InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Inspektoři obchodní inspekce zajistili ve 3. čtvrtletí padělky za 24 milionů korun

11.11.2019
Kontroly, jejichž cílem je zajistit padělky nejrůznějšího spotřebního zboží, nabízené spotřebitelům na českém trhu, pokračovaly také ve 3. čtvrtletí roku 2019. V jeho průběhu zajistili inspektoři 10666 kusů výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, tedy v necelých 16% z 312 kontrol. Jedná se o padělky vyčíslené v cenách originálů ve výši 24 114 613 korun. Celkem bylo ve 3. čtvrtletí pravomocně uloženo 281 pokut v hodnotě 4 568 500 Kč. Na webu České obchodní inspekce tom informuje tiskový mluvčí Jiří Fröhlich.
Ilustrační snímek | Foto: ČOI
V období od 1. 7. do 30. 9. 2019 zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 312 provozoven a prodejních míst, kde ověřovali, zda prodávající nabídkou, prodejem, či skladováním výrobků neporušují obecně závazné předpisy dozorované ČOI, resp. některá práva duševního vlastnictví, tj. zda neporušují zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněně užívat označení chráněné podle zvláštního právního předpisu.

Z celkového počtu 312 provedených kontrol zjistili inspektoři porušení obecně závazných právních předpisů v 234 případech (75 %). Z tohoto počtu u 48 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což je 15,38 %.

Při sedmi kontrolách spolupracovala Česká obchodní inspekce s dalšími orgány státní správy a to s Policií České republiky a v jednom případě s příslušným živnostenským úřadem.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 celkem 281 pokut v hodnotě 4 568 500 Kč. Tyto pokuty zahrnují i pokuty za další porušení obecně závazných právních předpisů, která byla v rámci kontrol ve 3. čtvrtletí zjištěna.

Kontroly zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele při nabídce, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, jsou prováděny na základě podání majitelů práv duševního vlastnictví, s využitím vlastních poznatků a také na základě spotřebitelských podání. Ve 3. čtvrtletí roku 2019 bylo celkem provedeno 312 kontrol. Porušení práv duševního vlastnictví bylo zjištěno ve 48 případech, tj. 15,38 % z celkového počtu provedených kontrol.

Oproti minulému čtvrtletí tak došlo k mírnému poklesu procentního podílu kontrol s porušením i množství kusů zajištěných padělků.

Největší oblastí výskytu výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsou regiony na hranicích s Německem a Rakouskem, kde stále fungují tržiště se stánky. V Praze se po uzavření Holešovické tržnice přesunul prodej a nabízení těchto výrobků na tzv. "bleší trhy" ve Vysočanech, ulice U Elektry, které probíhají vždy v sobotu, neděli a o svátcích.

Zdroj: ČOI

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »