InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

MF očekává v letošním roce hospodářský růst o 2,4 %

12.04.2019
Ministerstvo financí zveřejňuje dubnovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 4. čtvrtletí 2018, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním a příštím roce.
Foto: pixabay.com
Globální ekonomická expanze nadále pokračuje, ale s postupem času a s rozšiřujícími se riziky a nejistotami ztrácí na síle. Předpovědi ekonomického růstu se snižují pro téměř všechny největší světové ekonomiky, zejména pak pro země eurozóny.

Růst české ekonomiky ve 4. čtvrtletí 2018 mírně zrychlil a za celý rok 2018 se tak HDP zvýšil o 2,9 %. V důsledku zhoršeného vývoje ve vnějším prostředí nepatrně upravujeme predikci růstu HDP v roce 2019 z 2,5 % na 2,4 %. Pro rok 2020 pak odhad růstu ponecháváme beze změny na téže úrovni 2,4 %. V obou uvedených letech by měly být dominantní složkou výdaje domácností na spotřebu, jež odráží stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení starobních důchodů. Pozitivně, byť ve výrazně nižší míře než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu. Soukromé investice stimuluje zvyšování hrubého provozního přebytku, mírně nadprůměrné využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu a zejména nedostatek zaměstnanců motivující firmy i investicím zvyšujícím produktivitu práce. V případě veřejných rozpočtů počítáme s růstem investic financovaných jak z národních zdrojů, tak i spolufinancovaných fondy Evropské unie. S ohledem na výraznější zpomalení velkých evropských ekonomik bude pravděpodobně příspěvek zahraničního obchodu mírně záporný.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen povětšinou pohybuje v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky. Zde by měl setrvat i po převážnou část roku 2019. Proinflační efekty růstu mezd a platů a kladné produkční mezery by měly působit i nadále, ale s postupně se snižující intenzitou. Průměrná míra inflace by tak mohla zpomalit z 2,3 % v roce 2019 na 1,6 % v roce následujícím.

Vývoj na trhu práce naráží na své limity a nedostatek zaměstnanců představuje primární bariéru pro další extenzivní růst produkce. Očekáváme, že s ohledem na silně omezený prostor pro další pokles míra nezaměstnanosti v letech 2019 a 2020 setrvá na úrovni 2,2 %.

V případě běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. K tomuto faktoru se přidává i vliv nejistot ve světovém obchodě. Ostatní složky běžného účtu by měly stagnovat či se zlepšovat jen nepatrně a běžný účet by měl i nadále zůstat v mírném přebytku.

Dynamický růst české ekonomiky se kladně promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které v roce 2018 dosáhlo přebytku ve výši 0,9 % HDP, ve strukturálním vyjádření 0,4 % HDP. Meziroční změnu hospodaření významnou měrou určovaly výdaje, které svou více než 10% dynamikou předčily o 2 p. b. růst příjmů. Přebytek hospodaření se odráží i ve výši celkového zadlužení, které meziročně pokleslo o 2 p. b. na 32,7 % HDP. Predikce počítá s přebytkem hospodaření i v roce 2019, a to ve výši 0,3 % HDP, a dalším poklesem relativní výše dluhu až na úroveň 31,5 % HDP.

Makroekonomická predikce je zatížena množstvím rizik, která v úhrnu považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů. Hlavní vnější rizika představují tendence k nárůstu protekcionismu, průtahy a nejistota ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie, výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu nebo Číně či možná eskalace problémů italského bankovního sektoru. Mezi vnitřní rizika pak patří zejména přehřívání na domácích trzích práce a nemovitostí nebo očekávané zásadní strukturální změny v automobilovém průmyslu související s přijatými emisními normami.
Zdroj: Ministerstvo financí

Další články z rubriky Ekonomika

Podpora prevence kriminality měla jen obecné cíle. Co konkrétně přinesla, nejde většinou vyhodnotit

PRAHA - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které v letech 2015 až 2018 poskytovaly Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Ministerstvo obrany (MO) na prevenci kriminality. Celkem šlo v těchto letech ze státního rozpočtu ...

Každá osmá firma, která do Německa vyváží, zaznamenala propad objednávek

Z českých exportérů do Německa, kam míří jedna třetina tuzemského exportu, očekává podle aktuálního průzkumu 34 % meziroční zvýšení vývozu k našim záp ...

Růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí pokračoval

V 1. čtvrtletí 2019 ekonomiku podporovala domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a vládních institucí. Dařilo se službám, výkon průmyslu rostl m ...

Praha patří pro investory mezi dvacítku nejatraktivnějších měst Evropy

Praha zaznamenala skvělý výsledek a 17. pozice na evropském žebříčku je velmi prestižní umístění. Česká metropole tak za sebou nechala mnoho zvučných ...

Corteva Agriscience dokončila odštěpení od koncernu DowDuPont. Je z ní plně nezávislý celosvětový lídr v oblasti zemědělství

Společnost Corteva, Inc. (NYSE: CTVA), oznamuje, že úspěšně dokončila odštěpení z koncernu DowDuPont a stala se zcela nezávislým světovým lídrem nabíz ...

DoporučujemeÚterý 18.6.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »