InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Rozdíl v příjmech žen a mužů setrvává. Ženy aktuálně vydělávají v průměru o 20,1 procent méně než muži

19.10.2020
Ačkoliv se průměrný výdělek v České republice meziročně zvyšuje, rozdíl v příjmech žen a mužů setrvává. Podle nejnovějších statistik Eurostatu ženy aktuálně vydělávají v průměru o 20,1 procent méně než muži. Symbolicky tedy pracují část roku zadarmo. V letošním roce je to od 19. října 2020. V evropském srovnání jsme v tomto ohledu trvale na druhém až třetím nejhorším místě. Rozdíl mezi průměrným platem ženy a muže v České republice činí téměř 7 500 Kč měsíčně. Kvůli platovým rozdílům žen a mužů přichází průměrně rodinné rozpočty o necelých 90tisíc Kč ročně.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Přesto, že v České republice přetrvávají snahy o zachování mlčenlivosti o výdělku, podle průzkumu veřejného mínění by drtivá většina dotazovaných uvítala větší otevřenost zaměstnavatelů ohledně odměňování. Celých 88 procent respondentek a respondentů požaduje, aby každá firma či organizace uváděla při inzerci pracovního místa mzdové rozmezí, což je v mnoha zemích již standard. Naposledy se k nim připojilo i Slovensko, které uvádí základní složku mzdy.

Rozsah problému je patrný i na tom, že polovina českých žen si myslí, že nemají šanci získat za stejně odvedenou práci stejnou mzdu či plat jako muži. Analýzy systémového projektu 22 % K ROVNOSTI realizovaného na MPSV to potvrzují. Rozdíl ve výdělcích žen a mužů, u stejné práce, stejného zaměstnavatele a se zohledněním délky praxe a vzdělání, je průměrně stále okolo 11 procent.

Největší rozdíly v odměňování jsou v odvětvích, kde je vysoká koncentrace žen. Ve zdravotní a sociální péči dosahují výše až 30 procent. Rozdíly souvisejí s tím, že vyšší a řídící pozice v těchto odvětvích často zastávají muži, zatímco ženy jsou na hůře placených pozicích. Zároveň se jedná o odvětví s trvale nejnižšími výdělky. Na ženách v české společnosti současně leží většina domácí sféry, včetně péče o děti, výchovy a rodinného managementu, stejně jako péče o stárnoucí rodiče. V době protipandemických opatření je tento problém viditelný např. u lékařek, zdravotních sester a pečovatelek v sociálních službách. Ty jsou tak nuceny řešit dilema, zda se postarat o potřebné, nebo o svou vlastní rodinu.

Jednou z efektivních cest, jak snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů, je posilování transparentnosti v odměňování. Řada zaměstnavatelů totiž nedělá rozdíly záměrně. Příčinou mohou být stereotypy, nejasná struktura odměňování a neukotvené postupy platového růstu. MPSV proto v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI nabízí zaměstnavatelům, aby si bezplatně vyzkoušeli nástroj Logib. Mohou s ním rozpoznat, kde jim případné nerovnosti vznikají a pracovat na jejich odstranění. Tento nástroj Praha, 16. října 2020 je vhodný pro zaměstnavatele ze soukromé i veřejné sféry nad 50 zaměstnanců. Této nabídky již využila řada firem i úřadů.

Projekt 22 % K ROVNOSTI nabízí také řadu dalších nástrojů, jako je např. online kalkulačka reálného výdělku žen a mužů podle kraje, oboru, typu zaměstnání, věku a vzdělání. Dále webovou poradnu pro kohokoli, kdo řeší osobní situaci rovného odměňování, metodiky pro inspekci práce a úřady práce, mentoring a analytickou a konzultační činnost. V rámci každoroční akce Equal Pay Day se projekt účastní mentoringu. Letos poprvé online, a to ve dnech 7.-14. listopadu 2020.

Zdroj: MPSV

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »