InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Programy ekonomické migrace fungují i za pandemie, pomohly firmám získat kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí

26.01.2021
Tři vládní programy ekonomické migrace zaměřené na příchod kvalifikovaných zaměstnanců ze třetích zemí do českých firem, které spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu, se v loňském roce osvědčily. Jako příklad lze uvést Program klíčový a vědecký personál, který představuje nejkomfortnější a nejrychlejší způsob, jak do ČR přivést IT specialisty, inženýry a vývojáře či pracovníky na klíčové pozice ve firmách. Zatímco v roce 2019 do něj bylo zařazeno průměrně 90 pracovníků měsíčně, v roce 2020 se jednalo o už víc než 130 pracovníků měsíčně. Podobně si v roce 2020 vedl také Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.
Foto: pixabay.com
I přes obtíže a omezení způsobené pandemií koronaviru fungovaly všechny programy ekonomické migrace a pomohly řadě podnikatelů řešit nelehkou situaci. "Ukazuje se, že programy ekonomické migrace s jasně nastavenými kritérii a transparentním procesem získávání pobytových oprávněních byly jednoznačně krokem správným směrem," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Význam programů je navíc podtržen současnou situací, kdy programy představují jediný způsob, jak české firmy mohou získat kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí na dlouhodobější pracovní vztah."

Vládní programy ekonomické migrace, které byly spuštěny od 1. září 2019, fungovaly ještě v první třetině roku 2020 bez jakýchkoliv omezení. To se změnilo s pandemií koronaviru, kdy v návaznosti na zákaz cestování do ČR a pozastavení přijímání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech ČR došlo 12. března 2020 k pozastavení všech tří programů.

Mezi priority Ministerstva průmyslu a obchodu kromě okamžité pomoci podnikatelům, kteří potřebovali pomoc se zajištěním služebních cest zásadních obchodních partnerů a pracovníků kritické infrastruktury, patřilo i co nejrychlejší obnovení fungování programů ekonomické migrace, a to alespoň v omezené míře. K opětovnému spuštění tak docházelo postupně v souladu s rozhodnutími vlády a následně ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, doporučeními Evropské komise a s ohledem na epidemickou situaci.

Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec byly v plném rozsahu obnoveny k 25. květnu 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec byl v plné šíři obnoven k 15. červnu 2020 s tím, že působnost byla limitována na země, v nichž situace umožňovala náběr žádostí na zastupitelských úřadech ČR (například na zastupitelských úřadech v Bělehradě, Kišiněvě nebo generálním konzulátu ve Lvově). K 3. srpnu 2020 byl následně obnoven provoz na většině zastupitelských úřadů ČR.

Zdroj: MPO

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »