InfoDnes.cz » Zpravodajství » Regiony

Provoz tramvají v Praze zrychlil díky preferenci MHD

04.05.2021
Na 34 světelných křižovatkách v Praze došlo v loňském roce k úpravám a k vylepšení preference tramvají i autobusů. Preferencí tramvají je nově vybaveno deset křižovatek a letos by měla přibýt na několika dalších místech, například v Táborské ulici. V tramvajové síti v Praze tak zůstane pouze 20 světelných signalizací, které preferenci neuplatňují. Ke zrychlení provozu tramvají přispěla i další opatření, jako je dokončení rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici, ukončení rychlostního omezení na Libeňském mostě či instalace nových betonových tvarovek podél tratí. Díky tomu cestovní rychlost tramvají v Praze poprvé za uplynulých 15 let výrazněji vzrostla, a to o 1 km/h na průměrných 19,51 km/h.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
V Praze je v tramvajové síti celkem 247 světelných signalizačních zařízení, většina z nich na křižovatkách. S preferencí jich je už 219, tj. téměř 89 %, absolutní preferenci jich má 66, zbytek podmíněnou. V loňském roce v Praze byla preference pro tramvaje nově zavedena na 10 křižovatkách: Francouzská x Blanická, Vinohradská x Jana Želivského, Seifertova x Krásova, Lidická x Zborovská, Nádražní x Vltavská, Evropská x Gymnasijní, Evropská x Šárecká, Na Zlíchově x Ke Sklárně, ale také na křižovatce Bulhar a na vjezdu tramvají do vozovny Motol.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) v letošním roce plánují zavést preferenci tramvají na dalších křižovatkách. Tři z nich zrealizují v rámci rekonstrukce tramvajové tratě v Táborské ulici, konkrétně se jedná o křižovatky Táborská x Na Pankráci, Táborská x Lounských a Táborská x Petra Rezka. Do konce roku bude preferencí vybavena světelná signalizace také na křižovatkách Chodovská x U Plynárny, Bělocerkevská x Vršovická a zlepšení provozu tramvají by mělo nastat také na třech křižovatkách v oblasti Karlova náměstí. Zavedení preference pro tramvaje Praha plánuje také v Karmelitské ulici, v úseku mezi Újezdem a Malostranským náměstím.

"Zavedli jsme v Praze nový standard. Při jakékoliv opravě ulice a křižovatky je plynulost a bezpečnost MHD, pohodlí cestujících a chodců jedna z věcí, na které si dáváme největší pozor. To začíná nést ovoce a odměnou nám jsou mimo jiné rychlejší jízdní řády. Zlepšování kvality veřejné dopravy v Praze totiž není jen o budování nové infrastruktury, aby byla atraktivní a nadále hodnocena mezi nejlépe fungujícími systémy MHD na světě, musíme zlepšovat také její plynulost a rychlost. Jsem rád, že se TSK spolu s DPP podařilo zavést preferenci pro tramvaje na dalších 10 světelných křižovatkách. Zrychlili jsme díky tomu provoz tramvají v Praze v průměru o 1 km/h. V konečném důsledku jsme díky tomu např. zkrátili jízdní dobu na každé z linek č 5, 10 a 26 o 3 minuty. Právě linka č. 5 je po 1, 17 a 25 už čtvrtou, na jejíž trase se nachází všechny signalizace s preferencí. Stejnou pozornost věnujeme i autobusové dopravě, pro kterou jsme loni zřídili téměř 6,5 km buspruhů ve 20 lokalitách. Letos chceme přidat buspruhy na dalších 11 místech a preferenci na dalších světelných křižovatkách, 3 z nich budou v Táborské ulici," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

"Preference na světelných signalizačních zařízeních v Praze, tj. přednost tramvají a autobusů MHD, může ušetřit až cca 10 % jízdní doby jednotlivých spojů. Většina z nás obvykle pořád někam pospíchá, každá ušetřená minuta se počítá. Preference zvyšuje komfort MHD, protože ve skutečnosti přepraví cestující z bodu A do budu B rychleji a plynuleji. Současně nám i hl. m. Praze výrazně šetří náklady, protože zlepšuje využitelnost nasazovaných vozidel. Můžeme na jednotlivých linkách častěji otáčet menší počet vozidel, bez preference bychom museli nasazovat mnohem více vozů, abychom za běžného denního provozu dodrželi jízdní řády. Nezanedbatelná je rovněž otázka úspory energií a emisí," doplnil Jiří Vodrážka, vedoucí Organizace provozu DPP.

Na konci letošního roku by mělo v tramvajové síti zůstat pouze přibližně 20 světelných signalizací bez preference. "Zhruba 9 vytipovaných světelných křižovatek, např. v úseku Anděl - Bertramka nebo na náměstí I. P. Pavlova, tj. přes magistrálu, zůstanou nadále bez preference. Její zavedení by zde nepřineslo skutečné snížení jízdní doby tramvají. Pokud se nám s TSK povede letos zavést preferenci na všech plánovaných křižovatkách, zůstane nám do budoucna pouhých zhruba 10 míst, kde ještě dává smysl preferenci tramvají nainstalovat," dodal Jiří Vodrážka.

Ke zrychlení provozu tramvají pomáhají i "bumlíky"

Zvýšené betonové tvarovky podél tratí oddělující tramvajovou trať od vozovky, v dopravácké hantýrce nazývané "bumlíky", se významnou měrou podílí na zrychlení provozu tramvají. V loňském roce jich DPP v Sokolovské ulici nainstaloval dalších téměř 300 metrů, celkem jich v Praze je téměř 14 kilometrů. První z nich se v Praze objevily v roce 1996 v Bělehradské ulici v úseku po křižovatku s Anglickou, devět let poté, co byla v hlavním městě zavedena první světelná křižovatka s preferencí tramvají.

Ukončení většiny rychlostních omezení na Libeňském mostě také výrazně přispělo ke zrychlení tramvajového provozu v Praze. Díky tomu došlo ke zkrácení jízdní doby o 1 minutu u všech tramvajových linek projíždějících Libeňský most. Rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici umožňuje tramvajím projíždět tímto úsekem rychlostí až 60 km/h, místo původních omezení rychlosti z důvodu havarijního stavu tratě. V neposlední řadě přispělo ke zrychlení provozu tramvají také zrušení 3 tramvajových zastávek: Vozovna Strašnice ve směru z centra a ČSAD Smíchov na Nádražní ulici v obou směrech. "Bohužel existuje nepřímá úměra mezi počtem zastávek a průměrnou cestovní rychlostí tramvají. Čím více se síť zastávek zahušťuje, tím více klesá rychlost tramvají. V období let 2010 - 2020 přibylo v Praze 20 nových tramvajových zastávek. Současně to bylo období, ve kterém cestovní rychlost tramvají nerostla. Teď se rychlostí vracíme zhruba do roku 2003, ve kterém byla za posledních 15 let nejvyšší," uzavírá Jiří Vodrážka.

Ke zlepšení plynulosti MHD letos v Praze přispěje také vybudování nového mostu pro železniční trať nad Průběžnou ulicí v Zahradním Městě, oddělení veřejné a individuální automobilové dopravy v tomto úseku. Vznikne zde také nová zastávka Nádraží Zahradní Město, společná pro autobusy i tramvaje, místo zastávky Na Padesátém, která bude pro tramvaje zrušena.

Preference u autobusů

Praha má v současnosti celkem zhruba 55 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy včetně preferenčních úprav řazení v křižovatkách, z uvedeného počtu jsou na cca 16 km vedeny autobusy po tramvajovém tělese. V loňském roce přibylo 6,4 km nových buspruhů. Díky masivní obnově vozového parku autobusů DPP jsou již prakticky všechny autobusy DPP, vyjma 5 vozů, vybaveny systémem aktivní detekce preference. Desítky křižovatek byly loni upraveny, včetně aktualizace a zpřesnění přihlašovacích a odhlašovacích bodů pro GPS preferenci. Od roku 2018 všechny nově nakupované autobusy DPP používají pouze GPS preferenci, což zjednodušuje instalaci a údržbu doplňkové infrastruktury na světelných signalizačních zařízeních.Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Další články z rubriky Regiony

Burzy práce a vzdělávání v Prostějově a Jeseníku odstartují sérii akcí v Olomouckém kraji

V úterý 26. 9. 2023 startuje další ročník Burz práce a vzdělávání v Olomouckém kraji. První dvě proběhnou v uvedený den v Prostějově mezi 9.00 - 17.00 hodinou ve Společenském domě (Komenského 6) a mezi 8.00 - 14.00 hodinou v Jeseníku v ...

České dráhy prodaly zbývající část pozemků na smíchovském nádraží v Praze za dvě miliardy

České dráhy a společnost Sekyra Group podepsaly dohodu o odkupu zbývajících pozemků v okolí smíchovského nádraží, na kterých vyrůstá nová pražská čtvr ...

Ve čtvrtek 21. září 2023 proběhne ve Frýdku-Místku tradiční Trh vzdělávání a uplatnění

"Co mě čeká po dokončení základní školy? Kde zjistím, jaké dovednosti a znalosti potřebuji k práci v různých oborech? Můžu se někde setkat s lidmi, kt ...

Ministr kultury Martin Baxa navštívil Pardubický kraj, kde jednal o záměru obnovy choltického zámku

Na zámku Choltice se ministr kultury Martin Baxa sešel se starostou Tomášem Bolkem, místostarostou Miroslavem Horákem a kastelánem zámku Lukášem Rycht ...

Chovatelce ze Zlínského kraje odebrali dva psi, žili mezi hromadami odpadků

Inspektoři Státní veterinární správy ze Zlínského kraje v závěru uplynulého týdne navrhli odebrat chovatelce z Kněžpole na Uherskohradišťsku dva psy z ...

DoporučujemeÚterý 26.9.2023
Počasí v ČR
Počasí v regionech »