých akcí uvažovaných k obnově. Zároveň musí být oprava provedena ještě do konce roku 2021, aby mohly být ještě letos zkolaudovány nově vybudované objekty Domova Kamélie.

Příspěvky na hezčí fasády v centru Jihlavy

Další nemovitosti a jejich fasády v centru budou hezčí. Majitelé některých nemovitostí v městské památkové rezervaci v Jihlavě dostali od zastupitelů příspěvek na opravy zdiva nebo fasády.

Mimořádný příspěvek z rozpočtu statutárního města Jihlavy v celkové výši 50 500,- Kč na obnovu nemovitých kulturních památek na území MPR Jihlava putuje například na opravu venkovní fasády směrem na hradební parkán na domě s adresou Kosmákova 37. Zastupitelé odsouhlasili také příspěvek ve výši 115 000 Kč na odvlhčení zdiva v domě Lazebnická 5 a příspěvek ve výši 45 000 Kč na restaurování a rekonstrukci dekorativních a iluzivních maleb na průčelí objektu Masarykovo náměstí 40 v Jihlavě.

Netradiční dary

Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí neobvyklého daru dobrovolným hasičům z Pístova a Spolku Valentýna z Pávova. Dostanou od města maringotku a autobusovou zastávku!

Maringotka je v hodnotě 12 000 Kč a autobusová čekárna se stojanem na veřejné vyhlášky v hodnotě 33 000 Kč. Majetek bude nově využíván zapsaným spolkem Valentýna z Pávova a Sborem dobrovolných hasičů Pístov. Obyvatelé částí města projevili zájem o získání majetku do vlastnictví spolků, které se o něj budou nadále starat. Navíc mohou provést na své náklady úpravy tak, aby byl tento majetek lépe a účelněji využíván než tomu bylo doposud.

Opravy sportovišť v částech města

Části města Antonínův Důl, Červený Kříž a Pávov budou mít opravená sportoviště nebo nové zázemí a herní prvky na nich. Zastupitelé Jihlavy schválili uvolnění cca 760 tisíc korun pro tyto akce:

Rekonstrukce sportovního hřiště Antonínův Důl a Červený Kříž ve výši 281.474,- Kč a dodávku a montáž fitness strojů na sportovní hřiště Antonínův Důl a Červený Kříž ve výši 200.231 Kč.

Do Pávova na sportovní hřiště uvolnili zastupitelé 276 tisíc korun na pořízení stavební buňky, která zlepší zázemí sportovců na tomto hřišti. Věděli jste, že každá část Jihlavy má od zastupitelů k dispozici peníze z Fondu pro podporu aktivit v částech města?

Zdroj: Město Jihlava

Další články z rubriky Regiony

Ve zlínském muzeu zavládla radost z mimořádného úspěchu

Napětí, které panovalo v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně poté, co na konci dubna byla uveřejněna nominace zrekonstruovaného areálu na Ploštině na cenu Gloria Muasealis, vygradovalo v úterý 14. května odpoledne. V Obecním domě v Praze si totiž ...

ČEZ: V Temelíně zavezli palivo do prvního bloku. V reaktoru vydrží déle

Přesně 163 palivových souborů umístili energetici do reaktoru odstaveného prvního bloku. Nově je mezi nimi 48 čerstvých palivových souborů, dosud jich ...

Letecká společnost Korean Air oslavila 15 let od zahájení pravidelné linky mezi Prahou a Soulem

Jedna z nejstarších a nejdůležitějších dálkových linek na Letišti Václava Havla Praha včera oslavila dvacetileté jubileum. Mezi lety 2004 a 2024 využi ...

Lesníci, vědci i zástupci ministerstev, ochrany přírody a obcí se shodli na vyváženém způsobu hospodaření ve Ždánickém lese a Chřibech

Odborný seminář o udržitelném lesnickém managementu ve Ždánickém lese a Chřibech uspořádaly 14. května v Hradci Králové Lesy České republiky pod zášti ...

ČEZ: V Temelíně soutěžili o kuklu a novou svářečku

Zvýšit zájem mladých lidí o svářečské obory. Takový je jeden z motivů unikátní svářečské soutěže pro středoškoláky z celé republiky. V Jaderné elektrá ...

DoporučujemeNeděle 26.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »