InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Nezaměstnanost v březnu klesla na 4,2 %

08.04.2021
K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 306 616 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 847 méně než v únoru a o 80 938 osob více než před rokem. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 288 355 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,2 % (únor 2021 - 4,3 %, březen 2020 - 3 %). Vzrostl počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich prostřednictvím ÚP ČR nabízeli celkem 338 862. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor 2021) druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Situace na pracovním trhu je stabilní. Nezaměstnanost se i přes pandemii koronaviru drží na relativně nízkých číslech a počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání.

"S příchodem jarního období dochází k rozjezdu sezonních prací. Zaměstnavatelé tak momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví, v logistice či e-shopech. Dlouhodobý zájem mají i o kvalifikované řemeslníky a výrobní dělníky. Zároveň roste zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací," shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Na trhu práce nadále přetrvává disproporčnost ekonomické krize. Jsou odvětví, která výrazně postihlo nařízené uzavření provozů, především cestovní ruch, gastronomie, služby, obchod, kultura. A na druhé straně jsou oblasti, jako je výroba, zdravotnictví nebo sociální péče, ve kterých se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní síly. V tomto ohledu nabízí Úřad práce ČR maximální pomoc. Především prostřednictvím podpory zvolených rekvalifikací, které umožňují operativně reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů a výrazně zvyšují šance na pracovní uplatnění absolventů kurzů. Během tří let může Úřad práce ČR na tento typ rekvalifikace zájemci nebo uchazeči o zaměstnání poskytnout až 50 tis. Kč. S ohledem na aktuální situaci ÚP ČR také podporuje, tam kde to je jen trochu možné, kurzy v online podobě.

Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od aktuální pandemické situace, a s tím spojených přijatých bezpečnostních opatření.

Během března se na ÚP ČR nově přihlásilo 32 627 nezaměstnaných. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 104 osoby, meziročně pak nižší o 3 087 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 37 474 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 7 555 osob více než v únoru a o 69 více než rok předtím. Novou práci získalo 29 565 osob.

Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 529) a Středočeský kraj (3 799). Nejméně jich pak evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Karlovarském kraji (1 166) a z hlediska okresů na Rokycansku (125). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí z oblasti služeb - zejména z maloobchodu, úklidu a mezi nově příchozími jsou ve větší míře také manipulační a pomocní dělníci nebo zaměstnanci v oblasti administrativy. Evidovaní uchazeči o zaměstnání nejčastěji nacházeli novou práci jako pomocní pracovníci ve výrobě, montážní dělníci výrobků a zařízení a dále ve zdravotnictví, v sociální péči nebo maloobchodu.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v březnu 64 okresů. Největší pak Pelhřimov (o 8,2 %), Chrudim (o 8,1 %), Strakonice (o 8 %), Klatovy (o 7,5 %), Svitavy (o 7,4 %), Znojmo (o 6,8 %), Jindřichův Hradec (o 6,1 %) a Prachatice (o 5,8 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla ve 13 regionech. Nejvyšší nárůst hlásí okresy Most (o 3,4 %), Sokolov (o 1,8 %), Cheb (o 1,7 %), Ústí nad Labem (o 1,6 %), Jablonec nad Nisou (o 1,4 %), Liberec (o 1,4 %), Karviná (o 1,3 %) a Praha-východ (o 1,2 %).

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v březnu 42,9 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti byla 439 dnů.

Mezi evidovanými bylo 107 764 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,1 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců 27,4 % - celkem 84 073. V uplynulém měsíci bylo bez práce 40 764 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,3 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 154 440 žen, 50,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Pelhřimov (2 %), Rychnov nad Kněžnou (2 %), Mladá Boleslav (2,1 %), Prahavýchod (2,2 %), Jičín (2,5 %), Benešov (2,6 %), Ústí nad Orlicí (2,7 %), Plzeň-jih (2,7 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 29 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,9 %), Most (7,4 %), Bruntál (7,1 %), Jeseník (7 %), Ostrava-město (7 %), Sokolov (6,8 %), Chomutov (6,8 %), Znojmo (6,6 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na 4,4 % a mužů poklesl na 4,1 %.

Ke konci března evidoval ÚP ČR celkem 12 785 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 261 méně, meziročně pak o 3 544 více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 % (únor 2021 - 4,2 %, březen 2020 - 4,1 %). Bez práce bylo k 31. 3. 2021 celkem 9 491 bývalých studentů (únor 2021 - 9 789, březen 2020 - 6 017, březen 2019 - 6 073). Zaměstnavatelé nabízeli absolventům prostřednictvím ÚP ČR celkem 59 308 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě nebo pracovníky informačních služeb.

Ke konci března nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 338 862 volných pracovních míst, což je o 8 127 více než v únoru a o 3 425 méně než před rokem. V předchozím měsíci zaměstnavatelé nahlásili 53 378 nových volných pracovních míst, což je o 24 900 více než před rokem. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 47 649 volných pracovních míst. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (89 385), ve Středočeském (63 328), v Plzeňském (31 367) a Jihomoravském (30 937) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 283 pozic na dohodu o provedení práce a 6 404 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (12,6), Sokolov (5,5), Jeseník (5,5), Ústí nad Labem (5), Bruntál (4,9), Most (4,7), Znojmo (4,6) a Děčín (4,3). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 12 042 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče, montážní dělníky nebo pracovníky informačních služeb.

Zaměstnavatelé měli v březnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě, uklízeče, řidiče nákladních automobilů, zedníky, kamnáře, dlaždiče, montéry suchých staveb nebo pomocné manipulační pracovníky. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory a po řemeslnících. Více než 75 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Úřad práce ČR se nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům nabízí maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci března podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) celkem 7 443 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských prostředků. Prioritou Úřadu práce ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 31.3. 2021 se jich účastnilo celkem 803 lidí. Celkem od začátku letošního roku na rekvalifikace nastoupilo 1 721 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy orientované na osobní služby. Jedná se tedy o profese, které jsou velmi dobře následně uplatnitelné na trhu práce. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací - ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. ÚP ČR průběžně komunikuje se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitoruje vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 96 783 lidí, tj. 31,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (únor 2021 - 33,9 %, březen 2020 - 36,8 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 309 Kč. Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 25 965 (26,8 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 20 075 Kč, pak 1 587 (1,6 %) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 1 037 887 tis. Kč (únor 2021 - 1 035 879 tis. Kč, leden 2021 - 908 920 tis. Kč, prosinec 2020 - 871 617 tis. Kč, listopad - 826 480 tis. Kč, říjen - 846 051 tis. Kč, září - 945 193 tis. Kč, srpen - 964 891 tis. Kč, červenec - 1, 041 mld. Kč, červen - 1 040 mil. Kč). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 82 942 uchazečům o zaměstnání.

Zdroj: MPSV

Další články z rubriky Ekonomika

Státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 370,2 miliardy korun na 2,42 bilionu korun

Hrubý státní dluh k 31.3.2021 dosáhl 2 419,9 mld. Kč, což představuje 42,8 % HDP. V průběhu prvního čtvrtletí však došlo k pokrytí všech letošních splátek státního dluhu a významné části celoročního deficitu. Po očištění stavu státního dluhu o ...

KDU-ČSL: Sněmovna schválila zastavení dlouholetých bezvýsledných exekucí, jinak je výsledek rozpačitý

Dlouhodobě neřešená problematika exekucí je časovanou bombou, kterou je nutné řešit ihned. Dlouhodobě nevymahatelné malé dluhy, které z nízké částky n ...

Antimonopolní úřad povolil spojení Raiffeisenbank s Equa bank

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů Raiffeisenbank, a.s., Equa bank, a.s., a Equa Sales & Distrib ...

Karty Sodexo jsou pro obchodníky férové

Platby kartou se staly zcela běžnými, jejich využívání ještě podpořil covid. Obchodníci upřednostňují bezhotovostní transakce i u menších položek v řá ...

Schillerová počítá se zvyšováním daní a zmrazením platů státních zaměstnanců

Komentář ministryně financí Aleny Schillerové k fiskální predikci: Makroekonomická predikce zveřejněná ve středu 14. dubna ukazuje, jak by se naše veř ...

DoporučujemeSobota 17.4.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.