InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

MF očekává v letošním roce hospodářský růst o 2,4 %

12.04.2019
Ministerstvo financí zveřejňuje dubnovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 4. čtvrtletí 2018, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním a příštím roce.
Foto: pixabay.com
Globální ekonomická expanze nadále pokračuje, ale s postupem času a s rozšiřujícími se riziky a nejistotami ztrácí na síle. Předpovědi ekonomického růstu se snižují pro téměř všechny největší světové ekonomiky, zejména pak pro země eurozóny.

Růst české ekonomiky ve 4. čtvrtletí 2018 mírně zrychlil a za celý rok 2018 se tak HDP zvýšil o 2,9 %. V důsledku zhoršeného vývoje ve vnějším prostředí nepatrně upravujeme predikci růstu HDP v roce 2019 z 2,5 % na 2,4 %. Pro rok 2020 pak odhad růstu ponecháváme beze změny na téže úrovni 2,4 %. V obou uvedených letech by měly být dominantní složkou výdaje domácností na spotřebu, jež odráží stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení starobních důchodů. Pozitivně, byť ve výrazně nižší míře než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu. Soukromé investice stimuluje zvyšování hrubého provozního přebytku, mírně nadprůměrné využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu a zejména nedostatek zaměstnanců motivující firmy i investicím zvyšujícím produktivitu práce. V případě veřejných rozpočtů počítáme s růstem investic financovaných jak z národních zdrojů, tak i spolufinancovaných fondy Evropské unie. S ohledem na výraznější zpomalení velkých evropských ekonomik bude pravděpodobně příspěvek zahraničního obchodu mírně záporný.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen povětšinou pohybuje v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky. Zde by měl setrvat i po převážnou část roku 2019. Proinflační efekty růstu mezd a platů a kladné produkční mezery by měly působit i nadále, ale s postupně se snižující intenzitou. Průměrná míra inflace by tak mohla zpomalit z 2,3 % v roce 2019 na 1,6 % v roce následujícím.

Vývoj na trhu práce naráží na své limity a nedostatek zaměstnanců představuje primární bariéru pro další extenzivní růst produkce. Očekáváme, že s ohledem na silně omezený prostor pro další pokles míra nezaměstnanosti v letech 2019 a 2020 setrvá na úrovni 2,2 %.

V případě běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. K tomuto faktoru se přidává i vliv nejistot ve světovém obchodě. Ostatní složky běžného účtu by měly stagnovat či se zlepšovat jen nepatrně a běžný účet by měl i nadále zůstat v mírném přebytku.

Dynamický růst české ekonomiky se kladně promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které v roce 2018 dosáhlo přebytku ve výši 0,9 % HDP, ve strukturálním vyjádření 0,4 % HDP. Meziroční změnu hospodaření významnou měrou určovaly výdaje, které svou více než 10% dynamikou předčily o 2 p. b. růst příjmů. Přebytek hospodaření se odráží i ve výši celkového zadlužení, které meziročně pokleslo o 2 p. b. na 32,7 % HDP. Predikce počítá s přebytkem hospodaření i v roce 2019, a to ve výši 0,3 % HDP, a dalším poklesem relativní výše dluhu až na úroveň 31,5 % HDP.

Makroekonomická predikce je zatížena množstvím rizik, která v úhrnu považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Hlavní vnější rizika představují tendence k nárůstu protekcionismu, průtahy a nejistota ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie, výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu nebo Číně či možná eskalace problémů italského bankovního sektoru. Mezi vnitřní rizika pak patří zejména přehřívání na domácích trzích práce a nemovitostí nebo očekávané zásadní strukturální změny v automobilovém průmyslu související s přijatými emisními normami.
Zdroj: Ministerstvo financí

Další články z rubriky Ekonomika

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení M7 Group a satelitní UPC

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 5. 4. 2019 rozhodnutí, v němž povolil spojení soutěžitelů M7 Group S.A. a UPC DTH S.à r.l. V důsledku spojení soutěžitelů získá společnost M7 Group možnost výlučně kontrolovat společnost UPC DTH. ...

Platy pedagogických pracovníků vzrostly v roce 2018 o 10,9 %

Platy pedagogických pracovníků vzrostly v roce 2018 o 10,9 %, u nepedagogů to bylo o 11,8 %. V loňském roce tak byl průměrný plat učitele 35.089 korun ...

Hospodářská komora k min. mzdě: Kvůli odborářům dojde ke zdražování

Pokud vláda vyhoví požadavku odborářů, aby se minimální mzda po letošním zvýšení o 1.150 korun zvedla o dalších 1.650 korun měsíčně, lidé si budou mus ...

Energetickým šmejdům zvoní hrana. Ministryně Nováková bojuje za větší ochranu spotřebitelů

Nekalé obchodní praktiky takzvaných energetických šmejdů se dočkaly razantní reakce. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo řadu legislativních o ...

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení

Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 pro ...

Doporučujeme



Neděle 21.4.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »