InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Nezaměstnanost i přes pandemii koronaviru zůstala v únoru na 4,3 %

05.03.2021
K 28. 2. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 311 463 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 604 více než v lednu a o 84 094 osob více než před rokem. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 293 154 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 4,3 % (leden 2021 - 4,3 %, únor 2020 - 3 %). Vzrostl počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich prostřednictvím ÚP ČR nabízeli celkem 330 735. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za leden 2021) druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Nezaměstnanost se stále, i přes pandemii koronaviru, drží na relativně nízkých číslech a počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, stále převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.

"Pro současný trh práce je charakteristická disproporčnost ekonomické krize. Jinak řečeno - jsou odvětví, která výrazně postihlo nařízené uzavření provozů, především cestovní ruch, gastronomie, služby, obchod, kultura. A na druhé straně jsou oblasti, jako je výroba, zdravotnictví, sociální péče, ve kterých se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovní síly," shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR se připravuje na možnost rostoucí nezaměstnanosti a přijímá taková opatření, aby propouštění zaměstnanci co nejrychleji přešli k novému zaměstnavateli. Za všechny je možné jmenovat projekt OUTPLACEMENT, jehož prostřednictví ÚP ČR nabízí pomoc jak lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání, tak i zaměstnavatelům, kteří tyto propouštěné pracovníky zaměstnají, případně je budou chtít vzdělávat. ÚP ČR je také připraven v maximálně možné míře pomoci s rekvalifikací uvolňovaných zaměstnanců a podpořit tak sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu. Zároveň se ještě více zaměří na podporu zejména zvolených rekvalifikací. Právě tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti umožňuje operativně reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů a výrazně zvyšuje šance na pracovní uplatnění absolventů kurzů. Během tří let může Úřad práce ČR na tento typ rekvalifikace zájemci nebo uchazeči o zaměstnání poskytnout až 50 tis. Kč. S ohledem na aktuální situaci ÚP ČR také podporuje, tam kde to je jen trochu možné, kurzy v online podobě.

Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od aktuální pandemické situace a s tím spojených přijatých bezpečnostních opatření.

"Obecně je možno uvést, že s nástupem jarních měsíců dojde k rozjezdu sezonních prací, především ve stavebnictví, v lesnictví nebo zemědělství. Zároveň už v současné době zaznamenáváme zvýšený zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací," doplňuje generální ředitel ÚP ČR.

Během února se na ÚP ČR nově přihlásilo 32 523 nezaměstnaných. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 14 257 osob, meziročně pak nižší o 1 151 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 29 919 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 21 osob více než v lednu a o 6 408 méně než rok předtím. Novou práci získalo 23 162 osob.

Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 597) a Středočeský kraj (3 730). Nejméně jich pak evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Karlovarském kraji (1 194) a z hlediska okresů na Rokycansku (120). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají lidé, kteří pracovali napříč všemi obory a často jejich zaměstnání bylo na dobu určitou. Přicházejí zejména z oblasti veřejné správy a maloobchodu. Jedná se především o profese jako jsou pomocní a manipulační pracovníci ve výrobě, uklízeči, prodavači a administrativní pracovníci. Evidovaní uchazeči o zaměstnání nejčastěji nacházeli novou práci jako pomocní pracovníci ve výrobě, montážní dělníci výrobků a zařízení a dále ve zdravotnictví, v sociální péči nebo maloobchodu.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v únoru 28 okresů. Největší pak okres Tachov (o 2,5 %), Jihlava (o 2,4 %), Uherské Hradiště (o 2,3 %), Rokycany (o 2,2 %), Blansko (o 2 %), Strakonice (o 1,8 %), Mladá Boleslav (o 1,6 %) a Znojmo (o 1,5 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla ve 48 regionech. Nejvyšší nárůst hlásí okresy Ústí nad Labem (o 4,4 %), Jičín (o 4,1 %), Sokolov (o 3,9 %), Rakovník (o 3,7 %), Trutnov (o 3,3 %), Litoměřice (o 3,3 %), Karviná (o 3 %) a Teplice (o 2,7 %).

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v únoru 42,8 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti byla 423 dnů.

Mezi evidovanými bylo 108 449 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 34,8 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců 25,6 % - celkem 79 620. V uplynulém měsíci bylo bez práce 40 513 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 154 125 žen, 49,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (2 %), Pelhřimov (2,1 %), Praha-východ (2,2 %), Mladá Boleslav (2,2 %), Jičín (2,5 %), Benešov (2,7 %), Ústí nad Orlicí (2,8 %) a Plzeň-jih (2,9 %).

Praha, 5. března 2021 Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 30 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,8 %), Bruntál (7,4 %), Jeseník (7,3 %), Most (7,1 %), Znojmo (7 %), Ostrava-město (7 %), Chomutov (6,8 %) a Sokolov (6,7 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 4,4 % a mužů na 4,3 %.

Ke konci února evidoval ÚP ČR celkem 13 046 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 314 méně, meziročně pak o 3 657 více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 % (leden 2021 - 4,3 %, únor 2020 - 4,1 %). Bez práce bylo k 28. 2. 2021 celkem 9 789 bývalých studentů (leden 2021 - 10 168, únor 2020 - 5 968, únor 2019 - 6 459). V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník), hotelnictví a obchod. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských a technických fakult, studijních programů sociální péče, informační a komunikační technologie nebo vzdělávání a výchova.

Zaměstnavatelé nabízeli absolventům prostřednictvím ÚP ČR celkem 58 354 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě nebo pracovníky informačních služeb.

Ke konci února nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 330 735 volných pracovních míst, což je o 5 310 více než v lednu a o 20 889 méně než před rokem. V předchozím měsíci zaměstnavatelé nahlásili 45 842 nových volných pracovních míst, což je o 5 389 méně než před rokem. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 43 186 volných pracovních míst.

Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (85 524), ve Středočeském (62 307), v Jihomoravském (30 252) a Plzeňském (29 567) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 3 917 pozic na dohodu o provedení práce a 6 125 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (12,1), Znojmo (5,7), Sokolov (5,6), Jeseník (5,4), Ústí nad Labem (5,1), Bruntál (4,9), Most (4,8) a Děčín (4,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 615 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče, montážní dělníky nebo pracovníky informačních služeb.

Zaměstnavatelé měli v únoru největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě, uklízeče, řidiče nákladních automobilů, zedníky, kamnáře, dlaždiče, montéry suchých staveb nebo pomocné manipulační pracovníky. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory a po řemeslnících. Více než 75 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Úřad práce ČR se Praha, 5. března 2021 nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům nabízí maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci února podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) celkem 7 105 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských prostředků. Prioritou Úřadu práce ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

V případě veřejně prospěšných prací, jde o nástroj APZ, jenž pomáhá umístit na trh práce nejobtížněji zaměstnatelné uchazeče o zaměstnání. K 28. 2. 2021 v rámci VPP pracovalo celkem 2 677 lidí. Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým úřad věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje Úřad práce ČR 12 měsíců. Opakovaně pak může podpořit stejného klienta tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností, např. v infocentrech, knihovnách, či jiných veřejných agend. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelních pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci února šanci získat zaměstnání 2 570 uchazečů. Celkem 10 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení) a 333 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat.

Úspěch sklízí též příspěvek na dojížďku. Dosud o něj požádalo celkem 11 094 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 567), Olomouckém (2 506), Ústeckém (1 232) a Jihomoravském (1 099) kraji. V průběhu února přijal Úřad práce ČR 43 žádostí. Se 7 285 žadateli uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 37 z nich v únoru). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 2 500 Kč, protože podpoření uchazeči Praha, 5. března 2021 nejčastěji dojíždí do práce 10-25 a 25-50 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, obsluha strojů, čerpacích stanic, kovodělníci, elektrikáři, opraváři, chůvy, řidiči, strážní, pracovníci ve zdravotnictví, v sociální oblasti, na vinici nebo v informačních službách, prodavačky, učitelé, skladníci, zvěrolékař, maséři, uklízečky, účetní, dámské krejčové nebo třeba pracovníci v lékárně či laborantky.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 993 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 686), v Moravskoslezském (1 086) a Jihomoravském (463) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 131 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje, a to opakovaně, další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 28. 2. 2021 se jich účastnilo celkem 584 lidí. Celkem od začátku letošního roku na rekvalifikace nastoupilo 890 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací - ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. ÚP ČR průběžně komunikuje se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitoruje vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci února 478 osob se zdravotním postižením (z toho jich 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center apod. Celkem 165 uchazečům přispěl ÚP ČR v únoru na provoz pracovního místa pro OZP a OZP - samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 105 715 lidí, tj. 33,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (leden 2021 - 34,9 %, únor 2020 - 39,8 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 408 Kč. Praha, 5. března 2021 Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 26 567 (25,1 %) uchazečů o zaměstnání.

Maximální výši podpory, tedy 20 075 Kč, pak 1 152 (1,1 %) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 1 037 199 455 Kč (leden 2021 - 908 920 tis. Kč, prosinec 2020 - 871 617 tis. Kč, listopad - 826 480 tis. Kč, říjen - 846 051 tis. Kč, září - 945 193 tis. Kč, srpen - 964 891 tis. Kč, červenec - 1, 041 mld. Kč, červen - 1 040 mil. Kč). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 90 396 uchazečům o zaměstnání.

Podle posledních dostupných údajů EUROSTATu (Statistický úřad Evropského společenství), které se používají pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za leden 2021, měla Česká republika druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR - 3,4 %, v EU27 7,6 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 3,2 % a v EU27 7,3 %).

Zdroj: MPSV

Další články z rubriky Ekonomika

Státní dluh stoupl v prvním čtvrtletí o 370,2 miliardy korun na 2,42 bilionu korun

Hrubý státní dluh k 31.3.2021 dosáhl 2 419,9 mld. Kč, což představuje 42,8 % HDP. V průběhu prvního čtvrtletí však došlo k pokrytí všech letošních splátek státního dluhu a významné části celoročního deficitu. Po očištění stavu státního dluhu o ...

KDU-ČSL: Sněmovna schválila zastavení dlouholetých bezvýsledných exekucí, jinak je výsledek rozpačitý

Dlouhodobě neřešená problematika exekucí je časovanou bombou, kterou je nutné řešit ihned. Dlouhodobě nevymahatelné malé dluhy, které z nízké částky n ...

Antimonopolní úřad povolil spojení Raiffeisenbank s Equa bank

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů Raiffeisenbank, a.s., Equa bank, a.s., a Equa Sales & Distrib ...

Karty Sodexo jsou pro obchodníky férové

Platby kartou se staly zcela běžnými, jejich využívání ještě podpořil covid. Obchodníci upřednostňují bezhotovostní transakce i u menších položek v řá ...

Schillerová počítá se zvyšováním daní a zmrazením platů státních zaměstnanců

Komentář ministryně financí Aleny Schillerové k fiskální predikci: Makroekonomická predikce zveřejněná ve středu 14. dubna ukazuje, jak by se naše veř ...

DoporučujemeSobota 17.4.2021
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.