InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Počet uchazečů v září klesl, nezaměstnanost zůstává na 3,8 %

03.09.2020
K 31. 8. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 279 078 uchazečů o zaměstnání. To je o 595 méně než v červenci a o 74 289 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší srpnovou hodnotu od roku 2017, kdy bylo bez práce celkem 296 826 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 260 863 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,8 % (červenec 2020 - 3,8 %, srpen 2019 - 2,7 %). Zaměstnavatelé nabízeli v srpnu prostřednictvím ÚP ČR 340 823 volných pracovních míst, z toho 12 074 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 80 921 evidovaných volných míst bylo tzv. "bez příznaku" pro cizince. U dalších 259 902 pozic, tedy u 76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
Ilustrační snímek | Foto: MPSV
Vývoj na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Trh práce nadále ovlivňují sezónní činnosti, které jsou stále v plném proudu. Zejména ve stavebnictví, v lesnictví, zemědělství, rostlinné výrobě, cestovním ruchu a gastronomii.

"Navzdory snížené aktivitě na trhu práce během prázdnin a dovolených, počet evidovaných uchazečů o zaměstnání poklesl, podíl nezaměstnaných osob zůstal na stejné hodnotě jako v červenci. Nepatrně vzrostl počet volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR. Přepokládáme, že v září bude nezaměstnanost dále stagnovat, případně dojde k jejímu mírnému zvýšení," shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.

Ke konci srpna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo téměř 34 700 uchazečů o zaměstnání. Zároveň z ní odešlo bezmála 35 300 lidí. Nejvíce nově příchozích hlásí Moravskoslezský kraj (4 428) a Praha (4 327). Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Pardubickém kraji (1 399) a z hlediska okresů v Jeseníku (110). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají lidé, kteří pracovali napříč všemi obory a často na pracovní poměry po dobu určitou. Mezi nově příchozími jsou např. bývalí výrobní dělníci, uklízeči, pracovníci z oblasti služeb, pohostinství, obchodu, cestovního ruchu či administrativy. Hlásí se i bývalí zaměstnanci personálních agentur, strojírenských firem nebo zaměstnavatelů působících v automobilovém či zpracovatelském průmyslu. V menší míře pak také OSVČ, většinou drobní podnikatelé a řemeslníci. Řada z nich ale už svou činnost opět obnovila či postupně obnovuje.

"V současné době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po pracovních příležitostech, kde je možnost práce z domova, zkrácené pracovní doby či sdíleného pracovního místa. V neposlední řadě uchazeči o zaměstnání často uvádí, že jsou pro ně důležité vztahy a atmosféra na pracovišti," doplňuje Jan Karmazín.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v srpnu 22 okresů, největší pak Přerov (o 3,5 %), Praha (o 3,3 %), Most (o 3,3 %), České Budějovice (o 2,9 %), Brnoměsto (o 2,4 %), Plzeň-sever (o 2,1 %) a Bruntál (o 1,9 %). Nezaměstnanost naopak klesla v 55 regionech. Nejvíce pak v okrese Písek (o 9,3 %), Jeseník (o 7,4 %), Jindřichův Hradec a Rakovník (oba o 6,3 %), Pelhřimov (o 5,4 %), Prachatice (o 5,3 %) a Břeclav (o 4,3 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Praha-východ, Jindřichův Hradec a Pelhřimov (shodně 2 %), Prachatice (2,2 %), Písek a Benešov (oba 2,3 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než republikový průměr hlásí 28 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,2 %), Most (7 %), Ostrava-město (6,8 %), Chomutov (6,5 %), Bruntál (6,1 %), Sokolov (5,9 %), Ústí nad Labem a Louny (shodně 5,6 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na 4 % a mužů klesl na 3,6 %.

Jak už bylo uvedeno, během srpna se na ÚP ČR nově přihlásilo 34 666 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 9 228 osob, meziročně pak vyšší o 561 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 35 261 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 1 403 více než v červenci a o 825 více než rok předtím. Novou práci získalo 25 122 osob. V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v srpnu 42,4 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti byla 421 dnů.

Mezi evidovanými bylo 94 686 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,9 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 20,4 % - celkem 56 970. Rodičů a lidí pečujících o děti do 15 let evidoval ÚP ČR 44 870, tvořili 16,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. V uplynulém měsíci bylo bez práce 37 894 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,6 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 143 446 žen, 51,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. V dlouhodobějším horizontu (leden-srpen 2020) se počet evidovaných z prvních čtyř uvedených skupin uchazečů o zaměstnání zvýšil, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných ale výrazně neroste. V některých měsících naopak klesl. Aby ÚP ČR v maximální možné míře podpořil jejich šance na práci, věnuje jim dlouhodobě zvýšenou péči při zprostředkování vhodného zaměstnání.

Ke konci srpna evidoval ÚP ČR celkem 10 201 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 980 a meziročně pak o 1 816 osob více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,7 % (červenec 2020 - 3,3 %, srpen 2019 - 4,1 %). Nezaměstnanost momentálně nijak výrazně neovlivňují. Příchod do evidence "hlavní vlny" této skupiny uchazečů o zaměstnání očekává Úřad práce ČR, jako každý rok, v září. Bez práce bylo k 31. 8. 2020 celkem 7 120 absolventů - o 1 097 více než v předchozím měsíci (červenec 2020 - 6 023, srpen 2019 - 5 944, srpen 2018 - 7 023). Zaměstnavatelé nabízeli této skupině uchazečů celkem 62 760 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a výrobních strojů, kováře, nástrojáře, řemeslníky, pracovníky informačních služeb nebo pomocníky ve výrobě.

V současné době evidují zaměstnanci ÚP ČR vyšší počet dotazů ze strany absolventů nebo jejich rodičů. Zajímá je především to, kdy jim končí status studenta a jak mají postupovat při první evidenci na ÚP ČR. Zaměstnanci úřadu je seznamují s nabídkou volných pracovních míst a upozorňují na to, že je důležité, aby také sami absolventi byli aktivní při hledání pracovního uplatnění. ÚP ČR spolupracuje i se školami, které následně informují studenty. A praktické rady se mladí lidé dozvídají také na ÚP ČR v rámci Informačních a poradenských středisek (IPS), besed na školách nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá po celé republice.

Pokud jde o zaměstnance ze školství, v srpnu jejich počet klesl. Nově se jich do evidence ÚP ČR přihlásilo 733 (červenec 2020 - 1 051, srpen 2019 - 1 096), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 1 280. Celkem jich úřad evidoval 3 295 (červenec 2020 - 3 633, srpen 2019 - 3 707), z toho nejvíce bylo učitelů v oblasti předškolní výchovy (606), specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (590) a učitelů středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ (589). Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2 433 volných pracovních míst v tomto oboru (červenec 2020 - 2 637, srpen 2019 - 2 825). Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a 2. stupních ZŠ (459 míst) a lektory a učitele jazyků (452 míst).

Ke konci srpna evidoval ÚP ČR celkem 340 823 volných pracovních míst, což je o 6 540 více než v červenci a o 9 741 méně než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (86 744), ve Středočeském (63 727), v Jihomoravském (28 962), Plzeňském (28 696) a Pardubickém (26 264) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 5 012 pozic na dohodu o provedení práce a 7 062 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (8,5), Sokolov (5,2), Ústí nad Labem (3,9), Děčín (3,6), Bruntál (3,4), Most (3,3) a Blansko (3,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 884 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče nebo pracovníky informačních služeb.

"Hlášení volných pracovních míst Úřadu práce ČR není zákonnou povinností zaměstnavatelů od 1. 1. 2012, přesto této možnosti zveřejňování volných pracovních míst velmi využívají. Evidovaná volná pracovní místa zaměstnanci úřadu pravidelně aktualizují na základě telefonických, e-mailových, osobních a dalších kontaktů se zaměstnavateli v rámci řízeného monitoringu trhu práce. Pro zajímavost - v srpnu 2020 zaměstnavatelé nahlásili 44 510 nových volných pracovních míst, což je o 2 782 méně než před rokem. V předchozím měsíci ÚP ČR naopak obsadil, a následně z evidence vyřadil, 39 686 volných pracovních míst. Jde o velmi dynamický proces. V řadě případů jsou očekávání zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti poměrně optimistická," upozorňuje Jan Karmazín.

Zaměstnavatelé měli v srpnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, zedníky, kuchaře nebo pomocné manipulační pracovníky. Více než 73 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Úřad práce ČR se nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům nabízí maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci srpna podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) celkem 11 099 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských peněz. Prioritou Úřadu práce ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

V případě veřejně prospěšných prací, jde o nástroj APZ, jenž pomáhá umístit na trh práce nejobtížněji zaměstnatelné uchazeče o zaměstnání. K 31. 8. 2020 v rámci VPP pracovalo celkem 6 757 lidí. Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým úřad věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti.

Za standardní délku trvání VPP považuje Úřad práce ČR 12 měsíců. Opakovaně pak může podpořit stejného klienta tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností, např. v infocentrech, knihovnách, či jiných veřejných agend. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelních pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci srpna šanci získat zaměstnání 2 539 uchazečů. Celkem 8 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení) a 388 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Úspěch sklízí též příspěvek na dojížďku. Dosud o něj požádalo celkem 10 743 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 524), Olomouckém (2 464), Ústeckém (1 195) a Jihomoravském (1 064) kraji. V průběhu srpna přijal Úřad práce ČR 64 žádostí. Se 7 056 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 29 z nich v srpnu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 2 500 Kč, protože podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10-25 a 25-50 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, obsluha strojů, kovodělníci, elektrikáři, opraváři, řidiči, strážní, pracovníci ve zdravotnictví, v sociální oblasti nebo informačních službách, prodavačky, učitelé, skladníci, maséři, uklízečky, účetní, dámské krejčové nebo třeba pracovníci v lékárně či laborantky.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 5 222 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 654), v Moravskoslezském (1 055), Jihomoravském (527) a Středočeském (421) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 116 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje, a to opakovaně, další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 31. 8. 2020 se jich účastnilo celkem 427 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací - ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci srpna 576 osob se zdravotním postižením (z toho jich 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center apod. Celkem 183 uchazečům přispěl ÚP ČR v srpnu na provoz pracovního místa pro OZP a OZP - samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 93 385 lidí, tj. 33,5 % všech uchazečů vedených v evidenci (červenec 2020 - 34,7 %, srpen 2019 - 37,8 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 755 Kč. Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 15 076 (16,1 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 Kč, pak 3 979 (4,3 %) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 969 791 819,60 Kč (červenec 2020 - 1, 041 mld. Kč, červen 2020 - 1 040 mil. Kč, květen 2020 - 917 tis. Kč, duben 2020 - 738 tis. Kč, březen 2020 - 848 tis. Kč).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za červenec 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR - 2,9 %, v EU27 7,2 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,7 % a v EU27 7,2 %).
Zdroj: MPSV

Další články z rubriky Ekonomika

Konference Hospodářské komory a České asociace umělé inteligence ukáže firmám, jak používat AI

Praktické ukázky využití v podnicích, konzultační zónu a workshopy, na kterých si zástupci firem vyzkouší AI nástroje, chystají Hospodářská komora a Česká asociace umělé inteligence. Na konferenci AI inspiration v pražském Cubexu na konci května ...

První investiční VC fond z Národního plánu obnovy ČR bude spravovat Tensor Ventures

Investiční společnost Tensor Ventures byla vybrána jako správce prvního fondu rizikového kapitálu (VC), který bude financován z Národního plánu obnovy ...

ČSOB Index očekávání firem: Optimismus podnikatelů a firem roste, chuť investovat je nejvyšší od roku 2019

Nálada malých a středních firem a podnikatelů se mění k lepšímu. Největší posun od podzimu nastal v investiční aktivitě, která je na nejvyšší úrovni z ...

Výzva všem samosprávám: Vypravte se na URBIS pro know-how, dobrou praxi i kontakty

Brno - Už 4. června 2024 otevře své brány brněnský URBIS. Letošní ročník nabídne v Česku doposud nevídaný třídenní program s účastí ministrů, předních ...

AMSP: Vyzkoušejte si Akademii podnikání České spořitelny

Máte hlavu plnou nápadů a snů a nechybí vám ambice je realizovat? Svého podnikavého ducha můžete ze řetězu pustit třeba právě teď! V Akademii podnikán ...

DoporučujemeNeděle 26.5.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »