InfoDnes.cz » Zpravodajství » Domácí

Vláda schválila peníze pro sociální služby, v návrhu novely horního zákona ruší pětiletá moratoria na cenu surovin

17.06.2019
Na jednání v pondělí 17. června 2019 vláda Andreje Babiše dořešila problém s dofinancováním sociálních služeb na letošní rok. Kraje a hlavní město Praha dostanou od státu navíc miliardu, dalších 900 milionů budou moci získat z evropských dotací.
Ilustrační snímek | Foto: vlada.cz
Model dofinancování sociálních služeb v letošním roce je výsledkem dohody Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Ze státního rozpočtu přiteče krajům a hlavnímu městu Praze, které jsou zřizovateli a objednavateli sociálních služeb, celkem miliarda korun navíc - 500 milionů půjde z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, 500 milionů použije vláda z vládní rozpočtové rezervy. Tím by měl být pokryt rozdíl ve výdajích na platy zaměstnanců, který vznikl navýšením platových tarifů a zvláštních příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí od 1. ledna 2019. Původně rozpočet počítal s pětiprocentním navýšením platových tarifů, vláda ale nakonec schválila sedmiprocentní.

O dalších 1,5 miliardy korun bude navýšena výzva MPSV na podporu rozvoje některých druhů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020. Mezi sociální služby, které lze těmito prostředky podpořit, patří například azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny a další služby sociální prevence a terénní služby sociální péče. Ministerstvo vyjde krajům vstříc a maximálně zkrátí proces schvalování projektů, a to z obvyklých pěti na dva měsíce, aby kraje mohly co nejrychleji čerpat finanční prostředky na navazující nebo nové projekty.

Vláda se zabývala také několika tématy souvisejícími s těžbou nerostného bohatství. Schválila návrh novely horního zákona, kterým chce zrušit dosavadní systém pětiletých moratorií na zvyšování úhrady za vytěžený nerost. Podle vlády je tento způsob stanovení úhrad nepružný a neumožňuje státu adekvátně reagovat na významné posuny ceny nerostů na trhu. Aktuální pětileté období se ale vláda zavázala dodržet, změna by proto měla platit až od 1. ledna 2022.

Zároveň také vláda zpřísní pro těžaře pravidla v oblasti tvorby, správy a použití rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod. Nově jim bude uložena povinnost tu část rezerv, kterou podnikatelé vytvořili do roku 2006 pouze účetně a dosud ji nespotřebovali, uložit nejpozději do 30. června 2022 na zvláštní vázané účty v bance. Všechny rezervy na sanace a rekultivace budou muset být reálně, nikoli už jen účetně, a disponovat s těmito prostředky bude možné jen se souhlasem báňského úřadu.

Vláda současně schválila také harmonogram přípravy zcela nové báňské legislativy. Podle ministrů je stávající báňská legislativa již nevyhovující a je třeba ji kompletně přepracovat. Největší problémy vláda vidí především v potřebě důslednější ochrany tzv. kritických a superstrategických surovin Evropské unie a také ložisek tantalu, zirkonia, titanu, zlata, lithia a uranu. Ministerstvo průmyslu a obchodu má do 30. listopadu 2019 zpracovat kompletní analýzu báňské legislativy a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem do 31. června 2020 analyzovat současný horní zákon a geologický zákon z pohledu zajištění požadavků Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.

Kabinet také řešil další postup v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Zaplavování bývalých hnědouhelných dolů, které se již osvědčilo u jezer Chabařovice a Most, se má do budoucna týkat i jam po dolech ČSA a Vršany. Výsledkem by měl být vznik rozlehlých vodních ploch, které se navíc stanou součástí boje proti suchu - zadrží vodu v ČR a zároveň by měly být vytvořeny podmínky pro jejich možné vodohospodářské využití. Jejich správou a provozem by měl být pověřen státní podnik Palivový kombinát Ústí.
Zdroj: Úřad vlády ČR

Další články z rubriky Domácí

Počítače, telefony lednice: Lidstvo letos vyprodukuje 50 milionů tun elektroodpadu

Mezinárodní den elektroodpadu (MDE), letos v pořadí už druhý, se uskuteční v pondělí 14. října. Vyhlašuje jej WEEE Forum, Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu. Svými aktivitami se letos ...

Čeští senioři podceňují očkování proti chřipce. Každý rok jich za to stovky zbytečně zaplatí životem

Chladné měsíce roku jsou typické zvýšeným výskytem viru chřipky, kterému každoročně podlehnou stovky tisíc lidí na celém světě. U nás jich zemře v sou ...

Inteligentní kamery předcházejí potyčkám agresivních teenagerů i ozbrojeným útokům

Je smutnou skutečností, že jsme z bezpečnostního hlediska ve veřejných prostorách stále zranitelnější. S růstem agresivity problematických návštěvníků ...

Stát nemá jasnou strategii pro financování a rozvoj národních parků

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu v letech 2016 až 2018 u správ národních parků. Zjistil několik dí ...

Čeští a polští inspektoři se dohodli na spolupráci při kontrole mezinárodní přepravy odpadů

Hradec Králové - Spolupráci mezi Inspekcí ochrany životního prostředí v Polské republice a Českou inspekcí životního prostředí v České republice v pát ...

DoporučujemePátek 18.10.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »


Copyright © 1/2009-2019 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.