InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Rodinné firmy se zaměřují na kvalitu rodinného podnikání

29.09.2020
"Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, a to i díky tomu, že jejich rodinná povaha má větší schopnost přečkat složitá období. V jednom takovém se právě nacházíme a musím před nimi smeknout, i díky nim se daří stavět ekonomiku na nohy rychleji, než se předpokládalo," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Loni se podařilo ukotvit definici rodinného podniku, díky které vytváříme podporu v jejich financování, letos v březnu začala zase u AMSP ČR oficiální registrace rodinných podniků. Dosud se zaregistrovalo víc než 325 rodinných obchodních korporací a rodinných živností."
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
"Na příkladech vystupujících firem bylo vidět, že krizi zvládá úspěšně nová generace vlastníků rodinných firem, kterým zakladatelé dali prostor. Tato generace je plná energie a nebojí se vyjít z krize dynamickým, investičním způsobem. Podpora státu uspíší jejich kroky. To, že vzdělávání je nejmocnější zbraň, když je třeba něco změnit, podpořila nabídka kursů u nás i v zahraničí," říká místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Libor Musil.

Z pohledu managementu rodiny a správy v rodinných podnicích jsou nastaveny vztahy mezi rodinnými příslušníky ve formě písemného dokumentu. Jsou také stanoveny osoby odpovědné za nastavení pravidel komunikace a řešení případných konfliktů. Členové rodiny pravidelně a otevřeně diskutují, mladší generace se připravuje na roli nástupníků.

Nástupnictví se chápe jako fáze rozvoje podniku a nahlíží se na něj z pohledu předání řízení podniku, předání vlastnictví a dopadu na rodinné vztahy a vazby. V rodinných podnicích jsou zvažovány právní aspekty předání podniku další generaci. Při předávání lze zohlednit, že firmu může řídit najatý personál.

Zakladatel/ka neb předávající generace má představu o svém aktivním životě v penzi tzn., že bude "umět odejít" z rodinného podnikání. Což nevylučuje pozice mentora, poradce, zakladatele rodinné nadace, angažmá v regionální politice, ve veřejných činnostech aj.

Rodinný podnik má úzkou vazbu na místo a sídlo svého podnikání, má např. uzavřenou smlouvu s obcí o spolupráci, je zviditelňován na webovém portálu obce, má sjednané partnerství rámci mikroregionu apod. Je také významným subjektem z pohledu zaměstnavatele a pracovního uplatnění ostatních osob v blízkém okolí. Řada rodinných podniků se také snaží o získání společensky nebo odvětvově uznávaného certifikátu.

V rodině i podniku jsou specifikovány dlouhodobé rodinné i podnikové cíle, které jsou vzájemně sladěny a formulovány tak, aby bylo možno sledovat jejich dosažení. Do tohoto rozhodování jsou zapojeni i ostatní rodinní příslušníci. Rodinný podnik má zpracován strategický nebo rozvojový plán zahrnující rovněž fáze nástupnictví, který zohledňuje aktuální situaci v podniku i v rodině.

V rodinném podniku je nastavena jasná organizační struktura, vymezeny úkoly a odpovědnosti. Plnění je pravidelně vyhodnocováno. Konflikty v rodině jsou přísně oddělovány od konfliktů v podniku, komunikace v rámci řešení konfliktů je otevřená a efektivní. Je zde zpracována otázka zapojení /zaměstnanosti rodinných příslušníků, jsou definovány očekávané znalosti, dovednosti, kvalifikace. Průběžné vzdělávání je plánováno. Jsou zde zapojeny i lidé, kteří nejsou rodinnými příslušníky.

"U rodinných firem krize netestuje jenom management a vitalitu podniku, ale také kvalitu řízení rodiny. Jak řídit rodinu, která spolu podniká, je v naší společnosti nové téma, které přišlo s tím, jak rodinné firmy dospěly do fáze generační výměny majitelů. Hlavní vlna předávání nástupníkům firem založených v 90.letech probíhá právě v těchto časech. Proto se společně s univerzitní platformou a Radou kvality zaměřujeme na to, jak pomoci podnikatelským rodinám zvládat nastupující hospodářskou krizi. Rodinné firmy na sebe přebírají odpovědnost za překonání krize a jsou vděčné za každou pomoc a zájem státu" dodává generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Rodinný podnik usiluje o inovativní rozvoj společně se zachováním pozitivních rodinných vztahů a jejich pokračováním i přes změny, které s inovacemi přicházejí. Průběžně je sestavován finanční plán, pro zahájení a při realizaci významných změn v rámci rozvoje jsou použity převážně vlastní finanční zdroje. V rodinném podniku je zisk z větší části znova investován do jeho dalšího rozvoje. V případě rozdělení zisku mezi rodinné příslušníky jsou předem stanovena objektivní pravidla.

"Rodinným firmám byly například v programu Expanze poskytnuty záruky za cca 47 milionů korun k úvěrům za celkem 59 milionů a řeší se žádost o 16 milionovou záruku k úvěru dvacet milionů. V programu Záruka je evidována žádost o záruku čtyři miliony korun k úvěru v hodnotě pět milionů," říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikatelské prostředí a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková a dodává: "Za sebe mohou slíbit, že udělám vše proto, aby se opatření na podporu aktivit rodinných firem při obnově hospodářství podařilo naplňovat. Ani za pandemie nepřestáváme s kolegy pracovat na plnění dalších bodů v Živnostenském balíčku, intenzivně pracujeme a i na rodinné firmy myslíme také při tvorbě Národního plánu obnovy."

"Ministerstvo průmyslu a obchodu i Rada kvality ČR vnímá rodinné podnikání jako významný prvek tuzemské ekonomiky, což se potvrzuje zejména v nynější náročné době. Proto iniciovala vznik Národní ceny za rodinné podnikání, kterou začlenila do prestižních ocenění v rámci Národních cen kvality a dále i založení odborné sekce Kvalita v rodinném podnikání, jejíž akce finančně podporuje v rámci svého rozpočtu, doplňuje 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.

Právě Rada kvality ČR, která spadá pod MPO, byla partnerem konference rodinných firem.

Zdroj: AMSP

Další články z rubriky Ekonomika

SP ČR: Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice i změny v důchodovém systému

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele otázky strategických investic, situaci ve zdravotnictví či důchodovou ...

Agentura Fitch zlepšila výhled pro rating ČR z negativního na stabilní

Agentura Fitch Ratings změnila v pátek výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Hodnocení schopnosti České republi ...

V březnu Finanční správa poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přizná ...

Síkela bude v Abú Dhabí jednat o budoucnosti Světové obchodní organizace

Ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) se zaměří na diskuzi o úpravě pravidel světového obchodu. Cílem konference bude také potvrdit ...

Jarní zasedání Czech Convention Bureau přineslo nové výzvy i posílení spolupráce

Společné aktivity v letošním roce, budoucí strategie rozvoje i mezinárodní spolupráce nebo nutnost zajištění udržitelnosti ve spojení s kongresovou tu ...

DoporučujemeÚterý 27.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »