InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Český autoprůmysl v očekávání transformace odvětví

29.06.2019
Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2018 opět rekordních výsledků. Odvětví zůstává nadále motorem české ekonomiky, významným zaměstnavatelem, který přispívá k rozvoji jednotlivých regionů Česka i významným plátcem daní do veřejných rozpočtů. Rok 2018 byl ale současně pro celý evropský a světový automobilový průmysl přelomový. Evropská unie schválila regulaci omezující emise CO2 z osobních automobilů a s ní i nástup elektromobility. Ambiciózní cíle, které jsou základem největší transformace odvětví, kladou velké nároky jak na výrobce a dodavatelský řetězec, tak i na potřebné investice do vybudování odpovídající infrastruktury. Pro udržení přínosů, které automobilový průmysl pro českou ekonomiku má, je proto nezbytná především aktivní účast vlády, samospráv, ale i úzká spolupráce s dalšími odvětvími, jako například energetika, IT nebo telekomunikace.
Bohdan Wojnar, prezident AutoSAPFoto:
Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP soudí, že český automobilový průmysl v roce 2018 patrně dosáhl svého vrcholu, když produkce, tržby i export členů AutoSAP dosáhly na nová maxima. "Z dat od našich členů i veřejných zdrojů lze vysledovat podstatné snížení tempa růstu z předchozích let a vyčerpání trhu práce. S ohledem na transformaci odvětví, vývoj na evropských a světových trzích a další rizika můžeme očekávat podobný vývoj i v letošním roce."

Jak ale B. Wojnar připomíná, automobilový průmysl čekají zásadní změny: "Evropská regulace limitů CO2 vytváří na automobilky velký tlak. Výrobci i dodavatelé se na nové trendy intenzivně připravují. Klíčem k úspěchu je ale především budoucí zájem zákazníků. Proto je nyní zcela zásadní aktivní podpora vlády ČR a její účast na transformaci odvětví prostřednictvím vytváření uživatelsky příznivého prostředí. Kromě podpory rozvoje dobíjecí infrastruktury, jde především o odstranění administrativních a technických překážek. Jde především o to, aby ti zákazníci, kteří se o nákup elektrického vozidla již dnes zajímají, nebyli vystavováni zbytečným překážkám, jako například nemožnost vyúčtovat domácí dobíjení firemního vozidla nebo zvýšeným odvodům pro zaměstnance, kteří vozidlo používají i pro soukromé cesty."

B. Wojnar zároveň podotýká, že je autoprůmysl významným přispěvatelem do státního rozpočtu: "Jen v minulém roce odvedly firmy AutoSAP a jejich zaměstnanci odhadem nejméně 62 miliard Kč do státního rozpočtu v podobě daně z příjmu a plateb na sociální a zdravotní pojištění. Za celý sektor odhadujeme tuto částku na zhruba 69 miliard Kč a to nehovořím o dalších přínosech autoprůmyslu pro české hospodářství."

Také podle Zdeňka Petzla, výkonného ředitele AutoSAP, je požadavek automobilového průmyslu na podporu vlády oprávněný: "Pokud se vládě nepodaří odstranit překážky, které brzdí například rozvoji elektromobility v ČR, o to více hrozí, že pokuty, které by automobilky byly při neplnění emisních cílů nuceny platit do rozpočtu EU, by měly zásadní negativní vliv nejen na prosperitu firem, ale i na odvody do státního rozpočtu, nebo zaměstnanost. Hovoříme přitom o 250 milionech Kč na každých 100 000 vyrobených vozidel při překročení limitů o pouhý 1 gram CO2."

AutoSAP navrhuje opatření na podporu českého autoprůmyslu
V souvislosti s rozvojem e-mobility a dalších megatrendů uspořádal AutoSAP v březnu tohoto roku již II. Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu, které navázalo na zahájení strategické spolupráce s českou vládou v roce 2017. K nejdůležitějším závěrům setkání patřil důraz na urychlení realizace pětadvaceti bodového Akčního plánu Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a schválení nových opatření pro udržení konkurenceschopnosti českého autoprůmyslu a podporu elektromobility.

Vedle investic do infrastruktury navrhuje AutoSAP především zavedení opatření bez dopadů na veřejné rozpočty směřujících k odstranění bariér zejména pro firemní zákazníky k pořizování nových bezemisních vozidel.

Produkce firem sdružených v AutoSAP mírně překonala maxima dosažená o rok dříve. Celkové tržby při meziročním růstu ve výši 0,8 % dosáhly výše 1 102,4 mld. Kč. Objem exportu se oproti roku 2017 zvýšil o 0,3 % na celkových 920,7 mld. Kč (z 918 mld. Kč v roce 2017). Většina produkce byla vyvezena na zahraniční trhy, dominantním exportním partnerem je dlouhodobě s větším než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci v roce 2018 podílely téměř jednou čtvrtinou (23,7 %), podíl na celkovém exportu ČR činil v loňském roce 20,9 %.

Uplynulý rok byl současně ve znamení růstu počtu zaměstnanců a jejich mezd. Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP opět vzrostl na celkový počet 133 079, což je oproti předchozímu roku o 4 895 osob více než v roce předchozím (+ 3,8 %). Nárůst počtu zaměstnanců i mezd zaznamenaly všechny skupiny výrobců ? finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2018 vzrostla o 8,7 % na 40 865 Kč, v dělnických profesích o 9,4 % na 34 556 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,2 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 8,4 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR). Členové AutoSAP představují 15 % zaměstnanců v průmyslu ČR.

Finální výrobci přepsali rekordy
Také produkce finálních výrobců jen mírně navýšila rekordní hodnoty s roku 2017. Celkově bylo v ČR vyrobeno téměř 1,45 milionu osobních vozů. I nadále je velký zájem o "české" autobusy vyráběné výhradně na zakázku. Nárůst ve výši 5,6 % znamená celkem 4 890 vyrobených kusů. Výrazně také vzrostla výroba motocyklů o 12,2 % na 1 493 kusů. Přívěsů a návěsů bylo vyrobeno téměř stejný počet jako v roce 2017 - 25 298 (+ 0,4 %). V porovnání s ostatními zeměmi zůstává Česko významným světovým producentem vozidel. V přepočtu na jednoho obyvatele jsme jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. V absolutních počtech jsme udrželi pátou pozici v Evropě a oproti roku 2017 se posunuli o dvě příčky vpřed ve světovém měřítku na patnácté místo.

Český automobilový průmysl z pohledu příjmů do státního rozpočtu
Automobilový průmysl je nejen klíčovým sektorem ekonomiky, ale také významným plátcem daní. Spolu s dalšími segmenty ekonomiky obsluhujícími automobilový průmysl, silniční dopravu a individuální i hromadnou mobilitu na pozemních komunikacích vůbec, je významným přispěvatelem do složené daňové kvóty (fiskálních veřejných příjmů) ČR.

Odhadované odvody členských firem Sdružení automobilového průmyslu, které se na celkové produkci autoprůmyslu podílí z více než 90 %, dosahují výše nejméně 62 miliard Kč. Když se podíváme na celý autoprůmysl, odhadujeme, že se jedná o 69 mld. Kč.

Veřejné investice související s adaptací ČR na elektromobilitu a další megatrendy v automobilovém průmyslu a chytré mobilitě tak významně financuje prostřednictvím příspěvku do složené daňové kvóty samotný automobilový průmysl.Zdroj: Vojtěch Severýn

Další články z rubriky Ekonomika

Nárok na předčasnou penzi by mělo mít více lidí v nejnáročnějších profesích, návrh projedná vláda

Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení odesílá MPSV důchodovou reformu na vládu. Ta by celý materiál měla projednat do konce března. Do návrhu byla doplněna dvě klíčová opatření. Především došlo k rozšíření okruhu lidí, kteří budou ...

Od 1. dubna začnou platit nová pravidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od 1. dubna 2024 vejde v účinnost zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla včetně doprovodného zákona. Nová právní úprava reaguje na příslušno ...

Státní dluh se loni zvýšil o 216,1 miliardy korun na 3,1 bilionu korun

Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023, která obsahuje detaily o dynamice a struktuře s ...

O akci na podporu exportu Meeting Point CzechTrade byl rekordní zájem, přišli zástupci více než 420 firem

Na největší proexportní akci pro střední a malé firmy Meeting Point CzechTrade přišlo své exportní záměry konzultovat 427 českých firem. K dispozici j ...

Hospodářská komora: České firmy zamířily do Lucemburska, zaměří se na vesmírné technologie a kybernetickou bezpečnost

Prezidenta České republiky Petra Pavla doprovází na státní návštěvě Lucemburska ve dnech 28. února až 1. března podnikatelská delegace Hospodářské kom ...

DoporučujemePondělí 4.3.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »