InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Evropský parlament schválil svůj jednací mandát k reformě pravidel v silniční dopravě

05.04.2019
Poslanci ve čtvrtek přepsali legislativní návrh týkající se pracovních podmínek řidičů a nezákonných postupů v odvětví silniční nákladní dopravy a posunuli ho do druhého čtení.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Parlament tak schválil svůj mandát pro jednání s Radou (ministrů) EU o reformě pravidel vysílání řidičů, jejich odpočinku a účinnějšího vymáhání pravidel týkajících se kabotáže - tedy přepravy v rámci státu zajišťované dopravcem z jiné země EU po vyložení přeshraničně převáženého nákladu. Navrhované změny by také měly ukončit narušení hospodářské soutěže v rámci EU dopravci, kteří využívají schránkové společnosti.

Spravedlivější konkurence a potlačování nezákonných praktik
Parlament za účelem snadnější kontroly dodržování právních předpisů prosazuje, aby se stávající pravidla omezující počet kabotážních přeprav a vykládek nahradila časovým limitem pro kabotáž - v trvání tří dnů. Překročení hranic by mělo být zaznamenáváno tachografem. Po ukončení kabotáže by vozidlo mělo v domovském státě strávit alespoň 60 hodin předtím, než vyrazí na další takovou přepravu, aby se zabránilo takzvané systematické kabotáži.

Ve snaze vypořádat se s fenoménem schránkových firem poslanci navrhují, aby přepravní společnosti musely na území členského státu, ve kterém jsou registrovány, realizovat podstatnou část své podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že se mezistátní silniční přeprava nerealizuje pouze nákladními automobily, pravidla EU by se podle poslanců měla vztahovat i na dopravce využívající lehká užitková vozidla.

Jasná pravidla vysílání řidičů a méně byrokracie pro dopravce
Zákonná úprava vysílání řidičů na úrovni EU přinese podle poslanců jasný právní rámec pro uplatňování pravidel vysílání pracovníků ve vysoce mobilním odvětví silniční nákladní dopravy, zajistí spravedlivou odměnu pro řidiče a zabrání uplatňování odlišných pravidel některými členskými státy, které zvyšují byrokratickou zátěž dopravců.

Pravidla vysílání řidičů by se podle poslanců měla vztahovat na kabotážní a přeshraniční přepravu, s výjimkou tranzitu, bilaterální přepravy a bilaterální přepravy s jednou vykládkou nebo nakládkou zboží v každém směru (případně žádná vykládka či nakládka po cestě do destinace a dvě při návratu).

Parlament se zasazuje o využívání digitálních technologií, které by zjednodušily řidičům jejich práci a snížily prostoje při silničních kontrolách. Kontroly a inspekce by se podle poslanců měly zaměřit na přepravní společnosti se špatnými záznamy dodržování pravidel. Naopak, dopravci, kteří pravidla respektují, by se měli dočkat menšího počtu náhodných kontrol.

Lepší pracovní podmínky pro řidiče
Poslanci také navrhují změny, které by vedly k lepším podmínkám odpočinku pro řidiče. Přepravní společnosti by například měly zorganizovat práci svých řidičů tak, aby jim pravidelně, alespoň však jednou za čtyři týdny, umožňovala vrátit se domů. Povinný týdenní odpočinek řidičů by se podle schváleného textu neměl čerpat v kabině vozidla.

Výsledky hlasování
Mandát EP pro jednání s Radou (ministrů) EU o pravidlech vysílání řidičů (směrnice) byl v plénu schválen poměrem hlasů 317 (pro): 302 (proti): 14 (zdrželo se hlasování).

Mandát EP pro jednání s Radou (ministrů) EU o pravidlech upravujících dobu odpočinku řidičů (nařízení) byl v plénu schválen poměrem hlasů 394 (pro): 236 (proti) 5 (zdrželo se hlasování).

Mandát EP pro jednání s Radou (ministrů) EU o pravidlech, která upravují přístup k povolání provozovatele silniční dopravy a přístup na trh silniční přepravy zboží a které se týkají i kabotáže a schránkových firem (nařízení), byl v plénu schválen poměrem hlasů 371 (pro): 251 (proti): 13 (zdrželo se hlasování).
Zdroj: EU

Další články z rubriky Ekonomika

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení M7 Group a satelitní UPC

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 5. 4. 2019 rozhodnutí, v němž povolil spojení soutěžitelů M7 Group S.A. a UPC DTH S.à r.l. V důsledku spojení soutěžitelů získá společnost M7 Group možnost výlučně kontrolovat společnost UPC DTH. ...

MF očekává v letošním roce hospodářský růst o 2,4 %

Ministerstvo financí zveřejňuje dubnovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin ve 4. čtvrtletí 2 ...

Platy pedagogických pracovníků vzrostly v roce 2018 o 10,9 %

Platy pedagogických pracovníků vzrostly v roce 2018 o 10,9 %, u nepedagogů to bylo o 11,8 %. V loňském roce tak byl průměrný plat učitele 35.089 korun ...

Hospodářská komora k min. mzdě: Kvůli odborářům dojde ke zdražování

Pokud vláda vyhoví požadavku odborářů, aby se minimální mzda po letošním zvýšení o 1.150 korun zvedla o dalších 1.650 korun měsíčně, lidé si budou mus ...

Energetickým šmejdům zvoní hrana. Ministryně Nováková bojuje za větší ochranu spotřebitelů

Nekalé obchodní praktiky takzvaných energetických šmejdů se dočkaly razantní reakce. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo řadu legislativních o ...

DoporučujemeNeděle 21.4.2019
Počasí v ČR
Počasí v regionech »