InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Počet státních zaměstnanců je na úrovni roku 2004

07.04.2019
Počet zaměstnanců v odvětví "Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení" v posledních šesti letech v Česku mírně rostl. Největší podíl na tom mělo především zabezpečení vnější i vnitřní bezpečnosti státu. Dlouhodobě se však výrazněji nezměnil, v roce 2018 byl podobný stavu při vstupu země do EU v roce 2004.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
V odvětví "Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení", tedy v činnostech financovaných z drtivé většiny ze státního či územních rozpočtů, pracovalo v roce 2018 dle předběžných údajů podnikové statistiky 300,2 tis. osob. Nejvýznamnější změny se přitom udály v letech 2011 a 2012, kdy došlo k významnější redukci celkem o 21,1 tis. fyzických osob, resp. o 7,1 %.

"Po roce 2012 počet zaměstnanců postupně rostl a v roce 2018 se dostal na předkrizovou úroveň. Tempo růstu zaměstnanosti ve sledovaném odvětví bylo ale v posledních letech slabší než v celé ekonomice či v odvětvích s převahou veřejných služeb, která zahrnují například vzdělání a zdravotní péči. Zde rostl počet pracovních míst svižněji," upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Dominantní skupinu pracovníků v daném odvětví tvořili v loňském roce s počtem 121,8 tis. osob (40,6 % celého odvětví) zaměstnanci zabezpečující činnosti pro společnost jako celek včetně všech ozbrojených složek. Zahrnuje zejména Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra včetně policejních ředitelství, Ministerstvo zahraničních věcí, Vězeňskou službu, další složky záchranného systému, soudy a státní zastupitelství či Správu uprchlických zařízení. Krajské a obecní úřady měly loni 94,9 tis. zaměstnanců (31,6 % celého odvětví). Ostatní organizace (zejména finanční a školské úřady, úřady práce, správy sociálního zabezpečení, Celní správa, pozemkové a katastrální úřady, Státní veterinární správa, úřady pro správu majetku, regulační a kontrolní úřady v oblasti energetiky, telekomunikací či zemědělství) čítaly v roce 2018 téměř 70,9 tis. zaměstnanců. Aparáty ústředních orgánů veřejné správy, které nezahrnují výše zmíněná ministerstva, regulátory a příspěvkové organizací začleněné do kategorie ostatních organizací, zaměstnávaly 12,6 tis. osob.

Podíl zaměstnanců v odvětví "Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení" na celkové zaměstnanosti v ekonomice byl v roce 2017 v České republice ve srovnání s EU mírně podprůměrný. S podílem 5,7 % se Česká republika nacházela blízko úrovně Německa a Rakouska. Mezi státy, které vstoupily do EU až po roce 2000, měly nižší podíl pouze Rumunsko (5,0 %) a Slovinsko (5,1 %).
Zdroj: ČSÚ

Další články z rubriky Ekonomika

Vláda ekonomický růst promarnila, potvrzuje to i NKÚ

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny dnes projednal stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018. Úřad vládu upozorňuje, že upřednostňuje provozní výdaje nad investicemi a vyčítá jí, že ...

Pracovní trh loni potvrzoval ekonomickou konjunkturu

Trh práce v roce 2018 odpovídal vrcholné fázi hospodářského cyklu. Obecná míra nezaměstnanosti přepisovala historické hodnoty a totéž platilo o nabídc ...

Home-office a práce odkudkoliv se brzy stane běžnou záležitostí, předpovídají odborníci

Jakkoliv se české firmy prozatím konceptu home-office a práce odkudkoliv poměrně brání, odborníci z oblasti businessu předpovídají, že se vzdálená prá ...

Srbská republika jako kandidát do EU bude potřebovat mohutně investovat. České firmy mohou významně pomoci

S tím, jak se bude rozšiřovat čerpání prostředků z předvstupní pomoci EU, poroste i objem investic srbské státní správy do rozvoje země. Na něm by se ...

Svaz průmyslu: Minimální mzda pro 2020 by měla růst nejvýše o 700 korun

"Minimální mzda pro rok 2020 by se měla zvýšit maximálně o 700 korun na 14 050 korun. Toto zvýšení odpovídá odhadovanému růstu ekonomiky a inflace za ...

DoporučujemeNeděle 22.9.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »