InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Nezaměstnanost mladých lidí v ČR se snižuje

24.06.2019
V roce 2013 se Česká republika připojila k doporučení Evropské rady, na jejímž základě garantuje, že každý mladý nezaměstnaný člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání anebo vzdělávání. S cílem naplnit tuto garanci realizuje MPSV prostřednictvím Úřadu práce České republiky v krajích sérii projektů Záruky pro mladé. I díky nim se daří uplatňovat mladé lidi na trhu práce a snižovat jejich nezaměstnanost. K 30. dubnu tohoto roku činila nezaměstnanost mladých jen 2,3 %.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Česká republika se v roce 2013 připojila k doporučení Evropské rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (též nazýváno jako Youth Guarantee) a garantuje tak každému mladému člověku do 25 let učinit do čtyř měsíců od doby, kdy se stal nezaměstnaným nabídku kvalitního zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy anebo stáže. MPSV tuto garanci naplňuje prostřednictvím série regionálních projektů Úřadu práce České republiky, které jsou realizovány s výjimkou Prahy, ve všech krajích České republiky a nesou název Záruky pro mladé. Posláním těchto projektů je posílit motivaci účastníků k prohloubení odborných znalostí a pracovních dovedností a zabránit dlouhodobé či opakované nezaměstnanosti mladých lidí. Projekty velmi výrazně přispívají ke snižování nezaměstnanosti mladých, specifický podíl nezaměstnaných ve věkové skupině do 25 let činil k 30. dubnu jen 2,3%, zatímco celkový podíl nezaměstnaných byl ve stejnou dobu 2,7%.

I přes velmi příznivou situaci na trhu práce je nezbytné investovat do podpory zaměstnání mladých osob, neboť první pracovní zkušenost je obvykle zkušeností určující pro další profesní život. Z tohoto důvodu podpořilo MPSV prodloužení realizace projektů. Vstup mladých osob na trh práce proto není podporován výhradně výše uvedenými projekty, ale rovněž všemi dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. V období od října loňského roku do dubna roku letošního bylo takto podpořeno 2 183 mladých osob. Při tom v dubnu letošního roku bylo v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeno 23 680 osob mladších 25 let.

Nad rámec doporučení rozšířilo MPSV, vzhledem ke specifickým problémům vybraných krajů České republiky, podporu mladým osobám až do 30 let. Důvodem je zejména podpora setrvání mladých, v řadě případů kvalifikovaných, lidí ve strukturálně postižených regionech. Odliv "mozků" se totiž netýká výhradně států jako celků, ale negativně se projevuje i mezi jednotlivými kraji a strukturálně postiženým regionům podrývá možnost dalšího rozvoje.
Zdroj: MPSV

Další články z rubriky Ekonomika

Ministerstvo financí opět vyhlašuje březen měsícem finančního zdraví

Na podporu finančního vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo financí už v loňském roce březen měsícem finančního zdraví. V rámci této vznikající tradice proběhne napříč Českem v březnu 2024 řada zajímavých aktivit, jejichž společným cílem je zvyšování ...

Výplaty věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začnou v březnu

V březnu začne vyplácení více než 15 300 věřitelů Sberbank CZ. V částečném rozvrhu dostanou 95 % svých pohledávek. ...

SP ČR: Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice i změny v důchodovém systému

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projedna ...

Agentura Fitch zlepšila výhled pro rating ČR z negativního na stabilní

Agentura Fitch Ratings změnila v pátek výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Hodnocení schopnosti České republi ...

V březnu Finanční správa poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přizná ...

DoporučujemeStředa 28.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »