InfoDnes.cz » Zpravodajství » Ekonomika

Výběrová řízení na rekonstrukce krajských silnic na příští rok jsou v plném proudu

21.12.2017
Liberecký kraj zahájil další tři výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukcí krajských silnic v roce 2018. Nově se rekonstrukce dočkají úseky silnic III. třídy v Dubé, v Jenišovicích a dále most na silnici III. třídy v obci Srní u České Lípy. V současné době jsou již vypsány veřejné zakázky v předpokládaném objemu 150 mil. Kč.
Ilustrační snímek | Foto: Liberecký kraj
Rada kraje na svém včerejším zasedání rozhodla o zahájení dalších zadávacích řízení na rekonstrukce krajských silnic v celkovém předpokládaném objemu 34 mil. Kč. Konkrétně se jedná o silnice III/2706 v Horkách u Dubé, III/28726 v Odolenovicích v obci Jenišovice a most ev.č. 26833-1 v Srní u České Lípy.

V rámci rekonstrukce silnice III/2706 v Horkách u Dubé bude opraven 1,62 km havarijní úsek pozemní komunikace. "Vozovka je porušena, nefunguje odvodnění, je stržené krajnice a v havarijním stavu je i kamenná opěrná zeď. Vzhledem k charakteru pozemní komunikace bude po rekonstrukci předána městu. Předpokládaná hodnota této zakázky činí 19,4 mil. Kč," říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Předmětem akce silnice III/28726 v Odolenovicích v obci Jenišovice je velkoplošná oprava havarijního stavu vozovky v délce 0,95 km. V rámci stavby bude opraven propustek, odvodnění silnice a vyměněno dopravní značení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 mil. Kč.

V příštím roce se bude pracovat i na rekonstrukci mostu ev. č. 26833-1 v Srní u České Lípy, v části Provodín. "Jedná se o most ležící na případné objízdné trase při uzavření státní silnice I/9," vysvětluje náměstek Marek Pieter. V současné době je na mostě snížena jeho zatížitelnost. Celková délka opravy včetně navazujících úseků komunikace na předpolích je 91 metrů. Stavební práce zahrnují výměnu mostního vybavení, obnovu hydroizolačního systému, výměnu ložisek a sanaci betonových povrchů mostu. Současně bude upravena vozovka na předpolích mostu. Předpokládaná hodnota zakázky činí 11,5 mil. Kč.

"Příští rok do rekonstrukcí silnic dáme z rozpočtu kraje minimálně 300 mil. Kč. V rámci evropských dotací do nich bude investováno 250 mil. Kč a o získání dalších finančních prostředků budeme usilovat, zejména u Státního fondu dopravní infrastruktury," dodává hejtman Martin Půta.

V lednu roku 2018 plánuje kraje zahájit výběrová řízení na zhotovitele velkoplošných oprav vozovek silnic v úsecích Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem, v Semilech a Horce u Staré Paky.

Další články z rubriky Ekonomika

Evropská komise schválila Česku dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z ...

Ekonomika EU vstoupilo do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo

Po loňském útlumu vstoupila ekonomika EU do nového roku se slabším růstem, než se očekávalo. V zimní průběžné prognóze snížila Evropská komise odhad r ...

MPO: Od 17. února je účinné DSA. Přinese mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Dne 17. února 2024 nabude plné účinnosti nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA) ...

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda vzala na vědomí společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky prozatím nestanovit termín přijetí společné evropské měny. Doporu ...

Společnost T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné ...

DoporučujemeStředa 21.2.2024
Počasí v ČR
Počasí v regionech »