InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Od června vstoupí v platnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů firem

03.05.2021
Prvního června tohoto roku vejde v platnost zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Hlavní cíl tohoto zákona je komplexní vymezení pojmu skutečného majitele do českého právního řádu. S tím by měla přijít transparentnost, snížení administrativní zátěže a zároveň boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Podle společnosti Moore Legal CZ by ale podnikatelé měli zbystřit, protože na rozdíl od předchozího stavu zákon nově při nezajištění zápisu údajů do evidence zavádí několik druhů sankcí.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Povinnost zaznamenat údaje o svém skutečném majiteli dopadá na právnické osoby a svěřenské fondy. Asi největší změnou oproti dřívějšímu stavu je fakt, že skutečným majitelem obchodní korporace bude podle nového zákona moci být pouze fyzická osoba. "V případě složité majetkové struktury bude potřeba skutečného majitele dohledat až do konce struktury tak, aby se jednalo o fyzickou osobu," říká Jan Kubica, advokát a partner advokátní kanceláře Moore Legal CZ. Pokud nelze skutečného majitele jasně určit, budou jako skuteční majitelé zapsány osoby ve vrcholném vedení korporace, tedy členové statutárního orgánu. Další novinkou, kterou zákon přináší, je také tzv. automatický průpis. Ten má fungovat primárně u společností s jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména je-li skutečný majitel evidentní například z obchodního rejstříku.

Kdo je skutečný majitel?

V novém zákoně o evidenci skutečných majitelů je stanoveno, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Co to znamená? "Koncovým příjemcem právnické osoby je v podstatě kdokoliv, kdo může mít přímo nebo nepřímo podstatnou část z celkového majetkového prospěchu," vysvětluje Jan Kubica a dodává: "Osobou s koncovým vlivem se míní ta, která může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání." U obchodních korporací se za skutečného majitele považuje fyzická osoba (či osoby), která má přímo či nepřímo právo na podíl ze zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace, který je větší než 25 %. A také každá fyzická osoba, která má přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech v obchodní korporaci, jenž významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména pokud přesahuje 25 %.

Hrozící pokuta a zákazy

Zákon počítá s podáním návrhu na zápis elektronicky prostřednictvím předepsaného formuláře s elektronickým nebo ověřeným podpisem. Povinnost zapsat údaje o skutečném vlastníkovi má společnost nebo svěřenský fond, kteří zapisují svého skutečného majitele. Za nezajištění zápisu údajů do evidence skutečných majitelů hrozí fyzickým osobám sankce v podobě pokuty do výše 500 tisíc korun, zákaz vyplacení podílu na zisku nebo zákaz hlasování při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace. "Podnikatelé by neměli nic podcenit, protože sankce, které tento zákon zavádí, rozhodně nejsou symbolické. První červen a s ním spojená účinnost nového zákona se blíží. Pro podnikatele to znamená, že mají nejvyšší čas se této problematice začít věnovat," podotýká Jan Kubica. Nově také dojde ke zpřístupnění části informací z evidence skutečných majitelů široké veřejnosti, a to prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti.

Autor: Roman Macháček

Další články z rubriky Ekonomika

Finanční správa dosud vybrala 2,1 milionu daňových přiznání

V letošním roce vybrala Finanční správa k poslednímu termínu, kdy bylo možné podat daňové přiznání bez sankcí za pozdní podání, 1 869 147 daňových přiznání od fyzických osob a 256 520 od osob ...

Hospodářská komora: Podpora celoživotního vzdělávání je z hlediska ekonomiky klíčová

Bez celoživotního vzdělávání a jeho kontinuální podpory ze strany státu nebude moci český pracovní trh pružně reagovat na aktuální potřeby zaměstnavat ...

Rada vlády schválila návrh rozpočtu na vědu na rok 2022

Dubnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se konalo v pátek 30. dubna 2021 opět formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily ...

NKÚ: Zdravotní ústavy mají ekonomické ztráty kvůli systému úhrad a nákupy v rozporu s pravidly

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření zdravotních ústavů v letech 2017 až 2019. Zaměřil se na to, jak ústavy postupovaly při veřejných nákupech ...

Pokles HDP pro 1. čtvrtletí 2021 ukazuje na zhruba 2%

Podle předběžného odhadu HDP pro 1. čtvrtletí 2021 došlo k meziročnímu poklesu o 2,1 %. Záporný výsledek samozřejmě nikdy není pozitivním ukazatelem a ...

DoporučujemePátek 7.5.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.