InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Investice do krajských nemocnic rostou, kraje letos utratily stovky milionů

25.11.2019
Zdravotnická zařízení v Česku jsou často stavby z počátku minulého století, které z mnoha ohledů nesplňují současné standardy. Neúspornost budov nebo nedostatečný komfort pro pacienty jsou jen některé z problémů, se kterými se nemocnice potýkají. V posledních letech však objemy investic do nemocnic výrazně stoupají, díky čemuž se daří nejvíce zastaralé provozy postupně opravovat nebo úplně nahrazovat.
Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně | Foto: kntb.cz
Celkově stav zdravotnických zařízení v krajích jejich představitelé hodnotí jako dobrý, i když přiznávají, že některá pracoviště nejsou v ideální kondici. "Nelze se vyhnout přirozenému stárnutí objektů či riziku nenadálých havarijních událostí. Tyto skutečnosti se snažíme kompenzovat a snižovat maximálně hospodárným a efektivním vynakládáním finančních prostředků," říká Nikola Birklenová, mluvčí Moravskoslezského kraje.

Péče o zdravotnická zařízení je důležitou položkou napříč kraji, investice do nich v jejich rozpočtech v letošním roce dosahovaly stamilionových částek. Například Moravskoslezský kraj na letošek vyčlenil 391 milionů Kč, v Pardubickém kraji pak do krajských nemocnic a příspěvkových organizací putovalo 373 milionů Kč. "Tento objem budeme dále výrazně navyšovat. Investice do zdravotnictví mají v našem kraji v nejbližších letech vysokou, ne-li nejvyšší prioritu," říká Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.

Ve většině krajů objem investic v posledních třech letech roste nebo si udržuje stabilní hladinu. "Trend rostoucích objemů plyne z rostoucích potřeb nemocnic. Nezanedbatelným faktorem, který se na trendu podílí, je však mimořádně rychlý růst cen stavebních prací a materiálů," popisuje Hana Brožková, mluvčí Jihočeského kraje.

Více peněz od krajů zaznamenali i samotní stavbaři. "Kraje jsou v posledních letech v zadávání zakázek aktivnější. Je to jedině dobře, protože některá zařízení opravy skutečně nutně potřebují," popisuje Ondřej Wachal, ekonomicko-provozní ředitel firmy VW WACHAL, pro kterou zdravotnické stavby tvoří nemalou část produkce. Loni například dokončila nový pavilon nemocnice ve Zlíně. Rostoucí ceny pak přičítá trvajícímu nedostatku zaměstnanců, tlaku na růst jejich mezd a také rostoucím cenám subdodavatelských prací.

Právě nový pavilon Zlínské nemocnice je ukázkou, že než rekonstruovat extrémně zastaralou budovu, může být výhodnější postavit novou. Podle zástupců krajů to však není pravidlem. "Je to na individuálním posouzení. Pokud jde o výstavbu, přirozeně preferujeme výstavbu na zelené louce. Vždy to ale nejde kvůli zachování provázanosti provozů, dostupnosti nebo majetkoprávním vztahům. Proto je někdy nevyhnutelná rekonstrukce, která bývá mnohem dražší," říká Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Zdravotnická zařízení v krajích trpí celou řadou neduhů, které se úřady snaží investicemi odstraňovat. "Nejčastějším problémem bývá nehospodárnost budov a s tím spojené náklady na provoz. Řada nemocnic nevyhovuje kapacitně a nesplňuje současné standardy komfortu pro pacienty a personál. Rekonstrukce také často počítají se zpřístupněním pro občany se smyslovým postižením či sníženou mobilitou," vypočítává Ondřej Wachal.
Autor: Roman Müller

Další články z rubriky Ekonomika

V půlce roku je ve výstavbě 237 km silnic, na železnici se opravují budovy a staví nové tratě

Stavební sezóna je na svém vrcholu, aktuálně je ve výstavbě celkem 236,8 kilometrů dálnic, modernizace D1 a silnic I. třídy. V letošním roce bude ještě otevřeno 63,1 kilometrů nových vozovek. Na železnici se zprovozní 48 kilometrů modernizovaných ...

České dráhy vypsaly tendr na dodávku 90 elektrických lokomotiv

České dráhy hledají dodavatele až 90 moderních elektrických lokomotiv pro rychlost 200 km/h a provoz v České republice a ve střední Evropě. Národní do ...

Průměrná hrubá měsíční mzda odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií překonala hranici 58 tisíc korun

V roce 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) meziročně o 8,5 % a poprvé překona ...

Schodek státního rozpočtu ke konci června stoupl na 195,2 miliardy korun

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v polovině roku deficitem ve výši 195,2 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, ...

Rozšíření kompenzačního bonusu na dohodáře vyjde veřejné rozpočty na 2 miliardy korun

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, ...

DoporučujemePátek 3.7.2020
Počasí v ČR
Počasí v regionech »