InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

České faktury se proplácejí rychleji než britské, švýcarské nebo rakouské

11.11.2019
V České republice se pohledávky v řádném termínu bez zbytečných průtahů naplňují téměř ve dvou třetinách případů. České faktury se tak proplácejí rychleji než britské, švýcarské nebo rakouské. Vůbec nejlépe si v tomto ohledu vedou nejmenší firmy. Česko také podle analýzy projektu Evropa v datech patří k evropským lídrům ve využívání elektronických faktur. České firmy na ně spoléhají nejčastěji z celé východní Evropy.
Foto: pixabay.com
České faktury se splácejí rychleji než britské, švýcarské a rakouské. K pozdnímu splácení dochází v tuzemsku jen ve 34,1 % případů, zatímco ve výše zmíněných státech dosahuje podíl pozdě splněných pohledávek až 40 %. S pozdními platbami se však Češi přesto setkávají velmi často, v průzkumu společnosti Atradius tuto zkušenost uvedlo téměř 90 % respondentů. Pro 38,7 % podnikatelů přitom pozdě splacené faktury představují závažný problém, kvůli kterému museli například odložit platby vlastním dodavatelům (17,3 %). Ztrátu příjmů na základě pozdě splacených faktur zaznamenalo 11,3 % firem.

Slováci platí faktury o den dříve
Čas od vystavení do fyzického splacení pohledávek (označované zkratkou DSO) se u nás vloni zkrátil o dva dny, a nyní tak dosahuje 44 dní. Lépe je na tom z východní Evropy jen Slovensko, které se může chlubit splatností jen o den kratší. Splatnost je v Česku průměrně stanovena na 28 dní, což je z hlediska celé východní Evropy nejkratší období. "Domácí zákazníci mají na zaplacení průměrně 25 dnů, zahraniční jen o šest dní více. Téměř 80 % pohledávek se má splatit do třiceti dní a pouhé jedno procento převyšuje devadesátidenní lhůtu. Nejpřísnější je ve stanovování mezních termínů splatnosti Německo s 91 % faktur splatných do třiceti dnů," vysvětluje Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech.

Čím menší firma, tím důslednější
Velmi dobře si Česká republika stojí i ve využívání elektronické fakturace. Tu uplatňuje téměř 80 % firem, což je opět největší poměr ve východní Evropě. S přechodem na online fakturaci ale zaznamenalo zrychlení plateb jen 39 % firem. "Nejlepší platební morálku mají menší firmy z oblasti služeb, protože se musí podřídit přísným platebním požadavkům velkých podniků. U faktur vystavených většími společnostmi naopak není výjimkou splatnost až 90 dní. Malým a středním podnikům, často závislým na každé platbě, přitom může tak dlouhá splatnost způsobovat velké problémy," uvádí Marek Hejdušek, ředitel služby Cashbot. Ta nabízí živnostníkům i malým a středním firmám možnost profinancování faktur do druhého dne. Pomáhá jim tak získat peníze dříve a využít je například pro rozvoj svého podnikání.

Podniky častěji využívají i factoring
Domácí firmy v rostoucí míře využívají služeb factoringu, kdy banka průběžně proplácí firemním klientům pohledávky, které mají u svých odběratelů. Klienti tak nemusí čekat na zaplacení jejich pohledávek v dohodnuté splatnosti s jejich odběrateli a peníze mají od banky okamžitě k dispozici. Tím si zrychlují a stabilizují jejich peněžní tok neboli cash-flow. "Jen za rok 2018 jsme profinancovali přes 550 tisíc faktur klientů v celkovém objemu téměř 36 miliard korun. Stále nicméně platí, že v České republice je penetrace využití factoringu v poměru k hrubému domácímu produktu pouze 3,3 %, zatímco průměr v Evropské unii činí téměř 11 %", říká Pavel Chlumský, člen představenstva Factoringu České spořitelny.

V Česku platby pozdržují hlavně odběratelé
Napříč Evropou je hlavním důvodem pro pozdní splatnost faktur nedostatek dostupných finančních prostředků nakupujících. V České republice za pozdní tuzemské transakce nejčastěji může pozdržení platby dodavateli, aby měl odběratel peníze na financování dalších potřebných věcí. S více než 57 % respondentů Česko převyšuje všechny evropské státy. Obdobně si Češi stojí i v rámci zahraničních transakcí, kde nás však v tomto ohledu převyšuje Slovensko.
Autor: Roman Macháček

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »