InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Zastupitelé Jihlavy se sešli ke svému 21. zasedání v úterý 21. září

21.09.2021
21. září 2021 od 10:00 jednali jihlavští zastupitelé. Výběr nejdůležitějších závěrů hlasování najdete zde a také na facebookovém profilu města Jihlavy
Jihlava | Foto: pixabay.com
Schváleny vize a klíčové oblasti pro Strategický plán

Zastupitelé schválili vize a klíčové oblasti pro Strategický plán rozvoje města Jihlavy na roky 2022 až 2032.

Jihlava by v budoucnosti měla stavět na tom dobrém z minulosti i současnosti, na místní komunitě a jít vlastní cestou. Společenská, sportovní a kulturní nabídka by měla odpovídat centru kraje kvalitou a pestrostí.
V Jihlavě se bude vytvářet prostředí, ve kterém samospráva, firmy i neziskový sektor plánují udržitelně (z dlouhodobého hlediska).

Souhlasíte, aby se Jihlava ubírala tímto směrem? Stále se můžete do tvorby strategického plánu zapojit i vy. Navštivte stránky www.jihlava.cz/proberemeji a zaposlouchejte se do příběhů lidí z budoucnosti. Chtěli byste také tak žít? Tým strategického plánování čeká na zpětnou vazbu.

Developeři pomohou řešit městu hluk z frekventovných silnic

Zastupitelé schválili spolupráci s developery z oblasti Horního Kosova. Město se s nimi bude podílet na realizaci nutných protihlukových opatření podél frekventovaných komunikací. Město se zavazuje na ulici S. K. Neumanna a na ulici Vrchlického realizovat protihluková opatření, skládající se z výměny stávající obrusné vrstvy za tzv. nízkohlučný "tichý" asfaltový povrch anebo realizovat jednorázová opatření na fasádách dotčených bytových domů. Šlo by o výměny oken a doplnění nuceného větrání u exponovaných fasád domů. Společnosti NA FRANTIŠKU I, s.r.o., LANDWEALTH CZ s.r.o. a SLD Jihlava s.r.o. poskytnou statutárnímu městu Jihlava finanční příspěvek v celkové výši 3.000.000,- Kč na realizaci těchto protihlukových opatření, každá ze společností rovným dílem ve výši 1.000.000,- Kč.

Restaurační předzahrádky by měly být hezčí

Zastupitelé schválili Manuál dobrých restauračních zahrádek. Změnili vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství tak, že kvalitní a hezké restaurační zahrádky budou mít 90% slevu z poplatku. Ti provozovatelé a majitelé restaurací, kteří budou mít svojí předzahrádku v souladu s manuálem, budou platit za zábor veřejné plochy jen symbolických 10% stanoveného poplatku. Město se tím snaží poplatníky motivovat k tomu, aby jimi provozované restaurační zahrádky korespondovaly s architekturou daného místa, odpovídaly jeho kvalitě a přispívaly současně k oživení uličního prostoru.

Elektronický dotykový panel zlepší orientaci na hřbitově

Pro lepší orientaci na ústředním hřbitově v Jihlavě bude u vstupu umístěna interaktivní digitální dotyková deska s podrobnými mapovými podklady. Zastupitelé města odsouhlasili nákup takového informačního panelu pro veřejnost za 230 tisíc korun. Město Jihlava poskytuje veřejnosti mnoho nástrojů geografického informačního systému (GIS), které v různých tématech zpřístupňují informace v mapových nástrojích. Jedním z témat, která byla zpracována a zpřístupněna veřejnosti, je pasport hřbitovů.

Tato aplikace obsahuje evidenci hrobových míst na hřbitovech v Jihlavě, evidenci hřbitovů obcí zapojených do Geoportálu ORP Jihlava a umožňuje vyhledávání pohřbených a dále označení majitele hrobů.

Odpuštění nájmu prádelně

Koronavirem asi nejvíc postižené městské firmě zastupitelé pomohou odpuštěním nájmu. Městské obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava město odpustí nájemné za dobu od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Jde o nájem za pronajaté nemovitosti na Rantířovské ulici v celkové výši 828.130 Kč. Zastupitelé rozhodli o prominutí nájmu s ohledem na dopady opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou krizí. Prominutí nájemného bude realizováno jako veřejná podpora v režimu de minimis, a to za splnění všech legislativních podmínek.

Zastupitelé schválili peníze na opravu havárie kanalizace

Zastupitelstvo Jihlavy schválilo poskytnutí 4 milionů korun na opravu havarijního stavu kanalizace v ul. Na Kopci.

V srpnu 2021 byl během stavebních prací v ulici zjištěn havarijní stav kanalizace v úseku asi 40 m a kousek dál o délce dalších cca 130 m kanalizace. Oprava v takové délce už má charakter obnovy a proto musí být zařazena na seznam jmenovitých akcí uvažovaných k obnově. Zároveň musí být oprava provedena ještě do konce roku 2021, aby mohly být ještě letos zkolaudovány nově vybudované objekty Domova Kamélie.

Příspěvky na hezčí fasády v centru Jihlavy

Další nemovitosti a jejich fasády v centru budou hezčí. Majitelé některých nemovitostí v městské památkové rezervaci v Jihlavě dostali od zastupitelů příspěvek na opravy zdiva nebo fasády.

Mimořádný příspěvek z rozpočtu statutárního města Jihlavy v celkové výši 50 500,- Kč na obnovu nemovitých kulturních památek na území MPR Jihlava putuje například na opravu venkovní fasády směrem na hradební parkán na domě s adresou Kosmákova 37. Zastupitelé odsouhlasili také příspěvek ve výši 115 000 Kč na odvlhčení zdiva v domě Lazebnická 5 a příspěvek ve výši 45 000 Kč na restaurování a rekonstrukci dekorativních a iluzivních maleb na průčelí objektu Masarykovo náměstí 40 v Jihlavě.

Netradiční dary

Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí neobvyklého daru dobrovolným hasičům z Pístova a Spolku Valentýna z Pávova. Dostanou od města maringotku a autobusovou zastávku!

Maringotka je v hodnotě 12 000 Kč a autobusová čekárna se stojanem na veřejné vyhlášky v hodnotě 33 000 Kč. Majetek bude nově využíván zapsaným spolkem Valentýna z Pávova a Sborem dobrovolných hasičů Pístov. Obyvatelé částí města projevili zájem o získání majetku do vlastnictví spolků, které se o něj budou nadále starat. Navíc mohou provést na své náklady úpravy tak, aby byl tento majetek lépe a účelněji využíván než tomu bylo doposud.

Opravy sportovišť v částech města

Části města Antonínův Důl, Červený Kříž a Pávov budou mít opravená sportoviště nebo nové zázemí a herní prvky na nich. Zastupitelé Jihlavy schválili uvolnění cca 760 tisíc korun pro tyto akce:

Rekonstrukce sportovního hřiště Antonínův Důl a Červený Kříž ve výši 281.474,- Kč a dodávku a montáž fitness strojů na sportovní hřiště Antonínův Důl a Červený Kříž ve výši 200.231 Kč.

Do Pávova na sportovní hřiště uvolnili zastupitelé 276 tisíc korun na pořízení stavební buňky, která zlepší zázemí sportovců na tomto hřišti. Věděli jste, že každá část Jihlavy má od zastupitelů k dispozici peníze z Fondu pro podporu aktivit v částech města?

Zdroj: Město Jihlava

Další články z rubriky Regiony

Vláda se na výjezdním zasedání ve Vimperku zabývala regionálními tématy Jihočeského a Plzeňského kraje

Vláda Petra Fialy uskutečnila ve středu 7. června 2023 druhé z plánované série výjezdních zasedání. Po severomoravském Jeseníku tentokrát jednala ve Vimperku na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje. Na schůzi vlády, v jejímž programu převládala ...

V rámci cvičení Karlovarská putovní 155 byla poprvé prověřena Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem

Koncepci řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ...

Univerzita obrany zamíří na Veletrh vědy Akademie věd ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2023 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční další ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR, kterého se tradičně zúčastn ...

Baťův mrakodrap ve Zlíně se zahaluje do lešení, čeká oprava fasády

Baťův mrakodrap ve Zlíně se už brzy zahalí do lešení. Důvodem je oprava poškozených částí fasády a vnějších prvků budovy, která potrvá až do konce let ...

Cesta vlakem mezi centry Liberce a Prahy se významně zkrátí na 69 minut

Centrální komise Ministerstva dopravy v úterý schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice ve variantě 20 ...

DoporučujemeNeděle 11.6.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »