InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Rada schválila nové investiční záměry v dopravě za téměř 60 milionů

20.02.2018
ZLÍNSKÝ KRAJ - Tři nové investiční záměry v oblasti dopravy v celkové výši téměř 60 milionů korun schválila Rada Zlínského kraje. Schválené akce řeší rekonstrukci silnice mezi zlínskou místní částí Vršava a sídlištěm Jižní Svahy, přestavbu mostu v Karolince a opravu průjezdního úseku obce Těšánky.
Ilustrační snímek | Foto: Zlínský kraj
"Se všemi těmito stavbami chceme začít ještě v první polovině letošního roku. Zatímco akce v Karolince a Těšánkách budeme financovat plně z našeho rozpočtu, případně z rozpočtu naší příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, pro rekonstrukci silnice ve Zlíně chceme využít spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu," informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Schválené investiční záměry

Silnice III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy
Tato silnice je v havarijním technickém stavu, což má dopad na bezpečnost a plynulost dopravy. Proto bude přistoupeno k rekonstrukci jejího úseku mezi sídlištěm Jižní Svahy a napojením na silnici II/490 v místní části Vršava v celkové délce 1 712 metrů. Odstraněn bude havarijní stav povrchu vozovky, položena ložní a obrusná vrstva a vodorovným dopravním značením bude vymezena šířka vozovky na kategorii S 9,5. Také budou upraveny krajnice a připojení stávajících místních a účelových komunikací, obnoveny silniční příkopy, pročištěny betonové žlaby a stávající propustky. Stávající pravostranná opěrná zeď v délce 79 metrů bude očištěna a obložena kamenným obkladem. V rámci stavby bude řešeno i trvalé vodorovné a svislé dopravní značení.

Stavební práce budou probíhat po polovinách vozovky se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 t a vozidla Integrovaného záchranného systému. Doprava pro vozidla nad 7,5 t bude vedena po objízdné trase. Pokládka obrusné vrstvy bude probíhat za úplné uzavírky. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase. Celkové náklady: 24,084 milionu korun; předpokládaný termín realizace: květen 2018 - prosinec 2018.

Silnice II/432: Těšánky
Předmětem investiční akce je stavební úprava silnice II/432 v průjezdním úseku obce Těšánky a celková přestavba mostu ev. č. 432-016 před začátkem obce Těšánky směrem od obce Zdounky. Celková délka řešeného úseku je 926 metrů. Šířkové a směrové uspořádání silnice zůstane zachováno. Provedena bude obnova obrusné a ložné vrstvy, obnova silničních příkop, úprava dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a odvodnění povrchu vozovky dešťovými vpusťmi s přípojkami zaústěnými do stávající a nové kanalizace. Bude vybudován nový levostranný zpevněný příkop z betonových tvárnic v délce 218 metrů za nově osazenou obrubou, který bude zaústěn do stávající horské vpusti. Předmětem stavby bude také demolice mostu ev. č. 432-016 a výstavba mostu nového, včetně rekonstrukce navazujících úseků silnice II/432 v délce 93 metrů. Dojde také k úpravě koryta Divockého potoka v nezbytném rozsahu a celkové přestavbě stávajícího propustku pod silnicí III/43228 (za křižovatkou směr Divoky) včetně jeho zaústění do Divockého potoka. V celém řešeném úseku bude provedeno trvalé vodorovné i svislé dopravní značení.

Během přestavby mostu bude pro převedení dopravy vybudována pravostranná provizorní komunikace včetně přemostění potoku. Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách se zachováním provozu všech vozidel. Doprava bude řízena semafory. Celkové náklady: 21,878 milionu korun; předpokládaný termín realizace: červen 2018 - duben 2019.

Silnice III/48711: Stanovnice, most ev. č. 48711-5
Stavba řeší kompletní přestavbu mostu včetně stavební úpravy navazujících částí silnice III/48711 o celkové délce 138 metrů, v místní části města Karolinky - Stanovnici. Most je v nevyhovujícím stavu a má nedostatečnou kapacitu mostního otvoru. Dochází k jeho zatopení již při průtoku pětileté vody. Zjištěné závady již nelze odstranit údržbou, je proto nutná neodkladná přestavba mostu. Stávající most bude odstraněn a na stejném místě bude postaven nový, jednopolový, šikmý most o délce přemostění 10,16 metru, který převede silnici bez chodníků. Součástí stavby bude opevnění břehů koryta v blízkosti mostu, stavba nového propustku v délce 15 metrů a přeložka sdělovacího vedení v majetku společnosti CETIN.

Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu na silnici III/48711. Doprava bude vedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo podél silnice v délce 81,68 metru. Souběžně s přestavbou mostu bude město Karolinka realizovat stavební úpravy připojení dvou sjezdů a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přeložku sdělovacího vedení. Celkové náklady: 12,078 milionu korun; předpokládaný termín realizace: duben 2018 - květen 2019.

Další články z rubriky Ekonomika

SP ČR: Zaměstnavatelé na tripartitě řešili strategické investice i změny v důchodovém systému

Na pondělním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem projednala za zaměstnavatele otázky strategických investic, situaci ve zdravotnictví či důchodovou ...

Agentura Fitch zlepšila výhled pro rating ČR z negativního na stabilní

Agentura Fitch Ratings změnila v pátek výhled hlavního úvěrového ratingu České republiky z negativního na stabilní. Hodnocení schopnosti České republi ...

V březnu Finanční správa poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přizná ...

Síkela bude v Abú Dhabí jednat o budoucnosti Světové obchodní organizace

Ministerská konference Světové obchodní organizace (WTO) se zaměří na diskuzi o úpravě pravidel světového obchodu. Cílem konference bude také potvrdit ...

Jarní zasedání Czech Convention Bureau přineslo nové výzvy i posílení spolupráce

Společné aktivity v letošním roce, budoucí strategie rozvoje i mezinárodní spolupráce nebo nutnost zajištění udržitelnosti ve spojení s kongresovou tu ...

DoporučujemeÚterý 27.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »