InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Začala platit novela insolvenčního zákona. Co přináší nového?

03.06.2019
S prvním červnovým dnem vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec nevznikaly.
Ilustrační snímek | Foto: ID
Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že mu během 5 let nebude oddlužení zrušeno a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby pohledávky nezajištěných věřitelů plně uspokojil. Novela současně nabízí možnost zkrácené tříleté doby oddlužení pro starobní důchodce, osoby invalidní ve druhém a třetím stupni a další dlužníky, kteří během této doby uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Za nejvýznamnější změnu označila ministryně spravedlnosti Marie Benešová odstranění podmínky vstupu do oddlužení spočívající ve schopnosti splatit alespoň 30 % pohledávek běžných nezajištěných věřitelů. "Novela však přináší i řadu dalších novinek. Zavádí se kombinace oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jako obecný způsob oddlužení. Vybrané typy nadlimitního příslušenství se stávají tzv. podřízenými pohledávkami a uspokojují se až po úplném uspokojení všech ostatních pohledávek a dochází také k podstatnému zjednodušení sepisu návrhu na povolení oddlužení," představila zásadní změny ministryně Benešová. Novela dále zavádí zákaz zpeněžování nepatrného majetku a ochranu přiměřeného obydlí dlužníka. V neposlední řadě se rozšiřuje možnost žádat o jinou výši měsíční splátky.

V souvislosti s uvolněním vstupních podmínek očekává Ministerstvo spravedlnosti navýšení nápadu věcí na soudy, rezort však bude vývoj pečlivě sledovat a v případě potřeby přijme nezbytná opatření.

Typový příklad:
Povolení oddlužení žádá dlužník, jehož celková výše nezajištěných závazků dosahuje částky 800 000 Kč, bylo přihlášeno 10 pohledávek, plní 1 vyživovací povinnost vůči svému dítěti a jeho čistý měsíční příjem činí 15 500 Kč. Dlužník nemá soudem stanovené výživné.

Za současného stavu insolvenčního zákona do 31. 5. 2019 je dlužník povinen splatit minimálně 30 % výše nezajištěných závazků v době 5 let. V tomto případě tedy minimálně 240 000 Kč, což předpokládá minimální měsíční splátku ve výši 4 000 Kč. Výše nezabavitelné částky pro tohoto dlužníka činí 10 524 Kč, srážka tedy je 4 976 Kč. Po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1 089 Kč (a celkové odměny 3 025 Kč za přezkoumané přihlášky pohledávek) bude nicméně dlužník hradit na závazky měsíčně pouze 3 837 Kč, což by znamenalo pouze 28,7% míru uspokojení nezajištěných věřitelů. Tomuto dlužníku by nebylo oddlužení povoleno.

Podle tzv. oddlužovací novely účinné od 1. 6. 2019 odpadá předpoklad splatit minimálně 30 % výše nezajištěných závazků v době 5 let. V daném režimu by se již modelový dlužník do oddlužení dostal. Ba dokonce se zde snižuje minimální požadovaná výše měsíční splátky na přibližně 2 000 Kč. Nadále ovšem platí, že je dlužníkovi v oddlužení sráženo z jeho příjmů ve stejném rozsahu, ve kterém lze při výkonu rozhodnutí nebo exekuci srážet pro přednostní pohledávky, nikoliv pouze uváděnou minimální splátku.

Ve výše uvedeném příkladu by tedy byl podle staré úpravy hraniční příjem povolení oddlužení 15 748 Kč, od 1. 6. 2019 se snižuje na 11 096 Kč. Pro určité kategorie dlužníků je taková změna zcela zásadní - například průměrná výše starobního důchodu podle ČSSZ činila na konci roku 2018 12 418 Kč, invalidního 11 059 Kč.

Tato novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, ve kterých bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. 6. 2019. V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku před tímto datem, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Důležité informace týkající se procesu oddlužení naleznou zájemci přehledně na insolvenčním webu Ministerstva spravedlnosti.

Další články z rubriky Ekonomika

Porovnání zemí EU: od roku 2004 se podíl na výrobní produkci továren v zemích střední a východní Evropy víc než zdvojnásobil

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla za nižší cenu ve střední a východní Evropě, její osvědčené výsledky a konkurenceschopnost v průmyslové výrobě a skutečnost, že region umožnil výrobcům vytvářet vyšší úroveň ekonomické produkce při neúměrně nižších ...

Firmám chybí zakázky. Šetří, ale ve velkém nepropouštějí

Koronavirová krize nekončí. Firmám stále chybí zakázky. Zatím reagují především úsporami v nemzdových nákladech. Masové propouštění nechystají. Ovšem ...

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení schodku rozpočtu na půl bilionu korun

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, která snižuje celkové příjmy na 1 364,8 mld. Kč a výd ...

Iniciativa Za autobusy: 9 z 10 zájezdových dopravců bude do půl roku bez peněz

Zájezdová autobusová doprava v České republice je na hraně kolapsu. Koronavirová krize přišla v době hlavní sezony a 9 z 10 dopravců muselo zrušit 90 ...

Průzkum: Až 63 % lidí by mělo potíže při snížení příjmu

Jednou z věcí, které nám pandemie Covid-19 přinesla, je uvědomění si reálnosti rizik jako je dlouhodobá nemoc nebo ztráta zaměstnání a s nimi spojený ...

DoporučujemeČtvrtek 9.7.2020
Počasí v ČR
Počasí v regionech »