InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

S následky pandemie se bude téměř polovina firem potýkat déle než půl roku, změní se i způsob práce

27.05.2020
S dopady pandemie se bude podle průzkumu mezinárodní sítě poradenských společností Moore Global potýkat alespoň tři měsíce téměř polovina jejích klientů (45 %). A minimálně se šesti měsíci zase počítá 42 % z nich. Změny se promítnou i do způsobu a struktury práce, ve firmách se stane standardem home office a důraz na online prostředí. Z dlouhodobého hlediska by tak krize mohla posílit roli digitálních technologií v různých odvětvích. České republice ale může přinést až čtvrt milionu nezaměstnaných.
Foto: pixabay.com
Podle celosvětového průzkumu sítě Moore Global mezi jejími klienty má až 96 % z nich obavy z dopadů koronavirové pandemie, a to především těch dlouhodobých. Až 45 % podniků počítá s tím, že následky krize budou pociťovat ještě alespoň další tři měsíce. Pro 42 % z nich je zase pravděpodobnější dokonce až šestiměsíční horizont. Stejné procento firem také uvedlo, že kvůli koronaviru provádí změny ve způsobu práce. Vedle preventivních opatření se jedná například o částečný přesun prodejů zboží a služeb do online prostředí, anebo fungování zaměstnanců v režimu home office. Ten povinně pro všechny zaměstnance zavedlo 36 % firem.

Role technologií posílí
Třetina podniků podle průzkumu věří, že po skončení preventivních opatření budou více využívat digitální technologie. K tomu se podle Moore Czech Republic začínají více přiklánět i české firmy. "Mnoho z nich nemělo nastavené procesy řízení, nedostatečné kybernetické zabezpečení nebo jim chyběl hardware. Improvizovat musely kvůli mimořádné situaci a hromadnému home office nejen soukromé podniky, ale zejména veřejné instituce. Některé úřady například nesmí v rámci své agendy využívat programy jako Skype nebo Teams, u jiných bylo zase nutné zaměstnance dodatečně proškolit," vysvětluje Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic. "Lze tedy očekávat, že v řadě subjektů dojde také k přenastavení procesů jak směrem dovnitř, tak i navenek, aby se zlepšila jejich připravenost v případě neočekávaných událostí," dodává.

Rezervy na více než půl roku má jen čtvrtina firem
Kromě strukturálních změn se firmy nejčastěji potýkají s finančními problémy. Z průzkumu vyplývá, že pouze čtvrtina z nich disponuje dostatečnými prostředky pro pokrytí nákladů a pohledávek v příštích šesti měsících. "V tomto ohledu je podobná situace i v České republice. Zejména pro malé firmy, které nedisponují většími rezervami, znamená útlum jejich aktivit problémy, které se naplno projeví až ve střednědobém výhledu. Mnoho z nich bude nuceno přijímat přísná úsporná opatření, včetně propouštění," říká Radovan Hauk. Podle jeho odhadu by jen v Česku mohlo vlivem aktuálních událostí přijít o práci až 250 tisíc lidí. Naopak rozšiřovat svou pracovní sílu se z globálního hlediska dle průzkumu chystá beze změn či odkladů jen desetina firem.

Dlouhodobé výhledy
Mezi dlouhodobá opatření, jejichž důležitost bude v důsledku pandemie stoupat, patří podle průzkumu zejména intenzivní zapojení moderních technologií a změny ve způsobu práce zaměstnanců. Velká část podniků (až 82 %) zároveň neplánuje měnit svou cenovou politiku. "Do budoucna můžeme očekávat častější využívání online transakcí, internetového prodeje a elektronické komunikace namísto osobního kontaktu," dodává Radovan Hauk.
Autor: Roman Macháček

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »